• Tartalom

27/1996. (X. 9.) KTM rendelet

27/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Long-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

1996.10.17.
A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. Védetté nyilvánítom ,,Long-erdő Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel az Alsóberecki, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Vajdácska községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 1123,2 hektár kiterjedésű területet.
2. A védetté nyilvánítás célja a Bodrog folyó mentén, a holtágakkal határolt területen, a már csak itt meglévő, természetszerű, ártéri erdőtársulások, valamint a gazdag növény- és állatvilág megőrzése.
3. A természetvédelmi terület értékeinek megóvása, őrzése és fenntartása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.
4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 27/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Long-erdő Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Alsóberecki
049, 050/2, 052/2, 053
Sárospatak
063, 069, 091/1, 092/2
Sátoraljaújhely
047, 048, 098, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0108, 0109, 0110/1, 0110/2, 0111
Vajdácska
024, 026, 028, 029, 030, 033, 034
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére