• Tartalom

9/1993. (III. 9.) KTM rendelet

9/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

2008.10.30.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §2

Védetté nyilvánítom Hevesi Füves Puszták elnevezéssel az Átány, Boconád, Dormánd, Erdőtelek, Erk, Füzesabony, Heves, Hevesvezekény, Jászivány, Kál, Kerecsend, Kisköre, Kömlő, Pély, Poroszló, Sarud, Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tiszanána, Újlőrincfalva települések határaiban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 13 377,6 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja: a Heves-Borsodi Síkság eredeti állapotát reprezentáló pusztai növénytársulások és állatfajok, elsősorban a túzok és ritka ragadozómadarak élőhelyének védelme.

3. §

A korábban, a Heves Megyei Tanács V. B. határozatával védetté nyilvánított, helyi jelentőségű Pélyi-szikesek és Poroszlói-szikesek területe a tájvédelmi körzet része.

4. §

A tájvédelmi körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

(1)3 Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

(2)4 A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

1. számú melléklet a 9/1993. (III. 9.) KTM rendelethez5

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Átány
059/2, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 060, 062, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 064, 067/2, 067/7, 068, 073/1, 073/2, 074, 075/1, 075/2, 075/3, 076, 077, 080, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 095, 096, 097, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0120, 0121/3, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0122, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0124, 0129/1, 0129/2, 0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/10, 0129/11, 0129/12, 0130, 0131/1, 0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0132, 0139, 0143, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0148
Boconád
02/6, 02/7, 03, 08/2, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 010/2, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 028, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 030, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 033, 034/2, 034/5, 034/12, 034/13, 034/14, 034/16, 034/17, 034/18, 034/20, 034/21, 034/22, 034/23, 034/24
Dormánd
063/4, 064, 065, 066, 073, 074/1, 078, 079/2, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 091, 093/1, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 094, 095, 096, 0100, 0101, 0102, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16, 0103/17, 0103/18, 0103/19, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0105, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/17, 0108/18, 0108/19, 0110, 0111, 0113, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0114/15, 0122, 0127/1, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/13, 0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19, 0127/20, 0127/21, 0127/22, 0127/23, 0127/24, 0127/25, 0127/26, 0127/27, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0127/31, 0127/32, 0127/33, 0127/34, 0127/35, 0127/36, 0127/37, 0127/38, 0127/39, 0127/40, 0127/41, 0127/42, 0127/43, 0127/44, 0127/45, 0127/46, 0127/47, 0127/48, 0127/49, 0127/50, 0127/51, 0127/52, 0127/53, 0127/54, 0127/55, 0127/56, 0127/57, 0127/58, 0127/59, 0127/60, 0127/61, 0127/62, 0127/63, 0127/64, 0127/65, 0127/66, 0127/67, 0127/68, 0127/69, 0127/70, 0127/71, 0127/72, 0127/73, 0127/74, 0127/75, 0127/76, 0127/77, 0127/78, 0127/79, 0127/80, 0127/81, 0127/82, 0127/83, 0127/84, 0127/85, 0127/86, 0127/87, 0127/88, 0127/89, 0127/90, 0127/91, 0127/92, 0127/93, 0127/94, 0127/95, 0127/96, 0127/97, 0127/98, 0127/99, 0127/100, 0127/101, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22, 0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/29, 0131/30, 0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36, 0131/37, 0131/38, 0131/39, 0131/40, 0131/41, 0131/42, 0131/43, 0131/44, 0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48, 0131/49, 0131/50, 0131/51, 0131/52, 0131/53, 0131/54, 0131/55, 0131/56, 0131/57, 0131/58, 0131/59, 0131/60, 0131/61, 0131/62, 0131/63, 0138, 0145, 0148, 0149/12, 0149/14, 0149/15, 0149/16, 0149/17, 0149/18, 0149/19, 0149/20, 0149/21, 0149/22, 0149/23, 0149/24, 0149/25, 0149/26
Erdőtelek
030/17, 030/21, 032, 049/16, 053/4, 0102/1, 0102/2, 0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0102/10, 0102/11, 0102/12, 0121, 0126, 0128, 0130, 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142/1, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/12, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/20, 0142/21, 0142/22, 0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28, 0142/29, 0142/30, 0142/31, 0142/32, 0142/33, 0142/34, 0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/40, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/46, 0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/50, 0142/51, 0142/52, 0142/53, 0142/54, 0142/55, 0142/56, 0142/57, 0142/58, 0142/59, 0142/60, 0142/61, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 0144/9, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/14, 0144/15, 0144/16, 0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 0144/22, 0144/23, 0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28, 0144/29, 0144/30, 0144/31, 0144/32, 0144/33, 0144/34, 0144/35, 0144/36, 0144/37, 0144/38, 0144/39, 0144/40, 0144/41, 0144/42, 0144/43, 0144/44, 0144/45, 0144/46, 0144/47, 0144/48, 0144/49, 0144/50, 0144/51, 0144/52, 0144/53, 0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 0144/58, 0144/59, 0144/60, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0149, 0150, 0151, 0152/1, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0162, 0177, 0179/1, 0179/3, 0179/4, 0179/5, 0179/6, 0180, 0193, 0194/1, 0194/2, 0194/3, 0195, 0196, 0198/2, 0200/1
Erk
053, 054/3, 054/11, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 056/7, 058/2, 064, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18, 071, 072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 075, 076/5, 076/6, 076/8, 076/9, 076/11, 076/13, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/20, 076/21, 076/22, 076/23, 076/24, 076/25, 076/26, 076/27, 076/28, 076/29, 076/30, 076/31, 076/32, 076/33, 076/34, 076/35, 076/36, 076/37, 076/38, 076/39, 076/40, 076/41, 076/42, 076/43, 076/44, 076/45, 076/46, 076/47, 076/48, 076/49, 076/50, 076/51, 076/52, 076/53, 077, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 078/10, 078/11, 078/12, 081, 082, 083
Füzesabony
0203/35, 0205
Heves
0957/5, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/55, 0984/56, 0985/1, 0986/3, 0986/7, 0986/8, 0986/9, 0986/10, 0986/11, 0986/12, 0986/13, 0986/14, 0986/15, 0986/16, 0986/17, 0986/18, 0986/19, 0987/1, 0988/4, 0988/5, 0988/6, 0988/7, 0988/8, 0988/9, 0988/10, 0988/12, 0988/13, 0988/14, 0990, 01039/2, 01043, 01052/2, 01052/3, 01052/4, 01052/5, 01052/6, 01054/4, 01055/2, 01055/3, 01055/4, 01055/5, 01055/6, 01055/7, 01055/8, 01055/9, 01055/10, 01055/11, 01056/2, 01056/3, 01056/4, 01056/5, 01056/6, 01056/14, 01056/15, 01056/16, 01056/17, 01056/18, 01056/19, 01056/20, 01056/21, 01056/22, 01056/23, 01059, 01060/3, 01060/4, 01074/16, 01074/17, 01074/18, 01074/19, 01074/20, 01074/21, 01074/22, 01074/23, 01076/29, 01076/30, 01076/31, 01076/32, 01076/33, 01081/3, 01081/4, 01081/6, 01081/7, 01082, 01088, 01089/1, 01089/2, 01090, 01091/7, 01093
Hevesvezekény
013, 022/1, 022/2, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 024/17, 025, 026/2, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14, 026/15, 026/17, 026/18, 026/19, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 026/27, 026/28, 027, 031/2, 031/4, 032/1, 032/3, 033/2, 033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/9, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18, 033/19, 033/20, 033/21, 033/22, 033/23, 033/24, 033/25, 033/27, 033/28, 033/30, 033/31, 033/32, 033/33, 033/35, 033/36, 033/37, 033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42, 033/43, 033/44, 033/45, 033/46, 033/47, 033/48, 033/49, 033/50, 033/51, 033/52, 033/53, 033/54, 033/55, 033/56, 033/57, 033/58, 033/59, 033/60, 033/61, 033/62, 035/1, 035/2, 035/5, 036/3, 036/4, 036/5, 038, 044/5, 044/6, 049, 050, 080/1, 080/2, 080/3, 082, 083, 085/7, 089, 090, 091, 092, 093, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0112, 0113
Jászivány
028/2, 028/3, 028/6, 028/7, 028/13, 028/14, 028/15, 030, 031/1, 031/2, 041/3, 041/6, 041/9, 041/10, 041/12, 041/13, 041/14, 041/15, 043/5, 043/6, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 045/4, 045/6, 047, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 053/1, 053/3, 053/4
Kál
098/8, 098/9, 098/10, 098/11, 098/18, 098/24, 098/25, 099
Kerecsend
056, 057/1, 057/2, 057/4, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/27, 057/28, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36
Kisköre
0343, 0344, 0345, 0346/2, 0354/2, 0389, 0390, 0391, 0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6, 0392/7, 0392/8, 0392/10, 0392/11, 0392/12, 0392/13, 0406, 0407, 0409, 0410
Kömlő
061, 062/1, 062/2, 062/4, 062/5, 063, 071, 0211/13, 0211/14, 0211/15, 0211/16, 0211/17, 0211/18, 0211/19, 0211/20, 0211/21, 0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25, 0211/26, 0211/27, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0239/3, 0239/4, 0239/5, 0239/6, 0240, 0241/1, 0241/2, 0242, 0243/1, 0243/2, 0243/3, 0244
Pély
0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0230, 0231, 0232/1, 0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236, 0237/1, 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9, 0237/10, 0237/11, 0237/12, 0237/13, 0240, 0251, 0254, 0255, 0256, 0257/1, 0257/2, 0257/3, 0259, 0262/5, 0262/7, 0263/2, 0264/2, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0266/1, 0266/2, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0268/1, 0268/2, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0274, 0275, 0276/7, 0276/8, 0277/3, 0277/4, 0277/5, 0277/6, 0278/4, 0278/6, 0278/7, 0278/8, 0278/9, 0278/11, 0278/13, 0278/14, 0278/15, 0278/16, 0278/17, 0278/18, 0278/19, 0278/20, 0278/21, 0278/22, 0278/23, 0278/24, 0278/25, 0279, 0280/2, 0281, 0283/1, 0283/2, 0284, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0285/4, 0286, 0287/1, 0287/2, 0287/3, 0287/4, 0287/5, 0287/6, 0287/7, 0287/8, 0288, 0289/1, 0289/2, 0290/3, 0290/4, 0291/1, 0291/2, 0296/2, 0297/1, 0297/2, 0298/3, 0298/4, 0300, 0301/2, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0302, 0303/1, 0303/3, 0305/1, 0305/2, 0305/3, 0312
Poroszló
07, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/26, 016/1, 016/2, 024/1, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7, 025, 027/1, 027/2, 028, 029, 031, 032/1, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 034/1, 034/2, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 038/3, 038/4, 038/5, 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 044/1, 044/2, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 050, 053/2, 054/1, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 058, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 062, 070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 01072/1, 01072/2, 01073/1, 01073/2, 01074, 01076/1, 01076/2, 01076/3, 01076/4, 01076/5, 01076/6, 01076/7, 01076/8, 01076/9, 01076/10, 01076/11, 01076/12, 01076/13, 01076/14, 01076/15, 01076/16, 01076/17, 01076/18, 01076/19, 01076/20, 01076/21, 01076/22, 01076/23, 01076/24, 01076/25, 01076/26, 01076/27, 01076/28, 01076/29, 01076/30, 01076/31, 01076/32, 01076/33, 01076/34, 01076/35, 01076/36, 01076/37, 01076/38, 01076/39, 01076/40, 01076/41, 01076/42, 01076/43, 01076/44, 01076/45, 01076/46, 01076/47, 01076/48, 01076/49, 01076/50, 01076/51, 01076/52, 01076/53, 01076/54, 01076/55, 01076/56, 01076/57, 01076/58, 01076/59, 01076/60, 01076/61, 01076/62, 01076/63, 01076/64, 01076/65, 01076/66, 01076/68, 01076/69, 01076/70, 01076/71, 01076/72, 01079, 01080/2, 01080/3, 01080/4, 01080/5, 01080/6, 01080/7, 01080/8, 01080/9, 01080/10, 01080/11, 01080/12, 01080/13, 01080/14, 01080/15, 01080/16, 01080/17, 01080/18, 01080/19, 01080/20, 01080/21, 01080/22, 01080/23, 01080/24, 01080/25, 01080/26, 01080/27, 01080/28, 01080/29, 01080/30, 01080/31, 01080/32, 01080/33, 01080/34, 01080/35, 01080/36, 01080/37, 01080/38, 01080/39, 01080/40, 01080/41, 01080/42, 01080/43, 01080/44, 01080/45, 01080/46, 01080/47, 01080/48, 01080/49, 01080/50, 01080/51, 01080/52, 01080/53, 01080/54, 01080/55, 01080/56, 01080/57, 01080/59, 01080/60, 01080/61, 01080/62, 01080/63, 01080/64, 01080/65, 01080/66, 01080/67, 01080/68, 01080/69, 01080/70, 01080/71, 01080/72, 01080/73, 01080/74, 01080/75, 01080/76, 01080/77, 01080/78, 01080/79, 01080/80, 01080/81, 01080/82, 01080/83, 01080/84, 01080/85, 01080/88, 01080/89, 01080/90, 01080/91, 01080/92, 01080/93, 01080/95, 01080/96, 01080/97, 01080/98, 01080/99, 01080/100, 01080/101, 01080/102, 01080/103, 01080/104, 01080/105, 01080/106, 01080/107, 01080/108, 01080/109, 01080/110, 01080/111, 01080/112, 01080/113, 01080/114, 01080/115, 01081, 01082/3, 01082/4, 01082/5, 01082/6, 01082/7, 01082/8, 01082/9, 01082/10, 01082/11, 01082/12, 01082/13, 01082/14, 01082/15, 01082/16, 01082/17, 01082/18, 01082/19, 01082/20, 01082/21, 01082/22, 01082/23, 01082/24, 01082/25, 01082/26, 01082/27, 01082/28, 01082/29, 01082/30, 01082/31, 01082/32, 01082/33, 01082/34, 01082/35, 01082/36, 01082/37, 01082/38, 01082/39, 01082/40, 01082/41, 01082/42, 01082/43, 01082/44, 01082/45, 01082/46, 01082/47, 01082/48, 01082/49, 01082/50, 01082/51, 01082/52, 01082/53, 01082/54, 01082/55, 01082/56, 01082/57, 01082/58, 01082/59, 01082/60, 01082/61, 01082/62, 01082/63, 01082/64, 01082/65, 01082/66, 01082/67, 01082/68, 01082/69, 01082/70, 01082/71, 01082/72, 01082/73, 01082/74, 01082/75, 01082/76, 01082/77, 01082/78, 01082/79, 01082/80
Sarud
0313, 0314, 0315, 0317/1, 0317/2, 0321, 0323/1, 0323/2, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0326/4, 0326/5, 0326/6, 0326/7, 0326/8, 0326/9, 0326/10, 0326/11, 0326/12, 0326/13, 0326/14, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0326/18, 0326/19, 0326/20, 0326/21, 0327/1, 0327/2, 0329, 0351, 0352/2, 0352/3, 0352/4, 0353, 0354, 0355/1, 0355/2, 0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/9, 0355/10, 0355/11, 0355/12, 0355/13, 0355/14, 0355/15, 0355/16, 0355/17, 0355/18, 0355/19, 0355/20, 0355/21, 0355/22, 0355/23, 0362, 0363, 0364/1, 0364/2, 0364/3, 0364/4, 0364/5, 0364/6, 0364/7, 0364/8, 0364/9, 0364/10, 0364/11, 0364/12, 0364/13, 0364/14, 0364/15, 0368, 0369/1, 0369/2, 0376, 0378, 0379/1, 0383/1, 0383/2, 0385, 0388, 0395, 0396, 0403/3, 0403/4, 0403/5, 0403/6, 0409, 0410, 0411/1, 0411/2, 0412, 0413, 0414/1, 0414/2, 0414/3, 0414/4, 0415, 0416/1, 0416/2, 0416/3, 0417, 0423/1, 0423/2, 0425/2, 0426, 0429, 0430/1, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0432, 0433/1, 0433/2, 0433/3, 0433/4, 0435, 0440, 0441/2, 0442, 0443/1, 0443/3, 0443/4, 0443/5, 0443/6, 0443/7, 0443/8, 0443/9, 0443/10, 0443/11, 0443/12, 0443/13, 0444, 0445/1, 0445/2, 0445/3, 0445/4, 0445/5, 0445/6, 0448/1, 0448/2, 0448/4, 0448/5, 0448/6, 0448/7, 0448/8, 0448/9, 0448/10, 0448/11, 0448/12, 0449, 0450, 0452, 0453, 0454/1, 0454/2, 0454/3, 0454/4, 0454/6, 0454/7, 0454/9, 0454/10, 0454/11, 0454/12, 0454/13, 0454/14, 0454/15, 0454/16, 0454/17, 0454/18, 0454/19, 0454/20, 0454/21, 0454/22, 0454/23, 0454/24, 0455/2, 0456, 0457/1, 0457/2, 0457/3, 0457/4, 0457/5, 0457/6, 0457/7, 0457/8, 0457/9, 0465, 0466/1, 0466/2, 0466/5, 0466/7, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5, 0467/6, 0467/7, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472/1, 0472/2, 0472/3, 0472/4, 0473, 0474, 0475, 0476/2, 0476/4, 0476/6, 0476/7, 0476/8, 0476/9, 0476/10, 0476/12, 0476/13, 0476/14, 0476/15, 0476/16, 0476/17, 0477, 0483
Tarnaméra
038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/38, 038/39, 038/40, 038/41, 039, 040/15, 040/16, 041/1, 041/2, 042/3, 042/4, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 043, 044/3, 044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 045, 046, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19, 047/20, 047/21, 047/22, 047/23, 047/24, 050, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18, 052/19, 052/20, 053, 058/7, 062, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14, 063/15, 063/16, 063/17, 063/18, 063/19, 063/20, 064, 066, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 069/8, 069/24, 069/26, 069/27, 069/28, 069/29, 069/30, 072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 072/18, 072/30, 072/35, 072/53, 072/54, 072/55, 072/56, 072/57, 072/58, 072/59, 072/60, 072/61, 072/62, 072/63, 072/64, 072/65, 072/66, 072/67, 072/68, 072/69, 072/70, 072/71, 072/72, 072/73, 072/74, 072/75, 072/76, 072/77, 072/78, 072/79, 072/80, 072/81, 072/82, 072/83, 072/84, 072/85, 072/86, 072/87, 072/88, 072/89, 072/90, 072/91, 072/92, 072/93, 072/94, 073/2, 074/4, 076, 077/5, 077/7, 077/8, 077/9, 077/10, 077/11, 077/12, 078, 079/3, 079/4, 079/5, 079/6, 079/7, 079/8, 079/9, 079/10, 080, 081/32, 081/36, 081/39, 081/40, 081/43, 081/47, 081/48, 081/51, 081/56, 081/59, 081/60, 081/62, 081/65, 081/66, 081/67, 081/68, 081/69, 081/70, 081/71, 081/72, 081/73, 081/77, 081/78, 082/1, 082/2, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14, 084, 085/3, 085/4, 086/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7, 087/18, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 087/23, 087/24, 087/25, 087/26, 087/27, 087/28, 087/29, 087/30, 087/31, 087/32, 088
Tarnaszentmiklós
02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 04, 019/2, 019/3, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9, 019/13, 019/14, 021/2, 021/3, 021/4, 027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12, 035/1, 035/2, 035/5, 036/1, 037/8, 037/10, 037/11, 046/1, 046/2, 046/3, 056/2, 056/3, 056/5, 056/6, 056/7, 056/8, 057/1, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 058/1, 059, 062/1, 063/1, 063/2, 064/1, 064/2, 064/3, 066, 068, 085/1, 088/1, 090, 092/1, 092/2, 094/2, 094/3, 094/4, 095, 096/2, 097, 098/1, 098/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0103/1, 0103/2, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0105/2, 0105/3, 0105/5, 0106, 0144/4, 0144/5, 0147, 0148, 0149/1, 0149/2, 0151/1, 0154, 0157/1, 0161/1, 0161/2, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0184/1, 0184/2, 0186/2, 0186/4, 0188/2, 0188/3, 0189, 0190, 0193/1, 0193/2, 0195/1, 0200
Tiszanána
067, 068, 070, 071, 072, 073, 088/1, 088/3, 088/4, 0108, 0135, 0138, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/2, 0141/4, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0141/11, 0141/12, 0141/13, 0141/14, 0141/15, 0142, 0143, 0144/1, 0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0146, 0147, 0148/1, 0150, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/5, 0154/6, 0155/1, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3
Újlőrincfalva
015, 016/2, 016/3, 016/4, 017, 018, 019, 044, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/11, 046/12, 051
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 9/1993. (III. 9.) KTM rendelethez6

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve

1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK

– Biztosítsa a mozaikos szerkezetű, nyílt pusztai táj egységes arculatának fenntartását, az ebbe szervesen illeszkedő, ember alkotta tájelemek megőrzését;

– őrizze meg a természetes és természetszerű élőhelyeket, társulásokat, növelje ezek területi kiterjedését, természetességét a degradált élőhely-típusok rovására;

– őrizze meg az itt élő védett és fokozottan védett fajok által reprezentált, országos szinten egyedülálló életközösséget;

– őrizze meg a védett és fokozottan védett fajokat, növelje állományukat, egyedszámukat, populációik életképességét, különös tekintettel az alábbi madárfajokra: túzok (Otis tarda), parlagi sas (Aquila heliaca), kerecsensólyom (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus) és szalakóta (Coracias garrulus);

– őrizze meg a jellegzetes alföldi, szikes pusztai felszínformákat;

– tartsa fenn a táj arculatának kialakulásában nagy szerepet játszó és a természeti értékek fennmaradását biztosító hagyományos, extenzív gazdálkodási módokat;

– biztosítsa a természeti értékek bemutatásával történő természetvédelmi szemléletformálás, oktatás lehetőségét;

– biztosítsa a terület további, természetvédelmi célú kutatását és fejlesztését.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

– A mezőgazdasági termelők általános gazdálkodási gyakorlatának átalakítása a zonációs gazdálkodási módszer elfogadtatásával és terjesztésével. A csekély természeti értéket hordozó és általában jobb minőségű földterületek az intenzívebb termelés, míg a természeti értékekben gazdag területek extenzívebb hasznosítással a természeti értékek fenntartásának színterei.

– Környezetileg Érzékeny Területek rendszerének kialakítása.

– Komplex élőhely-fejlesztés és -rekonstrukciók megvalósítása, különös tekintettel a vizes élőhely-típusok rehabilitációjára és a fás társulások kedvezőtlen állományszerkezetének helyreállítására.

– A területen megtalálható természetközeli társulások fenntartása a megfelelő természetvédelmi kezelési módszerekkel.

– Fajvédelmi, -megőrzési programok, tervek kidolgozása és megvalósítása.

– Természetvédelmi oktatást-nevelést szolgáló programok és beruházások megvalósítása, illetve üzemeltetése, valamint a terület természeti értékeinek bemutatását szolgáló berendezések, létesítmények kiépítése.

– Alapállapot-felmérést szolgáló és monitoring rendszerű kutatások, valamint a természetvédelmi kezelési tevékenységet megalapozó vizsgálatok végzése.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, természetkímélő használattal történhet.

– A gyepek juh, szarvasmarha, ló legeltetésével vagy kaszálással hasznosíthatók.

– A gyepeken tartható maximális állatlétszámot az egyes területek vonatkozásában a gyepek eltartó-képességének figyelembevételével kell meghatározni, azonban nem haladhatja meg az 1 számosállat/ha sűrűség értéket.

– Új legelőberendezések létesítése az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet.

– Gyepterületen gépi munkát csak szilárd, száraz talajon szabad végezni.

– Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek és technológiák alkalmazhatók.

– Kaszálógépeken vadriasztó berendezés használata kötelező.

– A kaszálók területének 2%-án kaszálatlan sávot kell meghagyni éves váltással.

– Az elgyomosodott gyepterületek állapotának helyreállítása érdekében az igazgatósággal előzetesen egyeztetve gazoló kaszálásokat kell alkalmazni.

– Gyepeken szerves trágya és talajjavító anyag deponálása tilos.

3.1.2. Szántók kezelése

– Nagy műveletszámú, élőmunka-, vegyszer- és műtrágyaigényű intenzív növénykultúrák termesztése tilos.

– A gabonafélék betakarítása után, a tavaszi vetésű kultúrák előtt a terület 25%-án zöldugart kell meghagyni.

– Műutak szegélyeinek kivételével 6 m széles vegyszermentes táblaszegélyeket kell kialakítani.

– Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és betakarítási módszerek és technológiák alkalmazhatók.

– A lucerna területének 2%-án kaszálatlan sávokat kell váltakozó helyen meghagyni.

– Kaszálógépeken vadriasztó berendezés használata kötelező.

– Repülőgépes mezőgazdasági munka az igazgatósággal végzett egyeztetést követően végezhető.

– Magas környezetterhelési kockázattal járó vegyszerek használata tilos.

3.1.3. Erdők kezelése

– Erdőfelújításra csak őshonos fa- és cserjefajok használhatók. Az ültetési hálózat kialakítása során a természetes mintázatok kialakítására kell törekedni.

– Természetközeli élőhelyeken az erdőfelújítást az élőhely legkisebb bolygatásával kell megvalósítani.

– Erdőápolási és -védelmi munkák során kemikáliák nem használhatók fel.

– Az állományok letermelése egészségügyi vagy fafajcserét szolgáló okok kivételével csak a fokozatos felújulást elősegítő szálalóvágásos vagy felújító vágásos módszer alapján történhet.

– A letermelt területek tuskózása nem megengedhető.

– A fakitermelés munkaműveleteit úgy kell ütemezni, hogy azok a vegetációs időszakon kívülre essenek.

3.1.4. Kivett területek kezelése

– A vízügyi létesítmények, csatornák karbantartási munkáit csak az igazgatósággal egyeztetett módon szabad végezni.

– Gépjárművel közlekedni csak a kataszteri nyilvántartásban szereplő földutakon lehet, tilos felázott útviszonyok miatt a gyepterületeken új nyomok veretése.

– A földutakat a használó köteles rendben tartani, azokat nehéz gépjárművel, munkagéppel csak száraz vagy fagyos útviszonyok mellett használhatják.

– Birtokhatárok tájba nem illő jelzéssel történő jelölése tilos.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Vadgazdálkodás

– Vadászati, vadgazdálkodási létesítmények, berendezések csak az igazgatósággal egyeztetve kerülhetnek elhelyezésre.

– Mesterséges fácán- és vízivadnevelő, -kibocsátó telepek nem létesíthetők.

– A vadásztársaságok által kezdeményezett élőhely-fejlesztési munkálatokat az igazgatósággal egyeztetett módon szabad végezni.

– Tájidegen fajok telepítése tilos.

– Évente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor őszi-téli apróvad hajtóvadászatra.

– Vízivad vadászata csak az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon végezhető.

– Túzok dürgőhelyén a vadászati tevékenységet március 15. és május 15. között szüneteltetni kell.

3.2.2.7 Látogatás

– Az igazgatóság természetvédelmi érdekből időben és térben korlátozhatja a látogatást a területen. A jogszerű gazdálkodást folytatók részére a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységük elvégzéséhez biztosítani kell a belépést a területre.

3.2.3.8 Terület és földhasználat

– A már meglévő létesítmények fenntartásával és fejlesztésével összefüggő tevékenységek az 1. pontban meghatározott célkitűzésekkel összhangban tovább folytathatók.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § eredeti szövegének jelölését a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 2. §-a (1) bekezdésre változtatta.

4

Az 5. § (2) bekezdését a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti § szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta.

5

A melléklet számozása a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 4. §-a alapján 1. számú mellékletre változott, szövege a 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. számú mellékletet a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti melléklet szövegének jelölését 1. számú mellékletre változtatta a 3. §.

7

A 2. számú melléklet 3.2.2. alpont második franciabekezdését a 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 2. számú melléklet 3.2.3. alpontját a 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére