• Tartalom

1996. évi XXII. törvény

1996. évi XXII. törvény

az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés a szociális ellátó rendszer átalakítása érdekében egyes törvények módosítására a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet2

1. §3

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a Gst. 66–67. §-a 1996. április 15-én lép hatályba.

(2) E törvény 8–9. §-a, 12–33. §-a, 36. §-a (3) bekezdésének c) pontja, 37–39. §-a a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3)11

(4)12

(5)13

(6)14

37. § Ha a jövedelempótló támogatásra való jogosultság 1995. július 1-je után keletkezett és a jövedelempótló támogatást az e törvénnyel megállapított Szt. 34. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szüntették meg, a megszüntetést a támogatás folyósítása szempontjából szüneteltetésnek kell tekinteni.

38. §15

39. §16

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. április 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. április 10. A törvényt a 2023. évi XXVIII. törvény 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az I. Fejezet címét az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1-7. §-okat az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A II–III. Fejezetet [8–35. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 36. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 36. § (4) bekezdését az 1998: LXXXIV. törvény 52. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 36. § (5) bekezdését a 2003: LXII. törvény 2. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 36. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 38–39. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 38–39. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére