• Tartalom

2/1996. (II. 9.) AB határozat

2/1996. (II. 9.) AB határozat1

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

1996.02.09.
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt benyújtott indítvány alapján meghozta az alábbi
határozatot:
Az Alkotmánybíróság a polgári védelemről szóló 15/1992. (I. 27.) Korm. rendeletet, az ennek végrehajtásáról szóló, módosított 7/1992. (V. 19.) BM rendeletet, továbbá a honvédelemről szóló, már hatályon kívül helyezett 1976. évi I. törvény végrehajtásaként hatályban lévő 6/1976. (III. 31.) MT rendeletet 1996. július 31-ével megsemmisíti.
A tűzvédelem és a polgári védelem központi irányításáról szóló 85/1993. (VI. 1.) Korm. rendelet megsemmisítése ügyében folyó eljárást az Alkotmánybíróság megszünteti.
Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
Az Alkotmánybíróság indítványok alapján elvégezte a rendelkező részben megjelölt jogszabályok alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, és a 18/1995. (III. 28.) AB határozatban foglaltak szerint megállapította ezek alkotmányellenességét. Annak érdekében, hogy a jogalkotónak kellő idő álljon rendelkezésére az alkotmányellenes állapot megszüntetésére, s hogy a honvédelmi kötelezettség körébe tartozó polgári védelem ne maradjon szabályozás nélkül, az Alkotmánybíróság ezen alkotmányellenes jogszabályok megsemmisítése kérdésében nem döntött, hanem az eljárást 1995. december 31-ig felfüggesztette (ABK 1995. március, 104–107.).
A felfüggesztési határidő lejártára figyelemmel az Alkotmánybíróság elrendelte az eljárás folytatását. Megállapította, hogy időközben megjelent 140/1995. (XI. 29) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezte a tűzvédelem és a polgári védelem központi irányításáról szóló – egyébként alkotmányellenessé vált – 85/1993. (VI. 1.) Korm. rendeletet.
E tényre figyelemmel az Alkotmánybíróság az e jogszabály megsemmisítése ügyében folyamatban lévő eljárást megszüntette.
Megállapította az Alkotmánybíróság azt is, hogy a belügyminiszter rendeletet alkotott a Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Intézet létrehozásáról [22/1995. (XII. 28.) BM rendelet], továbbá kibocsátotta a körzeti polgári védelmi parancsnokságok létrehozásáról és illetékességi területük megállapításáról szóló 20/1995. (XII. 19.) BM rendeletet.
Az utóbbi rendelet az alkotmányellenessé vált 15/1992. (I. 27.) Korm. rendelet felhatalmazására hivatkozik, s csupán e többször módosított belügyminiszteri rendelet érintett mellékletének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a belügyminiszter e jogszabályok megalkotásánál figyelmen kívül hagyta az Alkotmánybíróság döntésében foglaltakat.
Megállapítja továbbá, hogy a 140/1995. (XI. 29.) Korm. rendelet sem intézkedett annak érdekében, hogy a polgári védelemre vonatkozó jogszabályok alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság által biztosított időpontig maradéktalanul kiküszöbölje.
Ezért az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglaltak szerint az érintett alkotmányellenes jogszabályokat a jogbiztonság érdekeit szem előtt tartva, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (4) bekezdésére is figyelemmel 1996. július 31-i hatállyal megsemmisítette.
Dr. Sólyom László s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Ádám Antal s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kilényi Géza s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Szabó András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Vörös Imre s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Zlinszky János s. k.,
alkotmánybíró
Alkotmánybírósági ügyszám: 284/B/1995.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére