• Tartalom

1/1995. (IX. 28.) ME rendelet

1/1995. (IX. 28.) ME rendelet

a Kisebbségekért Díj alapításáról1

2010.03.26.

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a kisebbségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére KISEBBSÉGEKÉRT DÍJ-at (a továbbiakban: díj) alapítok.

2. §2 (1) A díj Hazai Kisebbségekért Tagozattal és Külhoni Magyarságért Tagozattal adományozható.

(2) A díj két tagozata a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, illetőleg a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adományozható.

(3) Évente a két tagozat keretében legfeljebb tíz-tíz díj adományozható. A díj átadására

a) a Hazai Kisebbségekért Tagozat esetében december 18-a, a Kisebbségek Napja,

b) a Külhoni Magyarságért Tagozat esetében augusztus 20-a, nemzeti és állami ünnep

alkalmával kerül sor.

(4)3 Kivételes alkalomból a (2) bekezdésben felsorolt érdemek elismerésére – a 3. §-ban foglaltak szerint létrehozott Bizottság javaslatára – a miniszterelnök a két tagozat keretében évente összesen legfeljebb tíz személynek vagy szervezetnek a (3) bekezdésben meghatározott számon felül az ott meghatározottól eltérő időpontban is adományozhat díjat.

(5)4 A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá – személyenként vagy szervezetenként – egymillió forint jutalom jár.

3. § (1)5 A díjat Hazai Kisebbségekért Tagozatban a miniszterelnök a Hazai Kisebbségek Bizottságnak a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A Bizottság egy-egy tagját az oktatási és kulturális miniszter, az önkormányzati miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jelöli ki. A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségpolitikáért felelős szakállamtitkára.

(2)6 A díjat a Külhoni Magyarságért Tagozatban a miniszterelnök a Külhoni Magyarság Bizottságnak a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A Bizottság egy-egy tagját az oktatási és kulturális miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jelöli ki. A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára. A Bizottság a díj odaítélésére vonatkozó javaslatának kialakítása során kikéri a következő külhoni magyar szervezetek véleményét:

– Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége,

– Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége,

– Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,

– Magyar Egyesületek Szövetsége,

– Magyar Koalíció Pártja,

– Muravidéki Magyar Önkormányzatok Nemzeti Közössége,

– Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége,

– Romániai Magyar Demokrata Szövetség,

– Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség,

– Vajdasági Magyar Szövetség.

(3) A kitüntetési javaslathoz indokolást kell csatolni.

(4) Ugyanazon személynek, szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta végzett.

(5) A díjazottak névsorát — beleegyezésük esetén — a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 10. napjával.

2

A 2. § a 7/2008. (VII. 8.) ME rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § új (4) bekezdését az 1/2010. (III. 25.) ME rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta.

4

A 2. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1/2010. (III. 25.) ME rendelet 1. §-a.

5

A 3. § (1) bekezdése a 7/2008. (VII. 8.) ME rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdését a 168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2008. (VII. 8.) ME rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére