• Tartalom

89/1996. (X. 30.) OGY határozat

a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról1

1996.10.30.

Az Alkotmánybíróság 16/1993. (III. 12.) AB határozatában megállapított azon alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében, amely abból keletkezett, hogy Magyarország nem tett eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjában foglaltaknak, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:


Az Országgyűlés

1. egyetért a Kormány azon szándékával, hogy a rendezés érdekében közalapítványt hozzon létre;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a közalapítványnak juttatandó vagyoni körről (ingatlan, muzeális értéktárgy, életjáradékra váltható kárpótlási jegy, készpénz) és annak mértékéről tárgyalásokat folytasson a magyarországi zsidóságot képviselő szervezetek képviselőivel;

3. felhívja a Kormányt, hogy a rendezés érdekében szükséges törvényjavaslatokat 1996. november 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.2

1

A határozatot az Országgyűlés az 1996. október 15-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával.

2

Végrehajtására lásd az 1997: X. törvényt.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére