• Tartalom

1995. évi CXII. törvény

1995. évi CXII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–3. §2

4. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, a 2. § rendelkezéseit a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági eljárásban, továbbá új eljárás elrendelése esetén is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. december 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. december 20. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 222. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére