• Tartalom

3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

1997.08.06.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Vajai-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kántorjános 0253, 0254/1b–c, Őr 028/1a–c, Vaja 047/1 l2, 048, 050/7a–b ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 77,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a korábban a Nyírség nagyszámú természetes vízállásából kialakított tározó értékes növénytársulásainak, elsősorban úszólápjainak, az ezekhez kötődő fajokban gazdag állatvilágnak a védelme és hasznosításának olyan módon történő szabályozása, amely a védett természeti értékek fennmaradását biztosítja.

3. § A természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait, őrzését, bemutatását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére