• Tartalom

183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a Magyarság Hírnevéért Díjról

2018.06.12.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány azok elismerésére, akik Magyarország és a magyarság hírnevét öregbítő kimagasló tevékenységet folytatnak, Magyarság Hírnevéért Díjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

(2) A Díjat azok a hazai és külföldi természetes személyek és szervezetek kaphatják meg, akik a magyarság hírneve, a reális és korszerű Magyarország-kép kialakítása és terjesztése érdekében a közéletben, a gazdaságban, a tudományban, az oktatásban, a kultúrában, a tájékoztatásban, valamint a sportban kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

2. § (1) A Díj 20 X 20 cm-es márvány alapra helyezett, domborművel díszített harangot ábrázoló 21 cm magas, bronz kisplasztika.

(2) Polgári ruhán a Díj kitűzőbe átvett 13 mm-es kicsinyített mása viselhető.

3. § (1) A Díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy minden év december 10-én ünnepélyes keretek között adja át.

(2)2 A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott Bizottság ajánlása alapján a kultúráért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter tesz előterjesztést a Kormánynak.

(3) Évente legfeljebb 15 díj adományozható.

4. § Újabb adományozásra csak olyan teljesítmény alapján tehető javaslat, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.

5. § (1) A díjazott adományozást igazoló okiratot kap.

(2) A díjazott a Díjon túl más kedvezményben nem részesíthető.

(3)3 A Díj adományozásával járó költségeket a nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

6. § A díjazottak névsorát – az érintettek beleegyezése esetén – a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 180. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 180. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 179. §-ával megállapított, a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére