• Tartalom

1995. évi CV. törvény

1995. évi CV. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról1

2012.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartás tartalmának, működési és eljárási rendjének korszerűsítése, az állami kötelezettségek vállalásának újraszabályozása, a kincstári rendszer kialakítása, a kincstári vagyon átfogó szabályozása érdekében az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Áht.) az alábbiak szerint módosítja:

I. Fejezet2

II. Fejezet

EGYES TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA


115. § (1)8 Ez a törvény 1996. január 1-jén lép hatályba.
(2)–(3)9
(4)10

117. § (1) Ahol e törvény hatálybalépésétől kezdve jogszabály állami garanciát, állami kezességvállalást vagy állami helytállást említ, azon az e törvény alapján szabályozott állami kezességvállalást kell érteni.
(2) Ahol jogszabály kezelői jogról rendelkezik, azon a továbbiakban vagyonkezelői jogot kell érteni.
(3)12
1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. december 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 12. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. fejezetet [1–108. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 109. §-t a 2000: C. törvény 174. §-a (5) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 110–111. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 112. §-t az 1996: CXI. törvény 246. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 113. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 114. §-t az 1997: LXXIX. törvény 53. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 115. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 115. § (2)–(3) bekezdését a 2011: CXCV. törvény 114. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 115. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 116. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 117. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 218. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére