• Tartalom

1997. évi CXIII. törvény

1997. évi CXIII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–15. §2

16. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(3)3

(4) Ahol az Etv., illetve más jogszabály EB Rt.-t említ, azon Mehib Rt.-t kell érteni, ahol pedig a jogszabály politikai és árfolyamkockázatot említ, azon a Mehib Rt. vonatkozásában nem-piacképes kockázatot, ahol kereskedelmi kockázatot említ, ott pedig piacképes kockázatot kell érteni.

17. §4

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. november 20. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 29. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 331. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 16. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 331. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 331. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére