• Tartalom

1996. évi LXXXIII. törvény

1996. évi LXXXIII. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról1

2008.01.01.

1–62. §2

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

63. § (1)–(2)3

(3) Annak az egyéni vállalkozónak – akkor is, ha bejegyeztette magát egyéni cégként –, aki a tevékenységének megszüntetése nélkül, az 1996-ban hatályos társasági adóról szóló törvény (e § alkalmazásában: Ta tv.) rendelkezéseinek megfelelően 1997. január 1-jétől kezdődően áttér az Szja tv. hatálya alá, a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén a következők szerint kell eljárnia:

a)–b)4

c)5

d) Ha a társasági adóról szóló törvény szerinti adókedvezményre a jogot megszerezte, akkor 1997. január 1-jét követően a kedvezményt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával érvényesítheti, azzal, hogy az ezen rendelkezések szerinti számított adó alatt a vállalkozói személyi jövedelemadót kell érteni.

(4)–(7)6

(8)7

(9)8

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. § (1)9 Ez a törvény 1997. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel – az 1997. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)–(3)10

(4)11

(5) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) ... A magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania, azt nem kell bevallania, a kifizetőnek pedig nem kell erről személyre szólóan adatot szolgáltatnia, illetőleg a magánszemély részére igazolást kiadnia.''

(6)12

1–9. számú melléklet az 1996. évi LXXXIII. törvényhez13

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. november 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–62. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 63. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 63. § (3) bekezdésének a) és b) pontját a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 63. § (3) bekezdésének c) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 63. § (4)–(7) bekezdését a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 63. § (8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 63. § (9) bekezdését az 1996: CXXIV. törvény 89. §-ának (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének a) pontja.

9

A 64. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 64. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 64. § (4) bekezdését a 2007: CLXXI. törvény 17. § (9) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 64. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1–9. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 267. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére