• Tartalom

4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kiskunlacháza 040/25, Ráckeve 0671 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 11,7 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a szélsőséges, alföldi viszonyok közé telepített erdő, a benne megtelepült természetes növény- és állatvilág, a terület kultúrtörténeti és tájképi értékeinek védelme.

3. §2 A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére