• Tartalom

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

2024.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (8) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Környezetvédelmi megbízottként (a továbbiakban: megbízott) alkalmazható az a személy, aki

a) megfelel az e rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak;

b)1

c) nem esik a Kt. 108. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kizáró rendelkezés hatálya alá.

2. § A megbízott képesítési feltétele:

a)2 a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete A) csoportba sorolt tevékenységek esetén

– környezetmérnöki képesítés; vagy

– felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy

– felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat;

– hulladékgazdálkodási technológus (OKJ-szám: 55 5470 01) képesítés; vagy

– környezet és hidrotechnológus (OKJ-szám: 54 5470 01) képesítés;

b)3

c)4 az R. mellékletében a B) csoportba sorolt tevékenységek esetén legalább az alább felsorolt középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyike:

– környezetvédelmi szakelőadó (OKJ-szám: 53 5470 03),

– hulladékkezelő technikus (OKJ-szám: 525470 01),

– környezetvédelmi méréstechnikus (OKJ-szám: 52 5470 02),

– környezetvédelmi technikus (szakmacsoport szerint) (OKJ-szám: 52 5470 04),

– települési környezetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 05),

– természetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 06),

– környezet- és vízgazdálkodási technikus (OKJ-szám: 52 5842 01),

– víz- és szennyvíztechnológus (OKJ-szám: 52 5842 02),

– közlekedésépítő, környezetvédő technikus (OKJ-szám: 52 5832 03),

valamint az 1993 előtt iskolarendszerű képzésen kívül szerzett, államilag elismert kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés [középfokú környezetvédelmi szaktanfolyam a 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet alapján], továbbá az 1997. december 31-ig megszerzett környezeti asszisztens (OKJ szám: 52 5470 03) képesítés. A kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés és a környezeti asszisztens képesítés 2005. július 31-ig fogadható el, kivéve, ha a megbízottnak a rá irányadó örögségi nyugdíjkorhatár eléréséig ezen időponttól 3 évnél kevesebb idő van hátra.

3. §5

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

1

Az 1. § b) pontját a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 2. § a) pontja a 8/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint kiegészített szöveg.

3

A 2. § b) pontját a 2/2001. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § c) pontja a 8/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. §-t a 39/2023. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére