• Tartalom

5/1994. (III. 8.) KTM rendelet

5/1994. (III. 8.) KTM rendelet

a Fertő-tavi Nemzeti Park bővítéséről és elnevezésének módosításáról

2008.05.16.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A 2/1991. (II. 9.) KTM rendelettel létesített Fertő-tavi Nemzeti Park területéhez csatolom a 14/1976. OTVH számú határozattal létesített és a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet 2. §-ával kibővített Hansági Tájvédelmi Körzet területét.

2. §

(1) A nemzeti park védett, illetve fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait — területbővítést nem eredményező változásokra tekintettel — e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nemzeti park bővített védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 3. számú melléklet, bővített fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A nemzeti parkhoz történő csatolás célja az egy természeti egységet képező, összefüggő területen az egységes természetvédelmi kezelés megvalósítása.

4. §

A bővítéssel egyidejűleg a nemzeti park elnevezését Fertő-Hanság Nemzeti Parkra változtatom.

5. §

A védett terület természeti értékeinek kezelése, őrzése és bemutatása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)2

1. számú melléklet az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelethez3

Sopron
026, 035—039, 078—080, 084, 095, 096, 0100, 0101, 0102/1, 0105/1, 0106, 0111—0115, 0117/1—2, 0118, 0192, 0193/1, 0193/3—5, 0194, 0195/1,3, 0196—0201, 0202/1, 0204/1, 0204/3—5, 0205/3-6,206-210, 01150—01299, 01301—01319, 01321, 01323—01444, 01454—01498, 01500—01520, 01522—01528, 01530—01534, 01562—01568, 01569/2, 01572-01573, 01575, 01577/2, 01578—01580
Fertőrákos
343-345,
02, 03/2—6, 04—019, 020/1—2, 021—023, 024/1—6, 025/1—4, 026/1-4,6,8-9,11—13,15,17, 027—031, 032/1—2, 033, 037, 0114, 0116/1—3, 0117—0120, 0121/1—2, 0122, 0123/1—3, 0124/1—5, 0124/8—26, 0125—0128, 0129/1—7, 0130, 0131, 0132/1—3, 0133—0152, 0153/1—3, 0154—0156, 0157/1—13, 0157/15—22, 0158—0165, 0167—0174, 0211—0218, 0219/1—15, 0220, 0221/2—4, 0222/2—5, 0223/5, 0224/2, 0225/1,2, 0226, 0228, 0229/1—3,6, 0230, 0231/1,4-5, 0232/1—2, 0233/1—2, 0234, 0235/2—4, 0237—0240
Fertőboz
01—03, 04/1—24, 04/28,29, 05, 06/1—2, 07, 08, 010/1—2, 011/1, 013, 014/1—7, 015/1—2, 016/7—57, 017, 018/1,4,5,7,8,10,11, 019, 020, 025, 026, 027/2, 028, 047/1—3,5—12, 051—057, 058/1, 059/1, 066/1, 067—070, 071/2, 072/1—2, 073, 074/1, 077/1—2, 078, 079/1—5, 080, 084, 085, 086/2—5, 087, 089, 090, 0150—0177, 0178/1—3, 0179—0193, 0194/1—2, 0195, 0196/1—2, 0197—0238, 0239/1—2, 0240—0258
Hidegség
019/1—6, 022—024, 027, 032/1—8, 039—041, 044, 045/2, 046, 050, 056—059, 063—065, 066/1—2, 067—070, 071/1, 073, 075—078, 079/1, 080, 081, 085, 095, 097, 0102, 0103, 0106/1—3, 0107/1, 0177/1—2, 0178—0256
Fertőhomok
02, 07/1—6, 010, 011/1—2, 014, 018, 019/1—3, 027/2, 034, 0106/2, 0114/1—5, 0119/1, 0129, 0130, 0131/1—2, 0132—0196
Hegykő
047/1,4, 048—051, 056/2, 068—070, 083—085, 088/1—2, 096/1—6, 0100, 0102, 0106/1—7, 0124, 0125/1—6, 0133/1—3, 0134—0138, 0144, 0148, 0150—0153, 0155, 0156, 0157/1—2, 0160, 0161/2, 0250—0348
Fertőszéplak
0125, 0150, 0151/1—2, 0155/2, 0157/1—3, 0158, 0162, 0163, 0164/1—2, 0165, 0166/1—3, 0171, 0172/1, 0176—0181, 0184, 0185/2, 0186, 0188, 0189/1—2, 0190—0194, 0195/1—2, 0196, 0197, 0198/1—3, 0199/1—2, 0200—0225
Sarród
0143—0146, 0147/1—2, 0149, 0150, 0151/1—2, 0154—0162, 0163/1—3, 0169—0176, 0177/1—3, 0178, 0179, 0180/1—2, 0181, 0182/1—2, 0183, 0184/1—2, 0186, 0187, 0346/1—2, 0347/1—2, 0348/1—3, 0349—0354, 0385/3—5, 0420/1—2, 0421/1—2, 0422—0429, 0430/1—2, 0432, 0434/1—3, 0436/1, 0437, 0438, 0440/1—2, 0441/1—2, 0442—0478

2. számú melléklet az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelethez4

Sopron
037/a, 0111, 01242, 01265/1—4, 01287—01293, 01295—01299, 01301—01305, 01309—01319, 01321, 01323/1—2, 01324/1—4, 01325/1—2, 01326—01332, 01333/1—2, 01334/1—8, 01335—01352, 01353/1—2, 01354—01370, 01371/1—2, 01372—01393, 01394/1—2, 01395—01397, 01398/1—2, 01399—01411, 01412/1, 01428—01437, 01444
Fertőrákos
0136
Fertőboz
0173—0177, 0178/1—3, 0179—0193, 0194/2, 0196/2, 0197—0201, 0217/2, 0235—0258
Hidegség
0195—0204, 0205/2, 0219, 0222—0248, 0249/2, 0250—0256
Fertőhomok
0176—0196
Hegykő
0161/2, 0295—0348
Fertőszéplak
0164/2,
0172/1, 0176—0181, 0184, 0185/2, 0186, 0188, 0189/1—2, 0190-0194, 0195/1—2, 0196, 0197, 0198/1—3, 0199/1—2, 0200—0225
Sarród
0149, 0150, 0151/1—2, 0152/1—2, 0154—0162, 0163/1—2, 0420/1—2, 0421/1—2, 0422—0429, 0430/1—2, 0432, 0434/1—3, 0436/1, 0437, 0438, 0440/1—2, 0441/1—2, 0442—0478

3. számú melléklet az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelethez5

A Fertő-tavi Nemzeti Park bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Barbacs
071, 082—083, 086—088, 089/1—3, 090—095
Csorna
0525, 0529, 0554, 0603—0611, 0613, 0616, 0617/a, 0618—0634, 0636—0639, 0641—0654, 0656—0662, 0664—0683
Fehértó
049, 058—059, 061, 062/1—3, 063, 064/2—5, 065—067, 068/1—2, 069—070, 071/1—2, 073—078, 079/1—2, 080—083
Jánossomorja
0262, 0263/1—3, 0319, 0327—0331, 0363—0367, 0368/1—3, 0369, 0370/2—3
Kapuvár
0436/1—3, 0438, 0439/1—6, 0441—0442, 0446, 0447/4, 0447/8—11, 0448, 0449/1, 0449/6, 0450, 0451/24, 0451/26, 0451/28, 0452, 0454—0455, 0457—0458, 0460, 0464, 0465/2, 0468—0469, 0472, 0474, 0476, 0477—0479, 0481/2, 0482—0485, 0486/1—2, 0487/2—4, 0488, 0490, 0491/1—2, 0493, 0494/2, 0495—0497, 0498/1—2, 0499/5—6, 0500, 0501/7, 0502/1, 0503, 0509—0510, 0512, 0516—0517, 0519, 0521, 0524, 0526, 0531—0532
Kimle
0101/2, 0103/1—2, 0104/1—2, 0105—0107, 0108/1
Lébény
0172—0173, 0188—0193, 0195, 0242—0243, 0244/1—6, 0245—0263, 0289—0292, 0294—0298, 0301—0302, 0304—0307, 0328—0342, 0343/1—2, 0343/6, 0344—0396, 0398, 0418—0420, 0422—0430, 0432—0434, 0436—0437, 0454, 0456—0459, 0467, 0470—0473, 0484
Újrónafő
0200—0201, 0202/1—2, 0203

4. számú melléklet az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelethez6

A Fertő-tavi Nemzeti Park bővítési területén levő fokozottan védett területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Barbacs
071, 082, 083, 086- 088, 089/1—3, 090—095
Csorna
0525, 0554, 0626—0634, 0636-0639, 0641—0645, 0647—0649, 0653, 0654, 0673-0675, 0677- 0682
Fehértó
049/, 058—059, 061, 062/1-3, 063, 064/2—5, 065—067, 068/1-2 , 069—070, 071/1—2, 073—078, 079/1—2, 080—083
Kapuvár
0438, 0446, 0447/4, 0448, 0450, 0451/24, 0451/28, 0452/, 0454, 0474, 0477- 0479, 0487/2, 0491/1/, 0493, 0494/2, 0495,0496
Kimle
0101/2, 0103/1—2, 0104/1—2, 0105—0107, 0108/1
Lébény
0329-0342, 0344, 0352, 0356—0385, 0387—0396, 0398, 0418—0420, 0422—0425, 0433—0434, 0436, 0437,0461, 0471
Újrónafő
0200,0201, 0202/1—2, 0203
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1-4. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 4.§-ával, illetve 2-5. számú mellékletével megállapított szöveg.

4

A 2. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 4.§-ával, illetve 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

5

A 3. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 4.§-ával, illetve 4. számú mellékletével megállapított szöveg.

6

A 4. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 4.§-ával, illetve 5. számú mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére