• Tartalom

1995. évi XIV. törvény

1995. évi XIV. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–4. §2

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(4)3

(5) Azt a jogosultat, aki e törvény hatálybalépésekor a Tv. 1. §-ának b) pontja alapján életjáradékban részesül és 1991. december 31. napján a 60. életévét betöltötte, a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerint számított életjáradék illeti meg, ha az számára kedvezőbb.

(6)4

Melléklet az 1995. évi XIV. törvényhez


Az életjáradék havi összege 100 000 Ft címletértékű kárpótlási jegy esetén (forintban)

A táblázatban lévő életjáradéki összegek tartalmazzák a kárpótlási jegyeknek az 1991. évi XXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése szerinti kamatozási idejének lejártáig járó kamatát, valamint az 1992. évi LXXX. törvény 54. §-a szerint kiszámított 6%-os és az 1993. évi CXI. törvény 53. §-a szerint kiszámított 18%-os emelést.
A 100 000 Ft-tól eltérő címletértékű kárpótlási jegy átruházása esetén a járadék összege arányosan változik.

Életkor (év)

Férfi

 

 

 

60

1 430

1 139

61

1 497

1 194

62

1 566

1 255

63

1 643

1 322

64

1 727

1 393

65

1 820

1 471

66

1 921

1 556

67

2 027

1 648

68

2 144

1 749

69

2 269

1 859

70

2 454

1 979

71

2 550

2 111

72

2 701

2 248

73

2 866

2 398

74

3 048

2 567

75

3 252

2 754

76

3 476

2 965

77

3 728

3 202

78

4 005

3 466

79

4 317

3 763

80

4 661

4 099

81

5 047

4 476

82

5 479

4 903

83

5 961

5 387

84

6 502

5 934

85

7 107

6 551

86

7 781

7 253

87

8 536

8 047

88

9 379

8 947

89

10 321

9 962

90

11 367

11 105

91

12 511

12 377

92

13 765

13 797

93

15 257

15 373

94

16 920

17 138

95

18 383

18 922

96

20 227

20 722

97

22 213

22 662

98

24 363

24 753

99

26 699

27 016

100

29 236

29 468

101

32 005

32 132

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. március 13-i ülésnapján fogadta˙el. A kihirdetés napja: 1995. március 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére