• Tartalom
Oldalmenü

59/1996. (VII. 4.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról1

1996.12.20.

1. Az Országgyűlés – a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. §-ának (2) bekezdése alapján – a társadalmi szervezetek támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének II. Országgyűlés fejezet, 8. címében biztosított 390 milló forintot a határozat mellékletének I–V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 8 millió forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozati javaslat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnak benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1997. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1997. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1997. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet az 59/1996. (VII. 4.) OGY határozathoz

Társadalmi szervezetek támogatása

___________________________________

Sorszám

Szervezetek

Támogatás összege (E Ft) 1996. évre

___________________________________

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, valamint a szociálpolitikai társadalmi szervezetek

1. ,,Add a kezed'' Alkoholmentes Egyesület 250
2. ,,Akarat'' Diáksport Egyesület 1 800
3. ,,Humanitás'' - Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság 300
4. ,,Józan Élet'' Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 700
5. ,,MÁTRIX'' Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 600
6. ,,Pápai Páriz'' Egészségnevelési Országos Egyesület 500
7. ,,Szent István'' Szeretet Szolgálata 50
8. ,,Szolgálat'' Közösségi Lélekvédő Egyesület 200
9. ,,Szülők a hallássérült gyermekekért'' Egyesület 750
10. ,,Vitalis'' Életvédők Egyesülete 500
11. Alkoholizmus Ellenes Egyesületek és Klubok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 250
12. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 2 500
13. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 600
14. Baranya Megyei Diabétesz Szövetség 200
15. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete 1 000
16. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 750
17. Caritas-Collectio Mozgássérülteket Támogató Egyesület 500
18. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 500
19. Családalapítók Egyesülete 300
20. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 400
21. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 750
22. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület 200
23. Drog Stop Budapest Egyesület 600
24. Dyslexia Szövetség — Védőszárny Szervezet 500
25. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 800
26. ÉGISZ Lelki Sérültek Országos Családi Egyesülete 300
27. Péceli Egymást Segítő Egyesület 650
28. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 1 000
29. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 500
30. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Kamarája 1 500
31. Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért 250
32. Johannita Segítő Szolgálat 1 000
33. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 250
34. Kiút Szociális és Mentalhygiénés Egyesület 380
35. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 1 500
36. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 350
37. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 1 200
38. Magzatvédő Társaság 500
39. Magyar Börtönpasztorációs Társaság 1 000
40. Magyar Börtönügyi Társaság 300
41. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 2 850
42. Magyar Diabetikusok Országos Szövetsége 200
43. Magyar Egészségügyi Társaság 200
44. Magyar Egészségvédők Országos Sportszövetsége 300
45. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 140
46. Magyar Gyógytornászok Társasága 400
47. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 600
48. Magyar Hemofilia Egyesület 1 000
49. Magyar Higiénikusok Társasága 100
50. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 400
51. Magyar ILCO Szövetség 2 500
52. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 250
53. Magyar Karitász — Caritas Hungarica 1 500
54. Magyar Kékkereszt Egyesület 1 650
55. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 400
56. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 500
57. Magyar Narkológiai Társaság 200
58. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 400
59. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 450
60. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1 500
61. Magyar Pszichiátriai Társaság 300
62. Magyar Pszichodráma Egyesület 200
63. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200
64. Magyar Rákellenes Liga 2 200
65. Magyar Szív Egyesület 1 000
66. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság 200
67. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 300
68. Magyar Testvéri Börtöntársaság 850
69. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete 600
70. Magyar Védőnők Egyesülete 1 000
71. Magyarországi PKU Egyesület 1 500
72. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége 600
73. Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület — Dolina — 450
74. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete 300
75. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete 900
76. Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség 200
77. Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége 700
78. Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete 550
79. Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete 339
80. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 76
81. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Szövetsége 1 000
82. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 000
83. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7 000
84. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság 1 300
85. Non-profit Humán Szolgáltatók Kamarája 800
86. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 600
87. Nyugdíjas Klubok és Idősek ,,Életet az Éveknek'' Országos Szövetsége 1 700
88. Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája 250
89. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 400
90. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 200
91. Nyugdíjasok Közössége 200
92. Nyugdíjasok Országos Képviselete 1 300
93. Nyugdíjasok Egyesülete 600
94. Oltalom Karitatív Egyesület 2 100
95. Országos Alkoholmentes Klubbizottság Pihenőház Egyesület 100
96. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 800
97. Pest Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 400
98. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segélyező Egyesület 1 000
99. Rákbetegek Országos Szövetsége 2 200
100. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 350
101. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége 1 000
102. Szociális Háló Egyesület 350
103. Tessedik Sámuel Társaság 1 500
104. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000
105. Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 200
106. Vasutas Biztosító Egyesület 800
107. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 425
108. Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége 90
109. Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 250
110. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Segélyező és Biztosító Egyesülete 500
111. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 000
112. Vesebetegek Regionális Egyesülete 150
113. VITULUS Egyesület 200
114. Volt Állami Gondozottak Budapesti Önsegítő Egyesülete 500
115. Zöldinform Professzionális Egyesület 900
116. ,,Egészséges Ifjúságért'' Szövetség 300
Összesen: 90 650
II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek
1. ,,Amrita'' Pályaorientációs Baráti Kör 300
2. ,,Egészségesebb Iskolákért Hálózat'' Magyarországi Egyesület 150
3. ,,Forráshely'' a Magyar Gyerekek Világtalálkozójáért Egyesület 100
4. ,,Pax et bonum'' Magyar Katolikus Ferences Diákegyesület 100
5. AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége 3 000
6. Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete 300
7. Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája 500
8. Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület 100
9. Baloldali Ifjúsági Társulás 1 150
10. Budapesti Montessori Társaság 200
11. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége 800
12. Centrál Kör 200
13. Diákújságírók Országos Egyesülete 1 000
14. Doktoranduszok Országos Szövetsége 500
15. Egyesület a Diákönkormányzatokért 400
16. Európa Jövője Egyesület 2 800
17. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 200
18. Európai Hallgatók Egyesülete 600
19. Fehér Kereszt Gyermekvédő Társaság 400
20. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 300
21. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 1 300
22. Fiatalok a Megértésért Magyarországi Egyesület 400
23. Független Ifjúság 300
24. Független Magyar Ifjúság Egyesület 1 1502
25. Görögkatolikus Ifjúsági Egyesületek Szövetsége 200
26. Gyerekanimátorok Egyesülete 1 000
27. Gyermekek Öröm Napjainak Gyűjteménye Regionális Egyesület 50
28. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma 1 000
29. Gyermeklánc Egyesület 1 500
30. Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 000
31. Ifjú Szocialisták 1 150
32. Ifjúsági Demokrata Fórum 1 150
33. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 1 150
34. Ifjúsági Unió 1 150
35. Katedra 500
36. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 1 000
37. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 000
38. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200
39. Kemény Gábor Iskolaszövetség 300
40. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 500
41. Keresztény Értelmiségi Társaság 300
42. Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség 200
43. Kompánia Egyesület 700
44. Középiskolások Szövetsége 200
45. Középiskolások Szövetsége 1990 1 150
46. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 400
47. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 600
48. Magyar Cserkészlányok, Cserkészfiuk Szövetsége 200
49. Magyar Cserkészleány Szövetség 600
50. Magyar Cserkészszövetség 2 000
51. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 200
52. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara 300
53. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 500
54. Magyar Ifjúsági Kamara 250
55. Magyar Katolikus Családegyesület 100
56. Magyar Kolping Szövetség 600
57. Magyar Középiskolások Köre 200
58. Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 150
59. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 300
60. Magyar Pedagógiai Társaság 1 500
61. Magyar Tehetséggondozó Társaság 300
62. Magyar Úttörők Szövetsége 4 500
63. Magyarországi 4H Klubok Szövetsége 700
64. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége 500
65. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 900
66. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 2000
67. Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 1 000
68. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 1 000
69. Magyarországi Pályaválasztási Tanácsadók Egyesülete 200
70. Magyarországi Pedagógus Szaktanácsadók Egyesülete 200
71. Magyarországi Szociális Munkást és Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete 250
72. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 500
73. Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája 800
74. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 400
75. Nyitott Képzések Egyesület 700
76. OM Program Társadalmi Szervezete 150
77. Országos Diák Unió 700
78. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 300
79. Országos Gyermekvédő Liga 3 250
80. Országos Kollégiumi Diákszövetség 200
81. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 1 500
82. PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége 250
83. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 250
84. Pro Patria Szövetség — Magyarország felfedezői 1 200
85. Református Fiatalok Szövetsége 900
86. Regnum Marianum 200
87. Szabad Demokraták Szövetsége Ifjúsági Szervezete 1 150
88. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 600
89. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 500
90. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 900
91. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 1 150
92. Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 600
93. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség 400
94. Történelemtanárok Egylete 300
95. Új Család Egyesület 150
96. ÚTILAPU Nemzetközi Építőtábor Hálózat 200
97. Vasárnapi Iskola Szövetség 200
98. Vasi Diákszövetség 300
99. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 1 200
100. VITA EGYLET 200
101. Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete 300
102. Esztergomi Ifjúsági és Természetjáró Egyesület 400
103. Miskolci Bölcsész Egylet 200
Összesen: 71 150
III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek
1. ,,Fehér Kereszt'' Állat- és Természetvédő Egyesület 300
2. ,,Híd a Boronkán'' Egyesület 100
3. ,,NIMFEA'' Természetvédelmi Egyesület 300
4. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 200
5. Biokultúra Egyesület 1 600
6. Budapesti Városvédő Egyesület 1 800
7. Duna Kör 1 800
8. E-misszió Természetvédelmi Egyesület 800
9. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 700
10. Életfa Környezetvédő Szövetség 1 400
11. Erdei Iskola Egyesületért 500
12. Falusi Turizmus Országos Szövetsége 500
13. FAUNA Egyesület 400
14. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület 1 200
15. Földrajz Tanárok Egylete 500
16. Göncöl Szövetség 2 000
17. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 1 100
18. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 300
19. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 700
20. Ipoly Unió 500
21. ,,Jászkun'' Természetvédelmi Szervezet 500
22. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 200
23. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 1 400
24. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 500
25. Környezetvédő Egyesület Mosonmagyaróvár 900
26. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 300
27. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért 700
28. Lakossági Hulladékhasznosítási Egyesület 750
29. Magyar Állatkertek Szövetsége 200
30. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 300
31. Magyar Bioetikai Társaság 200
32. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 700
33. Magyar Faluszövetség 100
34. Magyar Kisállatbarátok és Tenyésztők Országos Szövetsége 200
35. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 500
36. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1 250
37. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 700
38. Magyar Madártani Egyesület ,,Somogy'' Természetvédelmi Szervezet 1 000
39. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 5 000
40. Magyar Mikológiai Társaság 300
41. Magyar Rovartani Társaság 300
42. Magyar Természetbarát Szövetség 2 000
43. Magyar Természetvédők Szövetsége 2 500
44. Magyarországi Kárpát Egyesület 200
45. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300
46. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 300
47. Pannon Természetvédő Szövetség 500
48. Pécsi Zöld Kör, Egészség-, Természet-, Környezetvédő Baráti Kör 700
49. Reális Zöldek Klub 400
50. Reflex Környezetvédő Egyesület 2 700
51. Süni Magazin Barátainak Egyesülete 1 000
52. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 200
53. Tájak—Korok—Múzeumok Egyesülete 900
54. Természet BUVÁR Egyesület 2 000
55. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 800
56. Természetjáró Fiatalok Szövetsége 100
57. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete 300
58. Tisza-Klub 1 500
59. Tiszadobi Természetvédők Egyesülete 400
60. Tiszántúli Természetvédők Társulata 800
61. Tiszta Levegőért Egyesület Budaörs 2 000
62. Város- és Faluvédők Szövetsége (HUNGARIA NOSTRA) 2 900
63. Városi Biciklizés Barátai 300
64. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör 400
65. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 300
66. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület 400
67. Zöld Akció Egyesület 1 400
68. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 1 400
Összesen: 59 400
IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek
1. ,,A TEHETSÉGÉRT'' Mozgalom 500
2. ,,CORODINI'' Országos Bűvész Egyesület 100
3. ,,Fényes Szellők'' Baráti Kör 300
4. Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 200
5. Alternatív Színházak Szövetsége 500
6. Amatőr Költők és Írók Szövetsége 400
7. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) Egyesület 500
8. Anyanyelvápolók Szövetsége 1 000
9. B'nai B'rith Első Budapeti Közösség 200
10. Bábjátékos Egyesület 400
11. Bányai Panoráma Egyesület 500
12. Bárdos Lajos Társaság 300
13. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 800
14. Bleyer Jakab Közösség 300
15. Bohemia Baráti Kör 100
16. Bonyhádi Székely Szövetség 500
17. Budai Fotó és Filmklub 100
18. Budakörnyéki Székely Kör 200
19. Budapesti Filharmóniai Társaság 500
20. Budapesti Művészetbarátok Egyesülete 700
21. Budapesti Népművelők Egyesülete 800
22. Budapesti Székely Kör 300
23. Cimbalom Világszövetség 300
24. English-Speaking Union of Hungary 100
25. Erdélyi Körök Országos Szövetsége 900
26. Erdélyi Magyarok Egyesülete 1 200
27. Európa Unió Magyar Lovastagozat 400
28. Fekete István Irodalmi Társaság 300
29. Fiatal Iparművészek Stúdiója 800
30. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 800
31. Filantróp Társaság 350
32. Független Alkotók Országos Szövetsége 400
33. Gyulai Magyar—Román Baráti Társaság 100
34. Hajnal István Kör — Társadalomtörténeti Egyesület 200
35. Hármashatár Irodalmi Társaság 600
36. Honismereti Szövetség 1 800
37. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 300
38. Honvéd Kulturális Egyesület 400
39. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 1 200
40. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 800
41. Irodalmi Társaságok Szövetsége 700
42. Jászok Egyesülete 200
43. József Attila Kör 600
44. Kalevala Baráti Kör 200
45. Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 400
46. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület 500
47. Kékfa Kulturális Szervező, Szolgáltató és Tehetséggondozó Egyesület 300
48. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 800
49. Kortárs Táncszínházi Egyesület 300
50. Kölcsey Társaság Fehérgyarmat 300
51. Kultúraközvetítők Társasága 500
52. Külváros Baráti Kör Kulturális és Szociális Egyesület 400
53. Liszt Ferenc Társaság 600
54. Madách-Kör 300
55. Magyar Akrobatikus Rock'n Roll Szövetség 200
56. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 500
57. Magyar Bor Akadémia 100
58. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 200
59. Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 300
60. Magyar Drámapedagógiai Társaság 800
61. Magyar Egyházzenei Társaság 800
62. Magyar és Román Értelmiségiek Szövetsége 200
63. Magyar Festők Társasága 500
64. Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége 1 000
65. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 600
66. Magyar Fotográfiai Egyesület 150
67. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 200
68. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500
69. Magyar Fúvószenei Szövetség 600
70. Magyar Fúvószenészek és Fúvósegyüttesek Társasága 500
71. Magyar Független Film és Video Szövetség 1 000
72. Magyar Garabonciás Szövetség Tatabánya 3 300
73. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 200
74. Magyar Illusztrátorok Társasága 350
75. Magyar Írószövetség 2 600
76. Magyar Jazz Szövetség 600
77. Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 1 000
78. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 1 000
79. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége — KÓTA 1 000
80. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1 800
81. Magyar Kulturális Szövetség 500
82. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 400
83. Magyar Népfőiskolai Kamara 600
84. Magyar Népfőiskolai Társaság 3 500
85. Magyar Népművelők Egyesülete 1 800
86. Magyar Néprajzi Társaság 800
87. Magyar Prostestáns Közművelődési Egyesület 700
88. Magyar Szemiotikai Társaság 200
89. Magyar Színházművészeti Szövetség 600
90. Magyar Szobrász Társaság 200
91. Magyar Történelmi Társulat 600
92. Magyar Vízfestők Társasága 200
93. Magyar Zenei Kamara 300
94. Magyar Zenei Tanács 800
95. Magyar Zeneiskolák Szövetsége 800
96. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 800
97. Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 100
98. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 000
99. Magyar—Ír Baráti Szövetség 300
100. Magyar—Kubai Baráti Társaság 150
101. Magyar—Laoszi Baráti Társaság 100
102. Pécsi Magyar—Román Baráti Társaság 700
103. Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága (Symposion Társaság) 200
104. Magyarországi Eszperantó Szövetség 1 200
105. Magyarországi Humboldt Egyesület 200
106. MAMÜ Társaság 500
107. Martin György Néptánc Szövetség 600
108. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete 400
109. Mikszáth Kálmán Társaság 300
110. MNC Magyar Népfőiskolai Collegium 2 000
111. Móricz Zsigmond Társaság 700
112. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 500
113. Munkásfórumok Országos Szövetsége 100
114. MÚZSA Művészeti és Tudománypártoló Egyesület 100
115. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 500
116. Napóleon Társaság 200
117. Nemhivatásos Színházak Szövetsége 1 000
118. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 1 400
119. Nemzetközi Kodály Társaság 500
120. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 800
121. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2 500
122. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 300
123. Nimród Fotóklub 500
124. Nullpont Kulturális Egyesület 300
125. Olvasókörök Szövetsége 300
126. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 200
127. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 800
128. Országos Széchenyi Kör 600
129. Országos Versmondó Egyesület 800
130. Ökumenikus Tanulmányi Központ Budapest 800
131. Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 600
132. Petőfi Sándor Társaság 900
133. Pulszky Társaság — Magyar Múzeumi Egyesület 200
134. Rákóczi Tárogató Egyesület 200
135. Richard Wagner Társaság 200
136. Sikervonal Egyesület 100
137. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 500
138. Szabó Dezső Emléktársaság 100
139. Szárszó Baráti Kör 100
140. Széchenyi Társaság 700
141. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Kör 200
142. Táncház Egyesület 800
143. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 500
144. Társadalomtudományi Társaság 200
145. Térszínház Egyesület 500
146. Thália Színjátszó Társaság 500
147. Tokaji Írótábor Egyesület 400
148. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület 300
149. UNIMA Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar Központja 400
150. Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 500
151. Veres Péter Társaság 600
152. Móra Ferenc Közművelődés Egyesület 200
Összesen: 89 400
V. Más közérdekű társadalmi szervezetek
1. ,,Alba Kör'' Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 400
2. ,,DELTA'' Országos Katasztrófa Mentő Csoport 200
3. ,,Össz-Hang'' 100
4. ,,Szociáldemokrácia 2000'' Egyesület 500
5. 1945—1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 1 700
6. 56-os Szövetség 1 500
7. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése) Konzultatív és Koordinációs Szervezet 1 500
8. Állampolgári Jogvédő Liga 300
9. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 400
10. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 200
11. Baloldali Alternatíva Egyesület 600
12. Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesülete 200
13. Bethánia C.E. Szövetség 200
14. Bocskai Szövetség 1 200
15. Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége 700
16. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 500
17. Első Magyar Vidéki Nőegylet 200
18. Európa Centrum Egyesület 100
19. Európa Ház 700
20. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa 400
21. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 800
22. Fővárosi Közmunka Egyesület 400
23. Független Jogász Fórum 100
24. Független Népképviseleti Szövetség 250
25. Független Női Szövetség 500
26. Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége 100
27. Határőr Sorkatonák Érdekképviseleti Egyesülete 50
28. Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 200
29. Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége 100
30. Hunyadi Szövetség 1 000
31. Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 200
32. II. Hadsereg Veteránbajtársak Országos Szövetsége 300
33. Isonzó Baráti Kör 200
34. Jászi Oszkár Társaság 100
35. Kárpátaljai Szövetség 900
36. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1 500
37. Keresztény-Zsidó Társaság 600
38. Kéthly Anna Szociáldemokrata Platform Egyesület 200
39. Kossuth Szövetség 500
40. Közéleti Mozgalom a helyi Demokráciáért 700
41. Közösségfejlesztők Egyesülete 500
42. Lakásbérlők Egyesülete 1 700
43. Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ) 100
44. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület 300
45. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 500
46. Magyar—Baskír Baráti Társaság 200
47. Magyar Békeszövetség 700
48. Magyar Csillagászati Egyesület 200
49. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 2 400
50. Magyar ENSZ Társaság 1 000
51. Magyar Gépkörök Szövetsége 300
52. Magyar Hadtudományi Társaság 300
53. Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület 300
54. Magyar Katasztrófakutyás Egyesület 100
55. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 900
56. Magyar Kriminológiai Társaság 200
57. Magyar Méhészek Egyesülete 400
58. Magyar Mérnökakadémia 300
59. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 1 000
60. Magyar Nők Szövetsége 2 100
61. Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 800
62. Magyar Paraszt Szövetség 800
63. Magyar Pax Romana Fórum 500
64. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 3 500
65. Magyar Privatizációs Társaság 200
66. Magyar Rádióamatőr Szövetség 1 000
67. Magyar Református Presbiteri Szövetség 300
68. Magyar Reformátusok Világszövetsége 1 700
69. Magyar Televíziózók Kamarája 100
70. Magyar Újságírók Közössége 1 100
71. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 3 100
72. Magyar Urbanisztikai Társaság 500
73. Magyar Veterán Repülők Egyesülete 200
74. Magyar Vízimentő Szövetség 500
75. Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége 4 000
76. Magyarság Jövője Társaság 200
77. Május 1. Társaság 500
78. Martin Luther King Egyesület 500
79. MENSA HungarIQa Egyesület 100
80. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 500
81. Nemzeti Mozgalom a Vasútért Egylet 150
82. Nemzetőrök Szövetsége 500
83. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 200
84. Nyugati Hadifoglyok Bajtársi Egyesülete 300
85. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 800
86. Országos Polgárőr Szövetség 2 500
87. Országos Református Tanáregyesület 100
88. Otthonteremtők Országos Egyesülete 100
89. Páneurópa Unió Magyar Egyesülete 500
90. Polgári Tanácsadó Szolgálat 200
91. Rádiósok Országos Egyesülete 200
92. Rákóczi Szövetség 2 000
93. Raoul Wallenberg Egyesület 750
94. Recski Szövetség 1 100
95. Résztulajdonos Munkavállalók és Vezetők, MRP és MBO Szervezetek és Társaságaik Országos
Szövetsége 500
96. Szent Korona Szövetség 200
97. LAZARUS Segélyszervezet 1 400
98. Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) 400
99. Szövetség a Hazáért Egyesület 200
100. Szövetség a Közép-Kelet-Európai Zöld-Falusi Vendégfogadásért 300
101. Társadalmi Egyesülések Szövetsége 3 000
102. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) 3 000
103. Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése 3 000
104. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete 400
105. Történelmi Igazságtétel Bizottság 2 400
106. Vasvári Pál Brigád 100
107. Vitézi Rend 500
108. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 500
109. Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége 200
Összesen: 79 400
Mindösszesen: 390 000
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, valamint a szociálpolitikai társadalmi szervezetek 90 650
II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek 71 150
III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek 59 400
IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek 89 400
V. Más közérdekű társadalmi szervezetek 79 400
Mindösszesen: 390 000
1

A határozatot az Országgyűlés az 1996. június 25-i ülésnapján fogadta el.

2

A 116/1996. ( XII. 20.) OGY határozat értelmében a Független Magyar˙Ifjúság Egyesület támogatására megítélt 1 150 ezer forint összeget a vezetőségváltással kapcsolatban indított polgári perben meghozandó ítélet jogerőre emelkedéséig a központi költségvetés letéti számlájára kell helyezni.

_