• Tartalom

1995. évi XCVIII. törvény

1995. évi XCVIII. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.
I. Fejezet

1–9. §2

Átmeneti rendelkezések

10. § (1)3

(2) A Htv.4 e törvénnyel hatályon kívül helyezett 10. §-a alapján az adóalany adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha

a) az adólevonási joga 1996. év január 1. napja előtt nyílt meg,

b) az 1996. január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását 1996. évben fejezi be,

c) az 1996. január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít.

II. Fejezet

11–15. §5

16. §6

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. § (1) E törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 1996. év január 1. napján lép hatályba.

(2)–(3)7

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. november 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 217. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 217. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Htv. rövidítés alatt az 1990: C. törvényt kell érteni.

5

A 11–15. §-t és a 11. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 217. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 16. §-t és azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 217. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 17. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 217. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére