• Tartalom

16/1995. (VII. 25.) IM rendelet

16/1995. (VII. 25.) IM rendelet

a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Polgári Perrendtartás (Pp.) 88. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló, módosított 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következők szerint módosítom:

1–3. §1

4. §2

5. §3

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap 1.˙napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

(2)4

1–5. számú melléklet a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelethez5

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 161. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. §-t a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 161. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 161. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 161. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére