• Tartalom

25/1996. (X. 9.) KTM rendelet

25/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom ,,Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel a Pusztaegres, Sárbogárd, Sáregres községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 1495,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Rétszilasi halastórendszer és az azt kísérő nádas-gyékényes szegélyek és kapcsolódó szikesedő legelők különlegesen értékes növény- és állatvilágának megvédése, madárvonulási időszakban a zavartalan pihenőhely biztosítása, a terület tájképi értékeinek megóvása.

3. §2 A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 25/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Fejér megye
Pusztaegres
0178–0182, 0185–0192, 0194–0200, 0201/3, 0201/5, 0202–0204, 0206–0223, 0226, 0228–0229/1, 0230/1, 0232, 0236, 0238, 0239/2, 0245–0254, 0265–0268, 0269/2, 0270, 0277–0279
Sárbogárd
0110/2–3, 0110/5, 0110/7–11, 0959–0961, 0973, 0975–0976, 0978–0985, 0987/2, 0991–0993, 0996–0997, 01001–01002, 01004/1–2, 01005–01007
Sáregres
0137, 0139, 0164–0171, 0172/2, 0173, 0176–0179
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére