• Tartalom

14/1997. (II. 26.) BM rendelet

14/1997. (II. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről1

2016.01.01.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a munkaügyi ellenőrzést a Belügyminisztérium személyzeti szerve (a továbbiakban: főosztály) látja el.

2. §3 Az egységes munkaügyi ellenőrzés során a főosztály ellenőrzési feladatokkal megbízott köztisztviselői a törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásainak megtartását kötelesek ellenőrizni.

3. §4 A főosztály a törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat helyszíni ellenőrzés keretében, illetőleg a 3. § (1) bekezdésének a), e), f), h), i), j) pontjaiban meghatározottakat a főosztály által kezelt Központi Okmánytár (a munkáltató intézkedéseként rögzített parancsok, határozatok egy példánya), az egységes számítógépes személyzeti, munkaügyi, szervezési, illetmény- és nyugdíjrendszer adatai felhasználásával hajtja végre.

3/A. §5 Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet nem alkalmazható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. március 11. napjával.

2

Az 1. § a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3/A. §-t a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére