• Tartalom

1995. évi LV. törvény

1995. évi LV. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–17. §2

18. §3

19–22. §4

23. §5

24–30. §6

31. §7

32. §8

33. §9

34. §10

35. §11

36. §12

37–38. §13

39. § Az Mt. 137. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4)—(6) bekezdés megjelölése (5)—(7) bekezdésre módosul:

,,(1)14
(2) A munkavállaló keresőképtelenségét — a keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően — a kezelőorvos igazolja.
(3)
(4) A betegszabadság első öt napjára a munkavállalót díjazás nem illeti meg. A munkáltató azonban e napokra, a munkavállaló kérésére a munkavállalót megillető rendes szabadság terhére, köteles szabadságot kiadni.''

40. §15 Az Mt. 138. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A terhes, illetőleg a szülő nőt ötvenkét hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.''

41–49. §16

50. §17

51. §18

52. §19 (1) E törvény —a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 1995. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 39. és 40. §-a 1995. július 1-jén lép hatályba.

(3)20

(4) Az Mt. 88. § (2) bekezdésének e törvény 27. §-ával megállapított rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően megkötött határozott időre szóló munkaviszonyok tekintetében kell alkalmazni.

(5)–(7)21

(8)–(9)22

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. június 23. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 10. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 18. §-t a 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 19–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 23. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

6

A 24–30. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 31. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

8

A 32. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

9

A 33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 34. §-t az 1999: LVI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 35. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 36. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

13

A 37–38. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az Mt. 137. §-ának az 1995: LV. törvény 39. §-ával megállapított (1) és (3) bekezdését az Alkotmánybíróság 56/1995. (IX. 15.) AB határozatával a határozat kihirdetésének napjával megsemmisítette.

15

Az Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB határozata értelmében a 40. § 1995. július 1-jével nem lépett hatályba.

16

A 41–49. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 50. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

18

Az 51. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

19

Az Alkotmánybíróság 44/1995. (VI. 30.) AB határozatával megállapította, hogy az 52. § (2) bekezdése továbbá az 52. § (1) bekezdése, mely a törvény 39. §-át 1995. július 1-jén, illetőleg szeptember 1-jén lépteti hatályba — ebben a részükben — alkotmányellenesek, ezért e rendelkezéseket és ennek folytán az 52. § (5),(6) továbbá (7) bekezdéseit a törvény hatálybalépésének napjával megsemmisítette. A megsemmisített rendelkezések 1995. július 1-jén, illetve szeptember 1-jén nem lépnek hatályba.

20

Az 52. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az Alkotmánybíróság 44/1995. (VI. 30.) AB határozatával megállapította, hogy az 52. § (2) bekezdése továbbá az 52. § (1) bekezdése, mely a törvény 39. §-át 1995. július 1-jén, illetőleg szeptember 1-jén lépteti hatályba — ebben a részükben — alkotmányellenesek, ezért e rendelkezéseket és ennek folytán az 52. § (5),(6) továbbá (7) bekezdéseit a törvény hatálybalépésének napjával megsemmisítette. A megsemmisített rendelkezések 1995. július 1-jén, illetve szeptember 1-jén nem lépnek hatályba.

22

Az 52. § (8)–(9) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 202. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére