• Tartalom

1997. évi XVII. törvény

1997. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról1

2008.01.01.

1–6. §2

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat – 1997. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)–(11)3

(12) Az a mezőgazdasági őstermelő, aki az őstermelői igazolványát e törvény hatálybalépése előtt váltotta ki, azt továbbra is használhatja, azonban annak visszaadása mellett, kérheti új igazolvány kiállítását az Szja tv.-nek az e törvénnyel módosított vonatkozó rendelkezései szerint.

(13) Az a mezőgazdasági őstermelő, aki e törvény hatálybalépése előtt az őstermelői igazolvány kiváltására nem volt jogosult, és emiatt a bevételéből adóelőleget vontak le, kérheti az Szja tv. azon rendelkezésének alkalmazását, amely a tévesen levont adóelőleg helyesbítésére vonatkozik.

(14) Az Szja tv.-nek az e törvény 2. §-ával megállapított 78/A. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseit, valamint az e § (7) és (8) bekezdésében megállapított rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően megkötött munkavégzési szerződésekre kell alkalmazni, a korábban megkötött szerződésekre az akkor hatályos szabályok vonatkoznak.

(15)4

(16)–(18)5

1–3. számú melléklet az 1997. évi XVII. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. március 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. március 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 23. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 287. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2)–(11) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 287. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (15) bekezdését a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezést azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

5

A 7. § (16)–(18) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 287. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–3. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 287. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére