• Tartalom

12/1995. (VI. 22.) IM rendelet

12/1995. (VI. 22.) IM rendelet

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XXXI. törvény végrehajtásáról

2008.05.16.

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) módosításáról rendelkező 1995. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Ha a szülők a Csjt. 72. §-ának (2) bekezdése alapján közös szülői felügyelet iránti kérelmet terjesztenek elő, a kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen módon kívánnak együttműködni a közös szülői felügyelet gyakorlása során, különös tekintettel a gondozási, nevelési tevékenység ellátására.

2. § Ha a bíróság a közös szülői felügyeletet a Csjt. 72. §-ának (3) bekezdése szerint megszünteti, ettől kezdődően annak a szülőnek a szülői felügyelete, akinek gyermeke a különélő másik szülőnél van elhelyezve — a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével —, szünetel [Csjt. 91. § (3) bek.].

3. § A bíróságnak a gyermek közvetlen meghallgatásáról való döntése során (Csjt. 74. §) a gyermek életkorára, illetve — amennyiben arra a per adataiból következtetni lehet — érettségére figyelemmel kell lennie.

4. § A kiskorú gyermeknek a házastársak távollétében történő bírósági meghallgatására vonatkozó rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a szülők nem házastársak.

5. § A Tv. rendelkezéseit a Tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő perekben akkor kell alkalmazni, ha a bíróság az elsőfokú határozatot még nem hozta meg.

6. § (1) Ez a rendelet 1995. július 4-én lép hatályba.

(2)1

1

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 162. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére