• Tartalom
Oldalmenü

1133/1996. (XII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., valamint a Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main között infrastrukturális fejlesztésekre létrejött hitelszerződés hatálybalépéséhez szükséges kormányzati készfizető kezességvállalásról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1996.12.26.

1. A Kormány

a) a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló, módosított 1995. évi CXXI. törvény 41. §-ában, továbbá az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Német Szövetségi Kormány által garantált 500 millió DM összegű hitelkeretet terhelő, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., illetőleg a Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main között, infrastrukturális fejlesztések finanszírozására szolgáló hitelszerződésben foglalt 60 millió DM keretösszegre szóló hitel felvételéhez készfizető kezességet vállal,

b) az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a kezességvállalás fejében a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt.-vel szemben 0,1% kezességvállalási díjat kössön ki,

c) a készfizető kezesi szerződés aláírásának és hatálybalépésének feltétele, hogy a pénzügyminiszter és a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. a kiegészítő feltételekre előzetesen külön megállapodik.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg

a) a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság részvételéről a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Terminálját fejlesztő és üzemeltető Projekt Társaságban tárgyú 2209/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő pont lép, továbbá a határozat a következő 3/A. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

,,3. tudomásul veszi azt, hogy az LRI-nek a Projekt Társaságban 66%-os szavazati és 66%-os vagyoni részesedési joga legyen, és az 1995. évi CXXI. törvény 41/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Ferihegy Nemzetközi Repülőtér II/B. Terminál megépítéséhez 103 millió USD hitel felvételéhez a beruházást megvalósító társaság javára, a Kormány készfizető kezességet vállal;
3/A. a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a kezességvállalás fejében a beruházást megvalósító társasággal szemben 0,1% kezességvállalási díjat kössön ki;''

b) az 1997. évi agrártámogatási rendszer kialakításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2316/1996. (XI. 28.) Korm. határozat 1. pontjának második mondatából az ,,és azt az 1997. évi garanciakeret terhére kell elszámolni az 1997. évi költségvetésről szóló törvényben rögzített jogcímeknek, illetve feltételeknek megfelelően'' szövegrész hatályát veszti.

_