• Tartalom

24/1996. (X. 9.) KTM rendelet

24/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és az 1/1978. OKTH számú határozattal létesített és a 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel módosított Pilisi Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: TK) területéhez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, Esztergom város közigazgatási területéhez tartozó 815,7 hektár, valamint Pomáz közigazgatási területéhez tartozó 81,9 hektár kiterjedésű területet.

2. § A mellékletben felsorolt területek közül fokozottan védetté nyilvánítom az Esztergom 0303–0305, 0312–0313, 0316, 0556/4, 0557–0558, 0571, 0574–0577 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 761,1 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Pilis hegységhez szervesen csatlakozó, átmeneti zónát alkotó terület geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi értékeinek megóvása, valamint az értékes fajokban gazdag gyep és erdőterületek megőrzése.

4. §2 A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. §3

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Esztergom
0300–0305, 0312–0313, 0316, 0551/2, 0554/2, 0555/34, 0556/4, 0557–0558, 0571, 0574–0577
Pomáz
0132/12–13, 0132/16a, 0132/17–22, 0132/25–26, 0133, 0134, 0135/2, 0147, 0148, 0149/1–8, 0150/1–8, 0150/9a, 0150/10, 0150/12–15, 0150/18–20, 0153/1–3, 0153/5–11, 0153/14–15, 0153/17, 0153/19–20, 0153/22–23, 0153/24a–b, 0157/1, 0157/2b–c, 0194, 0242/a–b, 0464/a, 0466, 8401–8404, 8456, 8606, 8638/b, 8639, 8640/ac, 8641, 8643/1–6, 8644, 8653–8654, 8656–8658, 8659/1–6, 8660–8662, 8671–8675, 8729/b, 8730–8732, 9228/1, 9388–9392, 9393/1–6, 9394/1, 9395–9398, 9452–9454, 9455/1–2, 9456/1–2, 9457/1–2, 9458–9471, 9472/1–3, 9473–9475, 9476/1–4, 9477/1–2, 9478/1–2, 9479, 9480/2–5, 9983, 9984/1–2, 9986–9987, 9989, 9990/1–2, 9991–9992
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 15. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére