• Tartalom

5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Rácalmás községhatárában lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 381,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja, hogy megőrizze a sziget egyes helyein megmaradt, a Duna árterére jellemző erdőtársulások maradványait, valamint az ezekben élőhelyet találó védett, lágyszárú növényeket, megfelelő szaporodó és táplálkozó helyet biztosítson az árterekre jellemző, védett és fokozottan védett állatfajoknak.

3. §2 A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelethez

A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Fejér megye
Rácalmás
058/2, 0509–0510, 0512–0516, 0519–0520, 0523, 0524/1–3, 0526–0532, 0533–0539, 0540/2–4, 0541, 0542/1, 0543–0544
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére