• Tartalom

1997. évi CLVIII. törvény

1997. évi CLVIII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, a magyar pénz- és tőkepiacnak a nemzetközi pénzügyi folyamatokba történő mélyebb bekapcsolása, valamint a Magyar Köztársaság által nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Országgyűlés a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1–20. §2

21. §3

22. §4

23. §5

24–36. §6

37. §7

38–54. §8

55. §9

56. §10

57–60. §11

Átmeneti és záró rendelkezések

61. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)12

(6) A hatálybalépéskor készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására engedéllyel rendelkező szervezet e tevékenységét a törvény hatálybalépését követően is végezheti.

(7)–(8)13

62. §14

63–65. §15

66. §16

67. §17

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. december 23. A törvényt a 2011: CCI. törvény 158. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 21. §-t a 2005: CXIII. törvény 35. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 23. §-t a 2007: LI. törvény 83. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 24–36. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 37. §-t a 2000: XCVIII. törvény 118. §-a (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 38–54. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 55. §-t a 2004: XLVIII. törvény 147. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 56. §-t a 2004: XLVIII. törvény 147. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, 2005. január 1-jével.

11

Az 57–60. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 61. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 61. § (7)–(8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 62. §-t a 2003: XV. törvény 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 62. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 63–65. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 66. §-t az 1999: CXXIV. törvény 14. §-ának f) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 67. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 352. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére