• Tartalom

3/1995. (IV. 13.) KTM—MKM együttes rendelet

a Pannonhalmi Bencés Főapátság műemléki környezetének bővítéséről

1995.04.21.

Az építésügyről szóló, módosított 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendele1t 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendeljük el:

1. § (1) Győr-Moson-Sopron megyei Pannonhalma nagyközségben lévő, egyedi műemléki védelem alatt álló Bencés Főapátság 1968-ban kijelölt műemléki környezetét kibővítjük a melléklet helyszínrajzi vázlata szerinti területre.

(2) A műemléki környezet határa Pannonhalma, Győrság és Pázmándfalu közigazgatási határai találkozási pontjától indul, s az óramutató járásával egyezően halad az alábbi vonalakon:

— északkeleten Pannonhalma Pázmándfaluval, majd Nyalka községgel közös közigazgatási határán;

— délkeleten és délen a 0283/1 hrsz.-ú úton a belterületig;

— délnyugaton és nyugaton a Kossuth Lajos u. (hrsz. 918/1), Rákóczi Ferenc u. (hrsz. 846), 848. utca, Bajcsy-Zsilinszky út (hrsz. 948/2 és 263) és a Dózsa György út (hrsz. 238) nyugati szélén;

— északnyugaton a 233 hrsz.-ú belterületi úton, majd pedig 07/2 és 011 hrsz.-ú külterületi földutakon a közigazgatási határig;

— északon Pannonhalma Győrsággal közös közigazgatási határszakaszán a kiindulási pontig.

2. § A műemléki környezet kibővítésének célja a bencés rend hagyományai szerint a tájból kiemelkedő dombra telepített és minden irányból messziről látható Pannonhalmi Főapátság nemzetközi jelentőségű műemlékegyüttese tájképi látványának és kilátásának teljesebb védelme, valamint az együtteshez méltó minőségi épített környezet alakításának elősegítése, mind a sajátos szerkezetű és beépítésű történelmi településrészeken és bevezető utak mentén, mind pedig az új beépítésű területeken.

3. § A 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet2 13. § (2) bekezdése alkalmazása tekintetében műemléki környezet jellegét érintő hatósági eljárások Pannonhalma nagyközség műemléki környezetén belül, a Rákóczi Ferenc—Kossuth Lajos—848. utcák közé zárt ,,Tabán'' ingatlanjain, az új épület létesítésének és a meglevők magassági bővítésének (tetőmagasítás, emeletráépítés) engedélyezésére induló eljárások.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 3/1995. (IV. 13.) KTM—MKM együttes rendelethez3

1

Az 1964: III. törvényt és végrehajtási rendeletét az 1997: LXXVIII. törvény hatályon kívül helyezte.

3

A helyszínrajzot lásd MK 1995. 29. szám 1397. oldal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére