• Tartalom

24/1997. (III. 26.) BM rendelet

24/1997. (III. 26.) BM rendelet

az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről

2012.01.01.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények:

a) az Országház és az Országgyűlés Irodaháza;

b)1 a köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezésére szolgáló budavári Sándor-palota;

c)2 az Alkotmánybíróság épülete;

d)3 az Állami Számvevőszék épülete;

e)4 a Miniszterelnöki Hivatal és a minisztériumok épületei;

f)5 a Honvédelmi Tanács és a Kormány védett vezetési rendszer létesítményei;

g)6 a bírósági, az ügyészségi és a rendőrségi épületek;

h)7 a honvédelmi, a határőrségi, a polgári nemzetbiztonsági szolgálati, a polgári védelmi alapfeladatok ellátását szolgáló létesítmények;

i)8 Magyarország területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező külképviseletek objektumai;

j)9 a közszolgálati rádió és televízió, a Magyar Távirati Ir oda épületei;

k)10 a büntetés-végrehajtás intézményei, intézetei;

l)11 a távközlési rendszerek központi létesítményei;

m)12 az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények;

n)13 a Magyar Nemzeti Bank, valamint a többségi tulajdonában lévő bankjegy, értékpapír és érme előállításával foglalkozó gazdasági szervezetek épületei.

2. § A lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények:

a) az országos közforgalmú kikötők és a határkikötők;

b) a nemzetközi kereskedelmi repülőterek és a légiforgalmi irányítást biztosító létesítmények;

c) a vasúti pályaudvarok;

d) a tömegközlekedést biztosító utasforgalmi és üzemi (forgalomirányítási, energiaellátási) létesítmények és műtárgyak;

e) a vasúti és közúti nyomvonalas létesítmények kiemelten fontos műtárgyai;

f) az országos víz- és energiatermelő, -ellátó rendszerek központi objektumai, alállomásai;

g) a folyami duzzasztóművek, a hajózsilipek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § új b) pontját a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti b)–m) pont jelölését c)–n) pontra változik.

2

Az 1. § eredeti b) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a c) pontra változik.

3

Az 1. § eredeti c) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a d) pontra változik.

4

Az 1. § eredeti d) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a e) pontra változik.

5

Az 1. § eredeti e) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a f) pontra változik.

6

Az 1. § eredeti f) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a g) pontra változik.

7

Az 1. § eredeti g) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a h) pontra változik.

8

Az 1. § eredeti h) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a i) pontra változtatta. Az 1. § i) pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § eredeti i) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a j) pontra változik.

10

Az 1. § eredeti j) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a k) pontra változik.

11

Az 1. § eredeti k) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a l) pontra változik.

12

Az 1. § eredeti l) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a m) pontra változik.

13

Az 1. § eredeti m) pontjának jelölését a 63/2004. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a n) pontra változik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére