• Tartalom

123/1997. (XII. 18.) OGY határozat

123/1997. (XII. 18.) OGY határozat

az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról*1

1997.12.18.

Az Országgyűlés az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza az Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvényben a X. Miniszterelnökség fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Egyházak támogatása alcím, 3. Egyházi személyek járulékfizetése előirányzat-csoport keretében jóváhagyott összeget 50 millió Ft-tal az általános tartalék terhére megemelje.
1

A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére