• Tartalom

8/1993. (III. 9.) KTM rendelet

8/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

1993.03.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Somló Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: TK) néven az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely községhatárokban lévő 585 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A TK területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 7,7 ha kiterjedésű területet.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a TK területén lévő földtani és kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, a hagyományos szőlőtermesztés és borászat táji feltételeinek biztosítása, a felszíni vizek megóvása és fenntartása.

4. §2

A TK természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

A rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Veszprém megye
Doba
1278/2
1278/9
1281—1548/5
1549/2
1550/1—2006/3
Somlójenő
061/6
995/4—1304
1306/2
1309/2
1311/2
Somlószőlős
046
089—092
094
2217/4—2702/1
Somlóvásárhely
1013—1540
1542—1703
1706—1796

2. számú melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Doba
0156
0157/2
0159/6
0159/7
0159/10—0159/37
0160/4—0160/23
0161
0166
0167/1—0167/4
0304—0311
Somlóvásárhely
026
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3.§-ának (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére