• Tartalom

21/1996. (X. 4.) KHVM rendelet

21/1996. (X. 4.) KHVM rendelet

az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet megszűnésével, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság alapításával összefüggő jogutódlásokról1

1999.11.01.

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az államháztartási reform keretében az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezetet (a továbbiakban: ÁBKSZ), mint központi költségvetési szervezetet 1996. november 1. napjával megszüntetem.

(2) Az ÁBKSZ megszűnésével egyidejűleg megalapítom az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: ÁBKSZ Kht.).

2. § Az ÁBKSZ megszűnésével:

a) az ÁBKSZ-nek a vízkárelhárítási védekezési eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, jégtörő hajók, vízügyi távközlés védképessége fenntartása és fejlesztése, a technológiák folyamatos korszerűsítése biztosítása, a védelmi osztagok felügyelete tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság,

b) az ÁBKSZ-nek az a) pontban nem szereplő feladataiból eredő követelések és kötelezettségek tekintetében az ÁBKSZ Kht.

a jogutódja.

3. § A megszüntetett ÁBKSZ alkalmazottainak:

a) az ÁBKSZ Kht.-nél történő továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ának,

b) az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál történő továbbfoglalkoztatásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdése b/2. pontjának

rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) Ez a rendelet 1996. november 1. napján lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2010. május 6. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdését a 35/1999. ( X. 30.) KHVM rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére