• Tartalom

1997. évi CXX. törvény

1997. évi CXX. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1. §2

2. §3

3–31. §4

32–34. §5

35–42. §6

43. § (1)7 Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)8

(3) Az Flt. 40. §-ának (2) bekezdése 1998. február 1. napján hatályát veszti. E rendelkezést első ízben az 1998. február hónapra vonatkozó munkaadói járulékfizetési kötelezettség tekintetében kell alkalmazni.

(4) Azt a személyt, akinek munkanélküli járadékra való jogosultságát 1998. január 1-jét megelőzően állapították meg, és a járadék folyósítása a munkaadótól kapott végkielégítés miatt későbbi időpontban kezdődik meg, a jogosultság megállapítása és a járadékfolyósítás megkezdése közötti időszakban a munkanélkülit egyébként megillető jogosultságok (ideértve a társadalombiztosítási szabályok szerinti jogosultságokat is) és kötelezettségek szempontjából úgy kell tekinteni, mintha ezalatt munkanélküli járadékban részesült volna.

(5)9 A (4) bekezdésben meghatározott időtartamra a munkaügyi központ által fizetett társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szolidaritási alaprészét terheli.

(6)–(7)10

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. november 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 2007: I. törvény 128. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3–31. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 32–34. §-t a 2005: CV. törvény 16. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 35–42. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 43. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 43. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 43. § (5) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 88. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 43. § (6)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 336. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére