• Tartalom

59/1996. (VII. 4.) OGY határozat

59/1996. (VII. 4.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról1

1996.12.20.

1. Az Országgyűlés – a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. §-ának (2) bekezdése alapján – a társadalmi szervezetek támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének II. Országgyűlés fejezet, 8. címében biztosított 390 milló forintot a határozat mellékletének I–V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 8 millió forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozati javaslat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnak benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1997. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1997. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1997. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet az 59/1996. (VII. 4.) OGY határozathoz

Társadalmi szervezetek támogatása

___________________________________
Sorszám
Szervezetek
Támogatás összege (E Ft) 1996. évre
___________________________________

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, valamint a szociálpolitikai társadalmi szervezetek

1. ,,Add a kezed'' Alkoholmentes Egyesület 250

2. ,,Akarat'' Diáksport Egyesület 1 800

3. ,,Humanitás'' - Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság 300

4. ,,Józan Élet'' Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 700

5. ,,MÁTRIX'' Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 600

6. ,,Pápai Páriz'' Egészségnevelési Országos Egyesület 500

7. ,,Szent István'' Szeretet Szolgálata 50

8. ,,Szolgálat'' Közösségi Lélekvédő Egyesület 200

9. ,,Szülők a hallássérült gyermekekért'' Egyesület 750

10. ,,Vitalis'' Életvédők Egyesülete 500

11. Alkoholizmus Ellenes Egyesületek és Klubok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 250

12. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 2 500

13. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 600

14. Baranya Megyei Diabétesz Szövetség 200

15. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete 1 000

16. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 750

17. Caritas-Collectio Mozgássérülteket Támogató Egyesület 500

18. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 500

19. Családalapítók Egyesülete 300

20. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 400

21. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 750

22. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület 200

23. Drog Stop Budapest Egyesület 600

24. Dyslexia Szövetség — Védőszárny Szervezet 500

25. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 800

26. ÉGISZ Lelki Sérültek Országos Családi Egyesülete 300

27. Péceli Egymást Segítő Egyesület 650

28. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 1 000

29. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 500

30. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Kamarája 1 500

31. Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért 250

32. Johannita Segítő Szolgálat 1 000

33. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 250

34. Kiút Szociális és Mentalhygiénés Egyesület 380

35. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 1 500

36. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 350

37. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 1 200

38. Magzatvédő Társaság 500

39. Magyar Börtönpasztorációs Társaság 1 000

40. Magyar Börtönügyi Társaság 300

41. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 2 850

42. Magyar Diabetikusok Országos Szövetsége 200

43. Magyar Egészségügyi Társaság 200

44. Magyar Egészségvédők Országos Sportszövetsége 300

45. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 140

46. Magyar Gyógytornászok Társasága 400

47. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 600

48. Magyar Hemofilia Egyesület 1 000

49. Magyar Higiénikusok Társasága 100

50. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 400

51. Magyar ILCO Szövetség 2 500

52. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 250

53. Magyar Karitász — Caritas Hungarica 1 500

54. Magyar Kékkereszt Egyesület 1 650

55. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 400

56. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 500

57. Magyar Narkológiai Társaság 200

58. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 400

59. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 450

60. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1 500

61. Magyar Pszichiátriai Társaság 300

62. Magyar Pszichodráma Egyesület 200

63. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200

64. Magyar Rákellenes Liga 2 200

65. Magyar Szív Egyesület 1 000

66. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság 200

67. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 300

68. Magyar Testvéri Börtöntársaság 850

69. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete 600

70. Magyar Védőnők Egyesülete 1 000

71. Magyarországi PKU Egyesület 1 500

72. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége 600

73. Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület — Dolina — 450

74. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete 300

75. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete 900

76. Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség 200

77. Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége 700

78. Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete 550

79. Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete 339

80. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 76

81. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Szövetsége 1 000

82. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 000

83. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7 000

84. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság 1 300

85. Non-profit Humán Szolgáltatók Kamarája 800

86. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 600

87. Nyugdíjas Klubok és Idősek ,,Életet az Éveknek'' Országos Szövetsége 1 700

88. Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája 250

89. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 400

90. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 200

91. Nyugdíjasok Közössége 200

92. Nyugdíjasok Országos Képviselete 1 300

93. Nyugdíjasok Egyesülete 600

94. Oltalom Karitatív Egyesület 2 100

95. Országos Alkoholmentes Klubbizottság Pihenőház Egyesület 100

96. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 800

97. Pest Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 400

98. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segélyező Egyesület 1 000

99. Rákbetegek Országos Szövetsége 2 200

100. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 350

101. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége 1 000

102. Szociális Háló Egyesület 350

103. Tessedik Sámuel Társaság 1 500

104. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000

105. Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 200

106. Vasutas Biztosító Egyesület 800

107. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 425

108. Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége 90

109. Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 250

110. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Segélyező és Biztosító Egyesülete 500

111. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 000

112. Vesebetegek Regionális Egyesülete 150

113. VITULUS Egyesület 200

114. Volt Állami Gondozottak Budapesti Önsegítő Egyesülete 500

115. Zöldinform Professzionális Egyesület 900

116. ,,Egészséges Ifjúságért'' Szövetség 300

Összesen: 90 650

II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek

1. ,,Amrita'' Pályaorientációs Baráti Kör 300

2. ,,Egészségesebb Iskolákért Hálózat'' Magyarországi Egyesület 150

3. ,,Forráshely'' a Magyar Gyerekek Világtalálkozójáért Egyesület 100

4. ,,Pax et bonum'' Magyar Katolikus Ferences Diákegyesület 100

5. AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége 3 000

6. Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete 300

7. Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája 500

8. Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület 100

9. Baloldali Ifjúsági Társulás 1 150

10. Budapesti Montessori Társaság 200

11. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége 800

12. Centrál Kör 200

13. Diákújságírók Országos Egyesülete 1 000

14. Doktoranduszok Országos Szövetsége 500

15. Egyesület a Diákönkormányzatokért 400

16. Európa Jövője Egyesület 2 800

17. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 200

18. Európai Hallgatók Egyesülete 600

19. Fehér Kereszt Gyermekvédő Társaság 400

20. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 300

21. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 1 300

22. Fiatalok a Megértésért Magyarországi Egyesület 400

23. Független Ifjúság 300

24. Független Magyar Ifjúság Egyesület 1 1502

25. Görögkatolikus Ifjúsági Egyesületek Szövetsége 200

26. Gyerekanimátorok Egyesülete 1 000

27. Gyermekek Öröm Napjainak Gyűjteménye Regionális Egyesület 50

28. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma 1 000

29. Gyermeklánc Egyesület 1 500

30. Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 000

31. Ifjú Szocialisták 1 150

32. Ifjúsági Demokrata Fórum 1 150

33. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 1 150

34. Ifjúsági Unió 1 150

35. Katedra 500

36. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 1 000

37. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 000

38. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200

39. Kemény Gábor Iskolaszövetség 300

40. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 500

41. Keresztény Értelmiségi Társaság 300

42. Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség 200

43. Kompánia Egyesület 700

44. Középiskolások Szövetsége 200

45. Középiskolások Szövetsége 1990 1 150

46. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 400

47. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 600

48. Magyar Cserkészlányok, Cserkészfiuk Szövetsége 200

49. Magyar Cserkészleány Szövetség 600

50. Magyar Cserkészszövetség 2 000

51. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 200

52. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara 300

53. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 500

54. Magyar Ifjúsági Kamara 250

55. Magyar Katolikus Családegyesület 100

56. Magyar Kolping Szövetség 600

57. Magyar Középiskolások Köre 200

58. Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 150

59. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 300

60. Magyar Pedagógiai Társaság 1 500

61. Magyar Tehetséggondozó Társaság 300

62. Magyar Úttörők Szövetsége 4 500

63. Magyarországi 4H Klubok Szövetsége 700

64. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége 500

65. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 900

66. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 2000

67. Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 1 000

68. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 1 000

69. Magyarországi Pályaválasztási Tanácsadók Egyesülete 200

70. Magyarországi Pedagógus Szaktanácsadók Egyesülete 200

71. Magyarországi Szociális Munkást és Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete 250

72. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 500

73. Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája 800

74. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 400

75. Nyitott Képzések Egyesület 700

76. OM Program Társadalmi Szervezete 150

77. Országos Diák Unió 700

78. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 300

79. Országos Gyermekvédő Liga 3 250

80. Országos Kollégiumi Diákszövetség 200

81. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 1 500

82. PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége 250

83. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 250

84. Pro Patria Szövetség — Magyarország felfedezői 1 200

85. Református Fiatalok Szövetsége 900

86. Regnum Marianum 200

87. Szabad Demokraták Szövetsége Ifjúsági Szervezete 1 150

88. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 600

89. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 500

90. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 900

91. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 1 150

92. Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 600

93. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség 400

94. Történelemtanárok Egylete 300

95. Új Család Egyesület 150

96. ÚTILAPU Nemzetközi Építőtábor Hálózat 200

97. Vasárnapi Iskola Szövetség 200

98. Vasi Diákszövetség 300

99. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 1 200

100. VITA EGYLET 200

101. Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete 300

102. Esztergomi Ifjúsági és Természetjáró Egyesület 400

103. Miskolci Bölcsész Egylet 200

Összesen: 71 150

III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek

1. ,,Fehér Kereszt'' Állat- és Természetvédő Egyesület 300

2. ,,Híd a Boronkán'' Egyesület 100

3. ,,NIMFEA'' Természetvédelmi Egyesület 300

4. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 200

5. Biokultúra Egyesület 1 600

6. Budapesti Városvédő Egyesület 1 800

7. Duna Kör 1 800

8. E-misszió Természetvédelmi Egyesület 800

9. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 700

10. Életfa Környezetvédő Szövetség 1 400

11. Erdei Iskola Egyesületért 500

12. Falusi Turizmus Országos Szövetsége 500

13. FAUNA Egyesület 400

14. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület 1 200

15. Földrajz Tanárok Egylete 500

16. Göncöl Szövetség 2 000

17. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 1 100

18. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 300

19. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 700

20. Ipoly Unió 500

21. ,,Jászkun'' Természetvédelmi Szervezet 500

22. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 200

23. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 1 400

24. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 500

25. Környezetvédő Egyesület Mosonmagyaróvár 900

26. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 300

27. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért 700

28. Lakossági Hulladékhasznosítási Egyesület 750

29. Magyar Állatkertek Szövetsége 200

30. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 300

31. Magyar Bioetikai Társaság 200

32. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 700

33. Magyar Faluszövetség 100

34. Magyar Kisállatbarátok és Tenyésztők Országos Szövetsége 200

35. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 500

36. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1 250

37. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 700

38. Magyar Madártani Egyesület ,,Somogy'' Természetvédelmi Szervezet 1 000

39. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 5 000

40. Magyar Mikológiai Társaság 300

41. Magyar Rovartani Társaság 300

42. Magyar Természetbarát Szövetség 2 000

43. Magyar Természetvédők Szövetsége 2 500

44. Magyarországi Kárpát Egyesület 200

45. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300

46. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 300

47. Pannon Természetvédő Szövetség 500

48. Pécsi Zöld Kör, Egészség-, Természet-, Környezetvédő Baráti Kör 700

49. Reális Zöldek Klub 400

50. Reflex Környezetvédő Egyesület 2 700

51. Süni Magazin Barátainak Egyesülete 1 000

52. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 200

53. Tájak—Korok—Múzeumok Egyesülete 900

54. Természet BUVÁR Egyesület 2 000

55. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 800

56. Természetjáró Fiatalok Szövetsége 100

57. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete 300

58. Tisza-Klub 1 500

59. Tiszadobi Természetvédők Egyesülete 400

60. Tiszántúli Természetvédők Társulata 800

61. Tiszta Levegőért Egyesület Budaörs 2 000

62. Város- és Faluvédők Szövetsége (HUNGARIA NOSTRA) 2 900

63. Városi Biciklizés Barátai 300

64. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör 400

65. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 300

66. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület 400

67. Zöld Akció Egyesület 1 400

68. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 1 400

Összesen: 59 400

IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek

1. ,,A TEHETSÉGÉRT'' Mozgalom 500

2. ,,CORODINI'' Országos Bűvész Egyesület 100

3. ,,Fényes Szellők'' Baráti Kör 300

4. Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 200

5. Alternatív Színházak Szövetsége 500

6. Amatőr Költők és Írók Szövetsége 400

7. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) Egyesület 500

8. Anyanyelvápolók Szövetsége 1 000

9. B'nai B'rith Első Budapeti Közösség 200

10. Bábjátékos Egyesület 400

11. Bányai Panoráma Egyesület 500

12. Bárdos Lajos Társaság 300

13. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 800

14. Bleyer Jakab Közösség 300

15. Bohemia Baráti Kör 100

16. Bonyhádi Székely Szövetség 500

17. Budai Fotó és Filmklub 100

18. Budakörnyéki Székely Kör 200

19. Budapesti Filharmóniai Társaság 500

20. Budapesti Művészetbarátok Egyesülete 700

21. Budapesti Népművelők Egyesülete 800

22. Budapesti Székely Kör 300

23. Cimbalom Világszövetség 300

24. English-Speaking Union of Hungary 100

25. Erdélyi Körök Országos Szövetsége 900

26. Erdélyi Magyarok Egyesülete 1 200

27. Európa Unió Magyar Lovastagozat 400

28. Fekete István Irodalmi Társaság 300

29. Fiatal Iparművészek Stúdiója 800

30. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 800

31. Filantróp Társaság 350

32. Független Alkotók Országos Szövetsége 400

33. Gyulai Magyar—Román Baráti Társaság 100

34. Hajnal István Kör — Társadalomtörténeti Egyesület 200

35. Hármashatár Irodalmi Társaság 600

36. Honismereti Szövetség 1 800

37. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 300

38. Honvéd Kulturális Egyesület 400

39. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 1 200

40. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 800

41. Irodalmi Társaságok Szövetsége 700

42. Jászok Egyesülete 200

43. József Attila Kör 600

44. Kalevala Baráti Kör 200

45. Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 400

46. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület 500

47. Kékfa Kulturális Szervező, Szolgáltató és Tehetséggondozó Egyesület 300

48. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 800

49. Kortárs Táncszínházi Egyesület 300

50. Kölcsey Társaság Fehérgyarmat 300

51. Kultúraközvetítők Társasága 500

52. Külváros Baráti Kör Kulturális és Szociális Egyesület 400

53. Liszt Ferenc Társaság 600

54. Madách-Kör 300

55. Magyar Akrobatikus Rock'n Roll Szövetség 200

56. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 500

57. Magyar Bor Akadémia 100

58. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 200

59. Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 300

60. Magyar Drámapedagógiai Társaság 800

61. Magyar Egyházzenei Társaság 800

62. Magyar és Román Értelmiségiek Szövetsége 200

63. Magyar Festők Társasága 500

64. Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége 1 000

65. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 600

66. Magyar Fotográfiai Egyesület 150

67. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 200

68. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500

69. Magyar Fúvószenei Szövetség 600

70. Magyar Fúvószenészek és Fúvósegyüttesek Társasága 500

71. Magyar Független Film és Video Szövetség 1 000

72. Magyar Garabonciás Szövetség Tatabánya 3 300

73. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 200

74. Magyar Illusztrátorok Társasága 350

75. Magyar Írószövetség 2 600

76. Magyar Jazz Szövetség 600

77. Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 1 000

78. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 1 000

79. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége — KÓTA 1 000

80. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1 800

81. Magyar Kulturális Szövetség 500

82. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 400

83. Magyar Népfőiskolai Kamara 600

84. Magyar Népfőiskolai Társaság 3 500

85. Magyar Népművelők Egyesülete 1 800

86. Magyar Néprajzi Társaság 800

87. Magyar Prostestáns Közművelődési Egyesület 700

88. Magyar Szemiotikai Társaság 200

89. Magyar Színházművészeti Szövetség 600

90. Magyar Szobrász Társaság 200

91. Magyar Történelmi Társulat 600

92. Magyar Vízfestők Társasága 200

93. Magyar Zenei Kamara 300

94. Magyar Zenei Tanács 800

95. Magyar Zeneiskolák Szövetsége 800

96. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 800

97. Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 100

98. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 000

99. Magyar—Ír Baráti Szövetség 300

100. Magyar—Kubai Baráti Társaság 150

101. Magyar—Laoszi Baráti Társaság 100

102. Pécsi Magyar—Román Baráti Társaság 700

103. Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága (Symposion Társaság) 200

104. Magyarországi Eszperantó Szövetség 1 200

105. Magyarországi Humboldt Egyesület 200

106. MAMÜ Társaság 500

107. Martin György Néptánc Szövetség 600

108. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete 400

109. Mikszáth Kálmán Társaság 300

110. MNC Magyar Népfőiskolai Collegium 2 000

111. Móricz Zsigmond Társaság 700

112. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 500

113. Munkásfórumok Országos Szövetsége 100

114. MÚZSA Művészeti és Tudománypártoló Egyesület 100

115. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 500

116. Napóleon Társaság 200

117. Nemhivatásos Színházak Szövetsége 1 000

118. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 1 400

119. Nemzetközi Kodály Társaság 500

120. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 800

121. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2 500

122. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 300

123. Nimród Fotóklub 500

124. Nullpont Kulturális Egyesület 300

125. Olvasókörök Szövetsége 300

126. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 200

127. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 800

128. Országos Széchenyi Kör 600

129. Országos Versmondó Egyesület 800

130. Ökumenikus Tanulmányi Központ Budapest 800

131. Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 600

132. Petőfi Sándor Társaság 900

133. Pulszky Társaság — Magyar Múzeumi Egyesület 200

134. Rákóczi Tárogató Egyesület 200

135. Richard Wagner Társaság 200

136. Sikervonal Egyesület 100

137. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 500

138. Szabó Dezső Emléktársaság 100

139. Szárszó Baráti Kör 100

140. Széchenyi Társaság 700

141. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Kör 200

142. Táncház Egyesület 800

143. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 500

144. Társadalomtudományi Társaság 200

145. Térszínház Egyesület 500

146. Thália Színjátszó Társaság 500

147. Tokaji Írótábor Egyesület 400

148. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület 300

149. UNIMA Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar Központja 400

150. Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 500

151. Veres Péter Társaság 600

152. Móra Ferenc Közművelődés Egyesület 200

Összesen: 89 400

V. Más közérdekű társadalmi szervezetek

1. ,,Alba Kör'' Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 400

2. ,,DELTA'' Országos Katasztrófa Mentő Csoport 200

3. ,,Össz-Hang'' 100

4. ,,Szociáldemokrácia 2000'' Egyesület 500

5. 1945—1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 1 700

6. 56-os Szövetség 1 500

7. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése) Konzultatív és Koordinációs Szervezet 1 500

8. Állampolgári Jogvédő Liga 300

9. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 400

10. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 200

11. Baloldali Alternatíva Egyesület 600

12. Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesülete 200

13. Bethánia C.E. Szövetség 200

14. Bocskai Szövetség 1 200

15. Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége 700

16. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 500

17. Első Magyar Vidéki Nőegylet 200

18. Európa Centrum Egyesület 100

19. Európa Ház 700

20. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa 400

21. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 800

22. Fővárosi Közmunka Egyesület 400

23. Független Jogász Fórum 100

24. Független Népképviseleti Szövetség 250

25. Független Női Szövetség 500

26. Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége 100

27. Határőr Sorkatonák Érdekképviseleti Egyesülete 50

28. Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 200

29. Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége 100

30. Hunyadi Szövetség 1 000

31. Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 200

32. II. Hadsereg Veteránbajtársak Országos Szövetsége 300

33. Isonzó Baráti Kör 200

34. Jászi Oszkár Társaság 100

35. Kárpátaljai Szövetség 900

36. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1 500

37. Keresztény-Zsidó Társaság 600

38. Kéthly Anna Szociáldemokrata Platform Egyesület 200

39. Kossuth Szövetség 500

40. Közéleti Mozgalom a helyi Demokráciáért 700

41. Közösségfejlesztők Egyesülete 500

42. Lakásbérlők Egyesülete 1 700

43. Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ) 100

44. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület 300

45. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 500

46. Magyar—Baskír Baráti Társaság 200

47. Magyar Békeszövetség 700

48. Magyar Csillagászati Egyesület 200

49. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 2 400

50. Magyar ENSZ Társaság 1 000

51. Magyar Gépkörök Szövetsége 300

52. Magyar Hadtudományi Társaság 300

53. Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület 300

54. Magyar Katasztrófakutyás Egyesület 100

55. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 900

56. Magyar Kriminológiai Társaság 200

57. Magyar Méhészek Egyesülete 400

58. Magyar Mérnökakadémia 300

59. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 1 000

60. Magyar Nők Szövetsége 2 100

61. Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 800

62. Magyar Paraszt Szövetség 800

63. Magyar Pax Romana Fórum 500

64. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 3 500

65. Magyar Privatizációs Társaság 200

66. Magyar Rádióamatőr Szövetség 1 000

67. Magyar Református Presbiteri Szövetség 300

68. Magyar Reformátusok Világszövetsége 1 700

69. Magyar Televíziózók Kamarája 100

70. Magyar Újságírók Közössége 1 100

71. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 3 100

72. Magyar Urbanisztikai Társaság 500

73. Magyar Veterán Repülők Egyesülete 200

74. Magyar Vízimentő Szövetség 500

75. Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége 4 000

76. Magyarság Jövője Társaság 200

77. Május 1. Társaság 500

78. Martin Luther King Egyesület 500

79. MENSA HungarIQa Egyesület 100

80. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 500

81. Nemzeti Mozgalom a Vasútért Egylet 150

82. Nemzetőrök Szövetsége 500

83. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 200

84. Nyugati Hadifoglyok Bajtársi Egyesülete 300

85. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 800

86. Országos Polgárőr Szövetség 2 500

87. Országos Református Tanáregyesület 100

88. Otthonteremtők Országos Egyesülete 100

89. Páneurópa Unió Magyar Egyesülete 500

90. Polgári Tanácsadó Szolgálat 200

91. Rádiósok Országos Egyesülete 200

92. Rákóczi Szövetség 2 000

93. Raoul Wallenberg Egyesület 750

94. Recski Szövetség 1 100

95. Résztulajdonos Munkavállalók és Vezetők, MRP és MBO Szervezetek és Társaságaik Országos
Szövetsége 500

96. Szent Korona Szövetség 200

97. LAZARUS Segélyszervezet 1 400

98. Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) 400

99. Szövetség a Hazáért Egyesület 200

100. Szövetség a Közép-Kelet-Európai Zöld-Falusi Vendégfogadásért 300

101. Társadalmi Egyesülések Szövetsége 3 000

102. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) 3 000

103. Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése 3 000

104. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete 400

105. Történelmi Igazságtétel Bizottság 2 400

106. Vasvári Pál Brigád 100

107. Vitézi Rend 500

108. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 500

109. Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége 200

Összesen: 79 400

Mindösszesen: 390 000

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, valamint a szociálpolitikai társadalmi szervezetek 90 650

II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek 71 150

III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek 59 400

IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek 89 400

V. Más közérdekű társadalmi szervezetek 79 400

Mindösszesen: 390 000
1

A határozatot az Országgyűlés az 1996. június 25-i ülésnapján fogadta el.

2

A 116/1996. ( XII. 20.) OGY határozat értelmében a Független Magyar˙Ifjúság Egyesület támogatására megítélt 1 150 ezer forint összeget a vezetőségváltással kapcsolatban indított polgári perben meghozandó ítélet jogerőre emelkedéséig a központi költségvetés letéti számlájára kell helyezni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére