• Tartalom

2/1994. (I. 11.) KTM rendelet

2/1994. (I. 11.) KTM rendelet

a Riha-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

1994.01.19.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendele1t 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Riha-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel Homorúd és Mohács községhatárokban lévő, a homorúdi 040—043, 054—059, 0088—095, valamint a mohácsi 0611/1—4, 0611/8—10 és 0715 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 249,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Duna hajdan lefűződött holtágmaradványának a megőrzése, a fajokban gazdag élővilág zavartalan fejlődésének biztosítása, különös figyelemmel az értékes madárállomány fennmaradására és szaporodására.

3. §2

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére