• Tartalom

1996. évi XXVIII. törvény

1996. évi XXVIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2–30. §3

31. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)4

(3) E törvény 24–26. §-át, valamint a Kjt. e törvény 31. §-ának (2) bekezdésével megállapított mellékletének I. pontja szerinti havi garantált illetményeket 1996. február 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Kjt. 70–74. §-ában, valamint a Kjt. 75. §-a alapján kiadott jogszabályban említett ,,A1'' fizetési fokozat szerinti illetmény helyett 1996. február 1-jétől havi 9350 forintot, 1996. szeptember 1-jétől havi 9800 forintot kell pótlékalapként figyelembe venni.

(5) A 92/1994. (VI. 17.) Korm. rendelettel módosított 49/1993. (III. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben említett közalkalmazotti ,,A1'' fizetési fokozat helyett 1996. február 1-jétől havi 9350 forintot, 1996. szeptember 1-jétől havi 9800 forintot kell az illetménypótlék, illetve a tiszteletdíj alapjaként figyelembe venni.

(6) A Kjt. e törvény 31. §-a (2) bekezdésével megállapított mellékletének II. pontja szerinti havi garantált illetményeket 1996. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(7)5

(8)6 A 18. § (2) bekezdését azonban a 18. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt megalkotott közalkalmazotti szabályzat tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

(9) A Kjt. 46. §-ának e törvény 15. §-ával megállapított (1) és (8) bekezdését, valamint e törvény 16–23. §-ait a törvény hatálybalépését követően elrendelt fegyelmi eljárás tekintetében kell alkalmazni.

(10) A Kjt. 27. §-a (2) bekezdésének az e törvény 9. §-ával megállapított rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően létrejött határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.

(11) Az e törvény hatálybalépéséig a Kjt. 63. §-ának (6) bekezdése (munkáltatói mérlegelés) alapján ,,F'' fizetési osztályba besorolt közalkalmazottak besorolását a törvény hatálybalépése nem érinti.

(12) Az e törvény hatálybalépéséig a Kjt. 63. §-ának (5) bekezdése alapján kiadott jogszabályban megállapított, az ,,F'' fizetési osztályba történő besorolásra vonatkozó feltételeket a ,,G'' fizetési osztályba történő besorolás esetén is alkalmazni kell.

Melléklet az 1996. évi XXVIII. törvényhez7

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. április 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. április 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–30. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 243. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 31. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 243. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 31. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 243. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 31. § (8) bekezdésének első mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 243. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 243. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére