• Tartalom

23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1997.08.09.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom ,,Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet'' (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel az Aszófő, Balatonfüred, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse, Mencshely, Örvényes, Pécsely, Vászoly községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 5780 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet területe tartalmazza az Országos Természetvédelmi Tanács 1195/94. számú határozatával védetté nyilvánított Pécselyi Zádor-kút, valamint a 3/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezéssel létesített Aszófői erdő Természetvédelmi Területeket.

2. § A Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint erdőtervi jelű, összesen 90 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a területen lévő növény- és állatfajok, természetes erdő- és növénytársulások, jellegzetes tájképi adottságok, kultúrtörténeti értékek, valamint a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, felszíni vizek megóvása, fenntartása.

4. § A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Veszprém megye
Aszófő
033–036/1A–B, 037–039, 040/12, 040/13, 044/2–044/5, 046/11, 1001–1031, 1033–1070, 1071–1100, 1101–1114/2, 1116–1124
Balatonfüred
095/2B, 095/2C, 095/2F, 096, 097, 099–0102, 107A, 0107B
Balatonszőlős
teljes belterület, 02–04, 06/2, 07–09, 010/1A, 010/1B, 010/1C, 010/1D, 030/1B, 057–064/2, 066/1–0120, 585–718, 730–737, 743, 744/2, 750/1–773/3, 778/2–944
Balatonudvari
022–026, 028/1, 051/2–0516, 055, 060/3, 060/4, 062, 063, 074, 076/1–076/3, 1001–1008, 1010–1100, 1101–1107, 1201/2–1208/2
Dörgicse
teljes belterület, 039/1–044/2, 045/2–053/2, 055–070, 071/1–074, 075/1–076, 080/2–082, 083/2–088, 091/1–096, 0105–0120, 0132, 0140–0144, 0145/7, 0146, 0148/1, 0148/2, 0150–0161, 0226/1, 0226/2, 0268–0270, 0273, 0274, 0276, 0279–0283/47, 0285–0294, 1001–1020, 1601–1679
Mencshely
020–022, 024–027, 029/1–039, 052–062/2
Örvényes
032–034, 035/2, 036A, 036B, 036D, 037–042, 050, 051, 054/7, 054/8, 054/10, 054/55, 401/2–401/8, 403–422, 501–516
Pécsely
teljes kül- és belterület
Vászoly
teljes kül- és belterület

2. számú melléklet a 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Aszófő
033/F, 034, 036/1A–B, 037, 038, 039/1A, 039/1F, 039/1TI
Balatonszőlős
0103/B, 0105/1B–C, 0109/2B, 0112/1P
Pécsely
0190/2 hrsz.-ból az 1B erdőgazdasági üzemtervi jelű terület, 0191/2B, 0192, 0193/B, 0197, 0202/2A, 0202/2C
Vászoly
055/1A–C hrsz.-ból a 4A, 4B, 12A erdőgazdasági üzemtervi jelű terület, 082
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére