• Tartalom

6/1993. (III. 9.) KTM rendelet

6/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

1993.03.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Bürüs 032/12—20, Dencsháza 0357—0358, 0360—0361 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 234,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja: a Dráva-síkon fennmaradt, két régebbi flóra- és vegetációtörténeti kor fajait megőrző erdőtársulás fennmaradásának biztosítása.

3. §2

A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére