• Tartalom

159/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet

159/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1994. április 6-án aláírt Egyezmény szövegének kormányrendelettel történő kihirdetéséről

2000.03.17.

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1994. április 6-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Köztársaság Kormánya között
a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya
— a baráti kapcsolatok szellemében,
— azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsék a szakmai képzés végzettjeinek szakmájuk űzését és szakmai előrehaladásukat a másik államban,
— a szakmai képzés terén meglévő azonosságok tudatában
a következőkben egyeztek meg:
1. Cikk
Jelen Egyezményben
a) a ,,vizsgabizonyítvány'' kifejezés olyan bizonyítványt vagy igazolást jelent, amely a Szerződő Felek jogi előírásaiban szabályozott követelményeknek megfelelően sikeresen letett vizsgával a szakmai képzést lezárja;
b) az ,,egyenértékűség'' kifejezés az azonos vizsgakövetelmények meglétét jelenti;
c) az ,,egyenértékűvé nyilvánítás'' a vizsgabizonyítványok egyenértékűségének belföldi elismerését jelenti.
2. Cikk
A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek a szakmai képzés területén az együttműködés fejlesztésének és bővítésének, valamint igyekeznek azt elősegíteni. E célból országos és regionális szinten síkra szállnak a Szerződő Felek, különösen a munkaadók és a munkavállalók szakmai képzéssel foglalkozó intézményei, szervezetei és intézetei együttműködése mellett.
3. Cikk
(1) A Szerződő Felek akkor ismerik el egyenértékűnek a szakképzési vizsgabizonyítványokat, ha
a) mindkét Fél megállapította az egyenértékűséget, és
b) a vizsgabizonyítványokat felvették a jelen Egyezmény mellékletébe.
(2) Jelen Egyezmény mellékletét jegyzékváltással lehet módosítani vagy kiegészíteni.
(3) A Szerződő Felek
a) kicserélnek minden, az egyenértékűség megítéléséhez szükséges információt és iratot,
b) a lehető legrövidebb időn belül közlik egymással a vizsgakövetelmények valamennyi változását.
(4) Az egyenértékűvé nyilvánítás nem terjed ki azokra a vizsgabizonyítványokra, amelyeket közszolgálati jogviszonyban vagy olyan szakmai képzési viszonyban szereznek, melynek kifejezetten az a kizárólagos célja, hogy később köztisztviselői munkakört töltsenek be.
4. Cikk
Az egyenértékűnek nyilvánított vizsgabizonyítvány a vizsgabizonyítványban megnevezett személynek a másik Fél által olyan jogokat biztosít, mint amilyenek az egyenértékűnek nyilvánított vizsgabizonyítványhoz a másik Fél rendelkezései alapján kapcsolódnak.
5. Cikk
(1) Jelen Egyezményből fakadó valamennyi kérdés megtárgyalására a két Szerződő Fél szakértői bizottságot hoz létre. A szakértői bizottságban a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői közreműködnek.
(2) A szakértői bizottság legalább kétévenként, egyébként bármelyik Szerződő Fél kérésére ülésezik.
(3) A szakértői bizottság felülvizsgálja jelen Egyezmény végrehajtását, és javaslatot tesz az egyenértékűnek elismert vizsgabizonyítványok jegyzéke módosítására és kiegészítésére a 3. Cikk szerint.
6. Cikk
Jelen Egyezmény nem érinti
1. az érettségi bizonyítványok egyenértékűségéről szóló 1953. december 11-i Európai Konvenciót, annak 1964. június 3-i kiegészítő jegyzőkönyvével egyetemben;
2. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti, az érettségi bizonyítványoknak egyetemi felvételi célból történő egyenértékűségéről szóló 1982. július 16-i egyezményt;
3. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti, az egyetemi tanulmányok és az akadémiai fokozatok egyenértékűségéről szóló 1983. március 8-i egyezményt.
7. Cikk
(1) Jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg azt a Szerződő Felek valamelyike írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A felmondás a másik Szerződő Fél általi kézhezvételtől számított hat hónap múlva lép hatályba.
(2) Jelen Egyezményt a 3. Cikk (2) bekezdése kivételével csak a Szerződő Felek egymás között megkötendő megállapodása módosíthatja vagy egészítheti ki.
8. Cikk
Jelen Egyezmény azt a hónapot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyben a két Szerződő Fél közölte egymással, hogy a hatálybalépés mindenkori belföldi előfeltételei teljesültek.
Készült Bécsben, 1994. április hó 6-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
(Aláírások)
Melléklet
Az egyenértékűnek elismert vizsgabizonyítványok jegyzéke
--------------------------------------------------------------------
A magyar vizsgabizonyítvány Az osztrák vizsgabizonyítvány
megnevezése megnevezése
--------------------------------------------------------------------
A képzési szakmában A képzési szakmában
a szakmunkásvizsga letételéről a tanulói záróvizsga
szóló bizonyítvány letételéről szóló bizonyítvány
--------------------------------------------------------------------
1. Asztalos Tischler
2. Autószerelő Kraftfahrzeugmechaniker
3. Autóvillamossági szerelő Kraftfahrzeugelektriker
4. Cukrász Konditor (Zuckerbäcker)
5. Esztergályos Dreher
6. Fényező és mázoló Lackierer
7. Fodrász Friseur und Perückenmacher
8. Fotócikk kereskedő Fotokaufmann
9. Hentes/Húsfeldolgozó Fleischer
10. Központifűtés- és csőhálózatszerelő Zentralheizungsbauer
11. Pék/Sütő Bäcker
12. Pincér/Felszolgáló Kellner
13. Rádió és televízió műszerész Radio und Fernsehmechaniker
14. Szakács Koch
15. Szerszámkészítő Werkzeugmacher
16. Telefon- és hálózatszerelő Fernmeldebaumonteur
17. Tetőfedő Dachdecker
18. Vegyész-analitikus Chemielaborant
19. Vízvezeték- és készülékszerelő Wasserleitungsinstallateur
20.1 Géplakatos Maschinenschlosser
21. Mezőgazdasági gépszerelő Landmaschinenmechaniker
22. Szerkezetlakatos Schlosser
23. Villamoshálózat-szerelő Elektroinstallateur

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. október 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter2 rendelkezik.

1

A melléklet 20., 21., 22. és 23. pontját a 34/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére