• Tartalom

31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet

31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet

a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom ,,Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel a Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 56,4 ha kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Háros-sziget értékes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megóvása, a háborítatlanság megőrzése és a természeti feltételek biztosítása a tudományos kutatások számára.

3. §2

A természetvédelmi terület őrzése, fenntartása és bemutatása Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére