• Tartalom

1993. évi LI. törvény

1993. évi LI. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról1

1993.06.09.

1. § Az 1993. évi költségvetésről szóló 1992. évi LXXX. törvény kiegészül az alábbi 32/A. §-sal:


,,32/A. § Azon gazdálkodó szervezetek részére, amelyek oktatási-nevelési közfeladatokat főtevékenységként látnak el, és ezért az 1992. évi költségvetésről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az 1992/93. tanév kezdetétől normatív állami hozzájárulásban részesültek, a támogatás arányos hányadát az 1992/93. tanév végéig folyósítani kell.''

2. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. május 18-i ülésnapján fogadta el. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére