• Tartalom

26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről

2017.06.10.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel az Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3616,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet magában foglalja a jelenleg is védett, a 2/1987. (VII. 10.) OKTH határozat 3–4. §-ával létesített Sárkeresztúri Sárkány-tó Természetvédelmi Területet, valamint a Fejér Megyei Tanács 137/1975. (XI. 19.) VB számú határozatával védetté nyilvánított Sárszentágotai Sós-tó és Sárkeresztúri Fehér-tó Természetvédelmi Területeket.

(3) A Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Sárkeresztúr 0343/A–C ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 109,7 hektár kiterjedésű, valamint a Sárkány-tó TT 0260/63 A–C, 0281/2 hrsz.-ú, 47,2 hektár kiterjedésű területeket.

2. § A védetté nyilvánítás célja az egykori hatalmas kiterjedésű vizes terület maradványainak, a Sárvizet kísérő változatos homoki és szikes tavak, rétek, legelők, mocsarak, erdők gazdag élővilágának megőrzése, a vízimadarak vonuló-, fészkelő- és táplálkozóhelyének biztosítása, a jellegzetes tájképi értékek megóvása.

3. §1 A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Fejér megye
Aba
04/2, 023–024, 036–037, 038/2–4, 0132/F–K, 0149, 0153/B, 0153/D–K, 0157/2
Csősz
072/2, 087–093
Kálóz
014–016, 094–099
Sárkeresztúr
0260/63 A–C, 0281/2, 0291/10 J–P, 0292/1–3, 0293, 0294/2, 0294/6–17, 0295/2 A–C, 0318, 0319/2–3, 0319/5, 0321, 0340–0343, 0345–0349
Sárszentágota
0197/2, 0223, 0232/4–8, 0232/13–15, 0232/17–27, 0232/30, 0233, 0234/3–7, 0234/9–31, 0236–0239/1, 0241–0242, 0243/2–4
Soponya
0201/1, 0201/3–4, 0202, 0232–0233, 0244, 0250–0254, 0256–0259, 0262, 0264/2–4, 0265–0280/1–2, 0284/2, 0285–0304, 0307–0310
Tác
0237/A–C, 0237/F–G, 0238–0241, 0249–0255
1

A 3. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére