• Tartalom

1994. évi XLVI. törvény

1994. évi XLVI. törvény

a fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról1

1994.09.01.

Az Országgyűlés — eleget téve a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény rendelkezésének —, a hadigondozotti ellátás teljeskörűvé tétele érdekében a hadigondozásról szóló törvénnyel összhangban a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján hadigondozásra jogosultnak kell tekinteni azt a Magyarországon élő magyar állampolgárt, aki 1945. március 31. és 1954. október 31. közötti időszakban a fegyveres erőknél (néphadsereg, a Belügyminisztérium csapatai, a polgári védelem szervei) hivatásos, továbbszolgáló vagy hadkötelezettség alapján teljesített szolgálata során hadirokkanttá vált, valamint a törvény szerint hadigondozásra jogosult hozzátartozóit.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyek ellátására a hadigondozásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napját követő 4. hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1994. április 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. május 6. A törvényt a 2016: CLXXXIV. törvény 22. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére