• Tartalom

240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról1

2013.07.06.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 67. §-ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az At. 10. §-ának (4) bekezdésében, 40–41. §-ában és 62–64. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtására a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszter az Alap feletti rendelkezési jogkörében az OAH – mint az Alap kezelője – útján gondoskodik az Alap működtetésével kapcsolatos irányítási feladatok ellátásáról.

(2)3

(3)4

4–10. §5

11. § E rendelet – az 1. § (1) bekezdése kivételével – 1998. január 1-jén lép hatályba. Az 1. § (1) bekezdésének rendelkezései 1998. július 1. napján lépnek hatályba.

1

A rendeletet a 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdését a 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4–10. §-t a 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére