• Tartalom

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

2013.09.05.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Balaton-felvidéki Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Balaton-felvidéken, a Keszthelyi-hegységben, valamint a Balaton DNy-i medencéjében lévő 15 657,6 hektár, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 41 038,9 hektár, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú mindösszesen 56 696,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 814,2 hektár kiterjedésű területet. Az e rendelet hatálybalépése előtt is fokozottan védett, a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 9657,4 hektár kiterjedésű területtel együtt a Nemzeti Park fokozottan védett területe összesen 10 471,6 hektár.

(3) Az (1) bekezdés alapján a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet, illetve a természetvédelmi terület elnevezéseit megszüntetem, ezek jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvántartás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.

(2) A Nemzeti Park területén meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi célokkal összhangban kell biztosítani.1

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként, az e rendelettel létrehozott Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) Ahol miniszteri rendelet Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságot említ, azon Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot kell érteni.

(3)2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

I. E rendelettel védetté nyilvánított területek


Alsóörs
012, 013, 024–026, 034, 867/1–3, 889/1–2, 980/1–2, 981/1–2, 982/1–2, 983/1–2, 984, 985/2, 993/1–5, 994, 995/2

Ábrahámhegy
021–023, 024/1, 024/31–32, 025/23, 025/32–33, 026, 027/a–c, 028, 029/1–3, 029/5–9, 030, 031/1–7, 086/1/b, 087/1, 087/2/a–b, 088/a–b, 089, 090/1, 090/3, 091/19–20

Badacsonytomaj
0272/1–2, 0273/1, 0273/13–32, 0274/1–2, 0275/7, 0275/12, 0277/1, 0277/3, 0277/8, 0277/14–19

Balatonakali
04/3, 04/10–12, 04/14–15, 0118/1–3, 0120/4, 0122/8, 0122/17–21, 0122/23–24, 0122/27–31, 0123/2–5, 0123/14, 0153/26, 0153/28–30, 0153/32, 0153/34, 0153/36, 0153/40, 0153/50

Balatonalmádi
0113/5, 2313/5–6, 2313/8, 2313/11, 2313/14, 2712/2, 2713, 2721/7–10

Balatoncsicsó
02–018/14, 010–0110/9, 0111–ből 12 D, 16 A2, B, NY2, 19 C2, NY2, 20 C2, NY2, 21 C, D2, E, NY2, 115 A2, B, C, NY erdőrészletek, 0114–ből 14 erdőtag,13 B, NY2 erdőrészletek, 0115–ből 12 UT2 erdőrészlet, 0120/2, 0126–0129, 0130–0138, 0140–0154/4, 0159–0176, 0186–0199, 0200/1–0243/6, 1101–1255, 1401–1409, 1501–1569/4, 1701–1783, 1901/2–1920

Balatonederics
090/a–b, 091/1/a–d, 091/2–3, 092/a–c, 094, 095/a–b, 0105–0108, 0159/2, 0160/1–2, 0161, 0162/1–5, 0163/1–19

Balatongyörök
02/1–41, 02/43, 02/46–49, 03–09, 096, 098/1–2, 099, 0100, 0103, 0104/1–38, 0104/40–43, 0106/2–4, 0106/7–9, 0107, 0108/2–6, 0108/24–31, 0109/1–2, 0110/1–3, 0110/24–31

Balatonszepezd
02/16–19, 03/1–4, 04/3, 405/1–7, 407/1–2, 408/1–2, 409, 452/6, 452/12, 484, 486/1–3, 487/1–4, 488/2–3

Csopak
167/2–3, 171, 173/1–2, 177

Gyenesdiás
029/1, 029/2/a–c, 030/a–c, 031/2, 032/4–6, 032/9–11, 033/1–2, 034/2, 035, 036

Gyulakeszi
035, 036, 038–047, 049–054, 059–061/1

Hegymagas
02, 03/a–l, 04, 05/1–2, 06/1, 06/2/a–g, 07/2–18, 08, 09/a–t, 010, 011/2–4, 011/6/a–c, 011/7–12, 011/13/a–d, 012, 013/2, 013/4–16, 013/17/a–b, 013/18–19, 014

Kapolcs
0232–0233/6

Karmacs
0191–0193, 0194/1–3, 0195, 0197, 0198/a–g, 0199/a–b, 0200, 0201, 0202/a–c, 0203, 0204, 0205/a–b, 0206, 0207, 0209, 0210, 0212

Keszthely
072/a–f, 073, 074/a–f, 075/1–3, 080/6–7, 081/1–2, 082, 083/1, 083/3/a–b, 084, 085/1, 085/2/a–b, 086/a–d, 087, 088

Kisapáti
09, 010/2–3, 010/5, 010/7/a–b, 010/9, 010/11/a–d, 010/12–20, 011–013, 014/2–5, 014/9–19, 014/20/a–f, 015, 016/2, 016/3/a–j, 016/4–6, 017, 018, 019/a–d, 020, 021/1, 021/3–7, 022, 023/1–10, 023/11/a–b, 023/12/a–c, 023/13/a–c, 023/14/a–b, 024, 575, 688, 697/1–3, 698, 1183, 1214/3

Kővágóörs
1469, 1470, 1471/1–2, 1472/1–2, 1480/1–4, 1481/1, 1481/3–4

Lesencefalu
02–072/2, 078/1–089, 401–1727

Lesencetomaj
02, 015/1–2, 016, 017, 019/a–d, 022, 024/1, 0129/1–2, 0130, 0140, 0141/a–b, 0144, 0145, 0146/1–6, 0147/1/a–b, 0147/2, 0148, 0149/1–2, 0150/1/a–f, 0150/2–4, 0151, 0152/a–b, 0153–0157, 0158/a–f, 0159/1, 0166/1, 0167, 0168/1, 0169, 0170–0175, 0176/1–2, 0177/1–2, 0178/1–2, 0179, 0180/1/a–c, 0180/2/a–c, 0181–0183, 0184/1, 0185/2, 0185/4–5, 0186/1/a–b, 0186/3, 0187–0189, 0190, 0191, 0192/1–10, 0193–0195, 0198, 0199, 0204–0207, 0210–0217, 0218/a–b, 0219, 0220/1–28, 0221, 0236, 0237/2–24, 0244, 0245/1–4, 0245/6–14, 0245/16–17, 0249, 0250/1–13, 0251/a–b, 0254, 0255/1–5, 0258, 0259/a–d, 0260, 0261/1–10, 0262, 0265, 0266/1–5, 0268, 0269/a–j, 0270, 0271/a–b, 0272–0277, 0278/a–c, 0279–281, 0282/a–b, 0283, 0284/1–3, 0284/4/a–b, 0284/5–12, 0306, 0310/2, 0311/1–4, 0312, 0313/1–12, 0313/13/a–d, 0313/15–16, 0313/17/a–b, 0313/18/a–b, 0313/19, 0313/20/a–b, 0313/21, 0332, 0333/1, 0334, 0337, 0338/1/a–b, 0338/2/a–b, 0338/3/a–b, 0338/4–6, 0339, 0340/1–2, 0341/1–3, 0342/1, 0343/1–2, 0344/1–2, 0345/1–2, 0346/2–4, 0347, 0348/1–2, 0349/2, 0349/5, 0349/14–17, 0351/a–b, 0352, 0354/2–4, 0355/1–2, 0355/3/a–c, 0355/4/a–c, 0355/5/a–c, 0355/6/a–b, 0355/7, 0356–0358, 0359/1–37, 0359/38/a–b, 0359/39–40, 0360, 0362–0364, 0365/1–5, 0365/6/a–b, 0366, 0367/a–h, 0368/a–b, 0369, 0370/1–2, 0371, 0372/a–b, 0374/1–2, 0375/1–2, 0376/2/a–b, 0376/3, 0376/4/a–b, 0376/5/a–b, 0376/6–7, 0378, 0379, 0380/1–2, 0381/1/a–b, 0381/2–3, 0381/4/a–b, 0381/5/a–b, 0382, 0384/1–2, 0385, 0386, 0387/1/a–b, 0387/2, 0388, 0389, 0390/a–c, 0391, 0392, 0393/a–b, 0395, 0396/1, 0396/3/a–b, 0396/4–10, 0398/1, 0398/3–4, 0399–0402, 0403/1/a–b, 0403/2/a–b, 0404/2–3, 0404/5, 0404/6/a–g, 0404/8–9, 0404/10–21, 0404/22/a–c, 0405, 2052–2058, 2059/1–2, 2060, 2061/2–4, 2062–2064, 2065/1–2, 2065/3/a–c, 2065/4–5, 2081–2083, 2084/1/a–b, 2084/2/a–b, 2084/3/a–c, 2084/5, 2084/7

Nagygörbő
041/8, 041/10, 046/1, 046/3, 047/2/a–c, 047/3–4, 047/5/a–f, 057/a–g

Nemesgulács
02/1–2, 03–09, 010–013/8, 043–052/2

Nemesvita
A község teljes kül- és belterülete.

Óbudavár
A község teljes belterülete. 02/1–017/9, 020–026, 030–033/b, 043/b, 047–082, 201–274

Paloznak
017/3, 017/6–7, 017/19–21, 017/24, 019, 020/21–22, 020/25–26, 020/29, 020/33, 020/50, 020/63, 020/82

Raposka
02, 03/1–9, 03/10/a–b, 03/11, 04, 05/1–2, 06/1–7, 07, 08/1–4, 08/5/a–b, 08/6–7, 09/1–2, 010–013, 014/1–10, 015, 016/a–b, 017, 018/a–b, 019, 020/a–b, 021/19, 022/1/a–b, 022/2–5, 023/1–2, 024, 025/6, 025/7/a–b, 025/8, 026, 027/1–3, 028/1, 028/4–7, 030/1–8, 032, 033/1–3, 035–037, 038/1–2, 039/1, 039/2/a–d, 040, 041, 042/a–b, 043, 044, 046/3–6, 047, 048/1–2, 049/1–5, 050, 051/1–4, 052–054, 055/1, 055/2/a–b, 056, 057, 058/6–12, 058/13/a–b, 058/14–15, 059, 067/3/a–b, 067/4/a–b, 067/5/a–b, 067/6/a–b, 068, 069/1–3, 070, 071/1–2, 071/4–7, 072, 073/3, 073/4/a–b, 073/5–6, 074/1, 075, 076, 077/1, 077/3–5, 077/6/a–b, 078/1/a–b, 078/2/a–b

Rezi
0114/2, 0132/1/a–b, 0138/2/a–c, 0138/4, 0138/6–7, 0141/1, 0143, 0144/3, 0144/5, 0144/6/a–c, 0144/7/a–b, 0144/8/a–g, 0144/9/a–j, 0144/10/a–h, 0146–0148, 0149/1/a–c, 0149/2/a–b, 0149/3/a–h, 0149/4/a–h, 0150/a–d

Révfülöp
03, 04/1–2, 05/1–2, 06/1–2, 07, 08, 10/1

Szentantalfa
06–019, 022–035/2, 036/7–038, 039, 054, 062–096/7, 0112/39–0112/109, 0120, 0172–0205/4, 501/2–846

Szentjakabfa
02–03/2a, 07/1–014, 019, 031/2, 033/2/c, 033/3–034/2, 035/4–039, 042, 048/2/d

Tagyon
02, 048/3–067/2, 071, 096/2–096/24, 098/2, 501/2–518/4, 601/1–760

Tapolca
045/8–9, 046/5–6, 046/8/a–d, 046/9/a–c, 047, 048/a–b, 049, 050/3, 051/1, 051/2/a–b, 051/3–4, 052, 053/1/a–c, 053/2–4, 054/1–2, 055, 056/a–b, 057, 058, 059/1–2, 060, 061/a–b, 062, 063, 064/1–3, 065, 066/1–3, 067, 083, 084, 087, 088/1–12, 089, 090/1–13, 091, 092/a–c, 093, 094, 095/a–b, 096, 0105, 0106/1–2, 0107–0109, 0110/2

Vállus
01, 02, 04/1/a–b, 04/2/a–b, 05, 06/a–c, 07, 08/1–4, 09, 010/1–2, 010/5–6, 012/a–g, 013, 019/1/a–b, 019/2, 020–022, 033/1–3, 034, 035, 036/1–2, 037–039, 040–042, 043/a–b, 044–046, 047/a–c, 048–053, 054/1/a–b, 054/2–9, 055, 056/12, 058–063, 064/a–h, 065–067, 068/1/a–b, 068/2–3, 068/4/a–c, 069/1/a–c, 070, 071

Várvölgy
029, 032/2, 033/1–2, 034, 035/2, 036/1, 036/2/a–b, 037/1/a–b, 037/2, 038, 044/2, 044/3/a–t, 045, 056, 057/1/a–b, 057/2–4, 057/6, 057/7/a–b, 058, 059/1/a–k, 059/3–5, 060/1, 060/2/a–b, 061/1–2, 062, 063, 064/a–g, 067, 068, 069/1, 069/2/a–d, 072, 073/1/a–c, 073/2–3, 074/1, 074/4, 074/5/a–c, 074/6, 075, 076/2–5, 077/1–2, 077/4/a–b, 077/6/a–d, 078/1, 078/3–4, 087, 088/1, 088/2/a–b, 088/5, 089/4–5, 089/7–11, 090/1

Vigántpetend
043/2–048

Vindornyafok
02/1/a–b, 02/2, 04, 06/a–c, 07, 012–014, 015/2, 016–019, 020/2, 021, 022/34, 023–030, 031/a–c, 036, 037/a–b, 040, 041/1/a–c, 041/2, 043/a–c, 044, 046–048, 051, 052/a–b, 054/a–b, 055/3, 055/6–9, 058/1–18, 058/21–24, 059/1–2

Vindornyalak
010/2, 010/3/a–b, 010/4–7, 09, 011, 013, 014, 015/1, 015/2/a–d, 016, 017/1, 017/2/a–b, 018–020, 021/2–5, 024/4, 026, 027/a–c, 029/5–30, 031/3–4, 035/1, 035/2/a–b

Vindornyaszőlős
036/13, 036/17, 066, 077, 078/a–b, 080, 081, 088, 089/10, 089/11/a–b, 090, 092–095, 096/1/a–b, 096/2–4, 097/1/a–b, 097/2/a–b, 098

Zalaszántó
03/6/a–b, 03/7–21, 04/3, 05/a–b, 08/2, 08/4, 08/5/a–b, 09, 010/1/a–b, 010/2/a–c, 011, 012, 013/1/a–c, 013/2–3, 013/4/a–d, 013/5–7, 013/8/a–c, 013/9, 014, 015, 016/a–d, 017/2, 017/4, 017/5/a–b, 017/6, 017/7–8, 019/2, 022, 024, 026/1–2, 027/1, 027/3–5, 029/4–7, 032/1–4, 033/1–4, 033/6/a–c, 033/7/a–c, 033/8, 033/12–14, 034, 038/1, 038/4–13, 039/1–4, 040/1–3, 041/a–d, 042, 043/a–d, 045/1/a–d, 045/2–9, 045/11–12, 045/15–23, 045/24/a–b, 045/25/a–b, 045/26–31, 045/32/a–b, 048, 049, 050, 051/1–2, 052/1–3, 052/6–7, 054, 055, 057/1–4, 058/1–2, 059, 061/1, 061/3, 062/1/a–c, 062/2, 063/1–2, 064, 065/1/a–b, 065/2/a–b, 066, 067/a–b, 068, 070, 072, 073/1–3, 074/1–8, 075/a–b, 078/1/a–b, 078/2, 079/2–5, 080, 081/1–5, 082, 083, 084/1–5, 085/a–b, 087/1–4, 088/a–d, 089/1–3, 090/1–3, 091/1/a–c, 091/2, 092, 093/a–d, 094, 095, 099/1/a–b, 099/2, 0103/2–3, 0105/2, 0119, 0120/a–h, 0121, 0122/2–4, 0122/13, 0123/1/a–b, 0123/2, 0124, 0125/1/a–b, 0125/2, 0126/1–9, 0127/2, 0129, 0130/1–2, 0131, 0132/a–b, 0132/2, 0133/1, 0135/1, 0136/a–b, 0137/2–3, 0139, 0140/1/a–b, 0140/2/a–c, 0140/4/a–b, 0141, 0143/1–2, 0143/3/a–c, 0144, 0145, 0147/1, 0151, 0152/1–2, 0153/1–3, 0154, 0155/1–4, 0156, 0158/1/a–c, 0158/2, 0160/1/a–f, 0160/2, 0161, 0162, 0167/2–11, 0170, 0172

Zánka
017/4, 0156/1–0174/11, 552/1–2, 2301–2429

2. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez3

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

II. A korábban védetté nyilvánított területek


Aszófő
033–034, 036/1, 037–039, 040/12–13, 044/2–048/6, 065/3–20, 066–071, 074–075, 076/2–4, 077/1–2, 078/1–2, 079–080, 081/3, 081/6–7, 081/9–13, 082/1–3, 083/4–33, 088/1–2, 089/1/a–d, 090–091, 094, 095/a–h, 096–097, 1001–1124

Ábrahámhegy
0110/10, 0114/13, 0114/34

Badacsonytomaj
1–1607/3, 2193/2–2955, 02/1–0264/2, 0267/4–0271, 0279/2–0320

Badacsonytördemic
A község teljes belterülete, 02/1–024/2, 039/1–0100

Balatonberény
02/6–7, 02/12, 02/13/a–c, 02/18, 02/23/b–h, 06/22/a–b, 09, 010, 012, 013, 014/a–d, 015, 016/a–b, 017/a–c, 018, 019, 020/3–6, 021/a–m, 022, 023/a–b, 024/a–l, 065, 066, 068, 069, 070/a–b, 071

Balatonederics
025/1, 025/2, 026/2–5, 036/2–6, 036/8–10, 038, 0110–0156

Balatonfüred
035/5, 035/15, 035/18, 036/2–5, 037/1, 037/2, 038, 095/18, 096, 097, 099–0102, 0107

Balatongyörök
057, 059, 060–062, 063/a–g, 064–067, 068/a–f, 069/a–m, 070/1/a–r, 070/2/a–c, 071/1/a–g, 071/2/a–c, 072, 073, 076, 081

Balatonhenye
A község teljes kül- és belterülete.

Balatonmagyaród
02/1, 04, 022–024, 025/a–f, 026, 027/1/a–c, 027/2, 028/1–2, 030/1/a–d, 030/2, 035/1, 036/1, 036/2/a–b, 037–039, 042, 043, 044/a–b, 045, 046, 047/1–13, 048/a–b, 049, 050, 051/1, 052, 062/1, 072/2, 073/3, 073/7/a–c, 073/10/a–h, 073/11–19, 073/20/a–d, 073/21–22, 073/23/a–f, 073/24, 073/25/a–f, 073/26, 078, 080, 081/1/a–f, 082, 083/1/a–g, 084–086, 087/a–b, 088, 089, 251/2, 251/5–7, 251/16–24

Balatonszentgyörgy
0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c, 0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131/b

Balatonszőlős
A község teljes belterülete, 02–04/2, 06/1–2, 07–09, 010/3/a–d, 010/5, 057–076/2, 080/1–0120, 585–718, 730–737, 743, 744/2, 750/1–773/3, 778/2–944

Balatonudvari
02/7–8, 02/16–19, 04/1–7, 022, 028/1, 051/2–051/6, 060/3–063, 074/1–10, 076/1–3, 095/3–4, 567/2, 569/2, 570/2, 571/2–4, 710/5–9, 711/1–2, 717/1–2, 718/2, 1001–1100, 1101–1208/2

Csopak
0201/6, 0201/8–9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66–75, 0225/78–102, 0225/104–114, 0225/116–127, 0225/129–130

Dörgicse
A község teljes belterülete, 039/1–049/2, 050–099, 0105–0120, 0132, 0140–0144, 0145/7, 0146, 0148/1–2, 0150–0161, 0238, 0242–0247, 0259–0260, 0263–0264, 0266/1–0295, 1001–1020, 1281–1414, 1601–1679

Esztergályhorváti
0115/3–6, 0116, 0117, 0119, 0130/1, 0141/1–2, 0143/2, 0144, 0145/1–2, 0146, 0147/a–b, 0149–0153, 0154/a–f, 0155/2/a–n, 0155/3–4, 0233/1, 0233/3, 0234–0236, 0237/3/a–b, 0238, 0239/1, 0251

Főnyed
010–013, 015, 016, 017/4–29, 017/31–36, 018, 021–023, 024/a–c, 025, 026, 027/a–b, 028

Garabonc
03, 04, 05, 06, 07, 08/a–b, 09/1/a–b, 09/2–3, 09/5, 09/6/a–b, 09/7/a–b, 09/8, 015–017, 018/a–d, 019, 020/1/a–b, 020/2–4, 021, 022/1–2, 023, 025/1, 025/3/a–c, 025/4, 026, 027/1/a–c, 027/2–6, 038/1–2, 039, 040–042, 043/a–b, 044, 045/1/a–f, 045/2/a–f, 046, 047/a–m, 048/4–5, 048/9, 048/12, 048/13/a–b, 048/15, 048/16/a–d, 048/17/d–l, 048/18/a–b, 048/19/a–k, 048/21, 049, 050–052, 053/a–t, 054/a–f, 055, 056/a–c, 057, 058/a–c, 059, 060/1–6, 060/7/a–f, 061, 062/a–b, 063/1–12, 064, 065/a–c

Gyenesdiás
038/1/a–b, 038/2–3

Gyulakeszi
054–082, 089–095, 401–1121

Hegyesd
056, 085/5–0137

Hegymagas
601/1–1305, 016–059/2

Kapolcs
02–095, 0248–0259, 6001/1–6098

Káptalantóti
A község teljes külterülete.

Kékkút
A község teljes kül- és belterülete.

Keszthely
0305, 0371, 0372/1–2, 0373/1–2, 0374/1/a–r, 0374/4/a–n, 0374/5/a–k, 0374/6/a–h, 0374/7/a–l, 0374/8–9, 0374/10/a–p4, 0374/11, 0375/1, 0376/3/a–p, 0376/4/a–z, 0377/1–2, 0378/3, 0378/6/a–c, 0378/7–9, 0378/10/a–b, 0378/11, 0379/3, 0379/5–6, 0380, 0381/a–d, 0382, 0383/a–c, 0384/1/a–d, 0384/2, 0384/3/a–c, 0384/4/a–f, 0384/5–6, 0386, 0390, 0391/a–h, 0394, 0395/a–b, 0396, 0397/a–f, 0398, 0399/5/a–c, 0399/6, 0399/7/a–h, 0399/8, 0399/10–11, 0400, 0401/1/a–c, 0401/2, 0403/4, 0403/5/a–b, 0403/6/a–b, 0403/7/a–b, 0403/8, 0404/1–2, 0405/1, 0405/3/a–b, 0406, 0407/1, 0407/2/a–h, 0409/1, 0410, 0443/3–5, 0451/a–d, 0452/a–l, 0453/a–b, 0457, 0458/1/a–b, 0458/2, 0459, 0468/2, 0468/11, 0468/17–18, 0471/1–3, 0472, 0473/1–2, 0475, 0476/1–2, 0477, 0478/1/a–b, 0479/1/a–f, 0480, 0481/2/a–c, 0481/3/a–c, 0482/2, 0482/3/a–d, 0483/1

Kisapáti
02–09, 025–049, 501–1270

Kővágóörs
1-666, 02/1–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225

Köveskál
A község teljes kül- és belterülete.

Lesenceistvánd
044/2

Lesencetomaj
020, 021

Mencshely
020–022, 024–027, 029/1–039, 052–062/2, 080/3–39, 074/1–079/2, 091–092, 094–095, 2106–2150, 2180/1–2245/2, 2247, 2249–2250, 2309–2325/8

Mindszentkálla
A község teljes belterülete, 02–039, 040/2, 042/1–050, 051/2–053, 501–1314/4

Monostorapáti
08/2–010/13, 011/2/a, 0107/1–0137, 0142/2–0153, 0154/9, 0191–0211, 1001/1–1621/3

Monoszló
A község teljes kül- és belterülete.

Nagyrada
04/1–2, 04/3/a–k, 04/4/a–f, 05–07, 08/2/a–g, 08/6/a–h, 08/7–8, 08/9/a–j, 09, 08/10, 08/11/a–c, 010/1/a–c, 010/4/a–n, 010/5–6, 011–014

Nemesgulács
014–042, 502–871

Nemesvita
0116/3–6, 0118/1/a–b, 0118/2, 0118/5–10, 0118/13, 0119, 0122/1, 0122/3, 258, 834

Óbudavár
49/2, 83/1

Örvényes
03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 401/2–561

Pécsely
A község teljes kül- és belterülete.

Raposka
060–062, 064–067/2, 201–460

Salföld
1–119, (teljes belterület) 02/1–052, 066–0110

Sármellék
026/1, 026/6, 026/8/a–b, 027, 028/a–f, 029, 030/1/a–p, 030/2–3, 031/a–m, 032, 033/a–v, 034, 035, 036/a–f, 037, 039/1–5, 040–042, 043/1/a–s, 043/2–3, 044, 045/a–c

Sávoly
056/a–b, 057, 058/1–2, 059, 060/a–b, 062/a–b, 063, 064/a–b, 065–068, 069/a–b, 070/a–c, 071/2, 071/3/a–b, 071/4/a–b, 072, 082, 083/a–d, 084, 085/2–18, 086/a–b, 087, 088/1–16, 089/13, 096/a–d, 097/1–4, 098, 099, 0100–0102, 0103/a–h, 0104, 0105/a–g, 0115/a–b, 0116/a–c, 0118/a–c, 0119/a–b, 0120/a–b, 0121–0123, 0124/a–b, 0125, 0128, 0129/1/a–f, 0129/2, 0129/3/a–c, 0129/4, 0129/5/a–b, 0129/6, 0130/1/a–b, 0130/2, 0131, 0133

Szentbékkálla
A község teljes kül- és belterülete.

Szigliget
A község teljes kül- és belterülete.

Szőkedencs
069, 095, 0117/a–k, 0118, 0119/a–j, 0120, 0121/a–c, 0122/a–c, 0123/a–g, 0124

Tapolca
07–010, 012, 017–042, 0533–0549/4, 0552, 0567–0578, 0584, 6402–7199, 7708–7888

Tihany
A község teljes kül- és belterülete a 0140/3, a 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re és K-re elhelyezkedő 1414,39 hektár kiterjedésű területrész, valamint a 0140/16/b–d, f–h, j–m kivételével

Vállus
015, 025–029, 030/a–d

Vászoly
A község teljes kül- és belterülete.

Vonyarcvashegy
045–047, 049–052

Vörs
02/1/a–d, 03, 04/1/a–c, 04/2–4, 05, 037–039, 040–042, 043/1–2, 044–051, 052/a–c, 053–056, 057/1–2, 058, 059/3, 061, 062/2, 067/a–d, 081/a–m, 084, 092/1, 094, 095/a–b, 096/1–5, 097, 0101/a–b, 0102/a–b, 0105

Zalakomár
0154, 0168–0170, 0171/a–c, 0172, 0173/a–c, 0174/1/a–g, 0175, 0179, 0180/1/a–h, 0180/2–9, 0181/4–5, 0181/6/a–h, 0183–0185, 0186/a–d, 0187, 0188/a–d, 0189, 0190/a–b, 0191/a–c, 0192–0198, 0257

Zalaszabar
02–04, 05/a–g, 06, 07/a–d, 08, 09/a–g, 010, 011/a–b, 012, 013/a–c, 018/a–b, 019/2–3, 019/5–6, 019/7/a–j, 019/8–10, 020, 021/a–h, 022, 023/a–f, 024

Zalaszántó
03/6–21, 03/30, 03/35, 03/37, 04/1, 05, 08/2, 08/4–013/1, 013/4–6, 013/8, 014–016, 017/7–8, 017/19, 196/5, 196/6

Zalavár
08/a–m, 09/a–h, 010, 011, 012/a–f, 013, 014/a–b, 015/1–2, 016–020, 021/a–s, 022/1–2, 023/1–2, 026, 037/a–c, 039/1–4, 040, 044/1–2, 044/3/a–b, 045–048, 049/1–4, 050/a–j, 051, 052/a–b, 053–056, 057/a–d, 058, 059, 078, 079/1–49, 080/a–k, 081, 082, 083/1, 083/2/a–k, 084–086, 087/1/a–f, 087/3/a–m, 087/3/A, 087/5/a–c

3. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

I. E rendelettel fokozottan védetté nyilvánított területek


Balatonederics
036/2

Balatongyörök
069-ből 22, 23 erdőtagok, 070-ből 34 NY, 45 NY, 47 NY erdőrészletek

Gyenesdiás
029/2

Keszthely
074-ből 58 D, NY erdőrészletek, 59, 64 erdőtagok, 085/2-ből 83, 84 erdőtagok, 086-ból 15 erdőtag

Nagygörbő
041/10-ből 1 A erdőrészlet, 046/1, 046/3

Rezi
0138/1-ből 68 A, B, C, D, F, NY, TN erdőrészletek, 0144/3-ból 5, 6 erdőtagok, 0144/5-ből 1 erdőtag, 0144/6-ból 7 erdőtag, 0144/7, 0144/8-ból 13 A, C, D, NY, 16 B, NY, TI erdőrészletek, 17 erdőtag, 0144/9-ből 18 A, B, C, D, NY erdőrészletek, 19, 25 erdőtagok, 30 C, NY, 31 A, B, 34 B, NY erdőrészletek

Tapolca
0106/2, 0107

Vindornyafok
013, 014, 016–019, 020/2, 021, 022/34, 023–025

Vindornyaszőlős
036/13, 066, 081, 088, 089/11

Zalaszántó
013/4/b–d, 045/12-ből 42 C erdőrészlet, 045/13, 045/14, 045/15-ből 39 A erdőrészlet, 045/20-ból 50 D erdőrészlet, 045/23-ból 45 D erdőrészlet

4. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez5

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

II. A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek


Aszófő
033/f, 034, 036/1/a–b, 037–038, 039-ből 1 A, F, TI erdőrészletek, 077/1–2, 079, 080, 081/9

Badacsonytomaj
035/28, 038/4–11, 038/22, 061/48, 061/72, 063/2, 064/2–3, 065/1, 066/1, 0259, 0261, 0263/3, 0263/5, 0263/7, 0263/8

Badacsonytördemic
043/3, 043/6, 043/7

Balatonederics
036-ból 4/,E, 5/F–G erdőrészletek

Balatongyörök
070-ből 34/A, 45/A, 47/A erdőrészletek

Balatonhenye
0110/5, 0118/17

Balatonmagyaród
04, 073/3, 073/7/a–c, 073/10/a–h, 073/11–16

Balatonszentgyörgy
0115/2

Balatonszőlős
0103/b, 0105/1/b–c, 0109/2/b, 0112/1/p

Esztergályhorváti
0115/3–4, 0251,

Főnyed
025, 028

Garabonc
048/5, 048/9, 048/12, 048/13/a–b, 048/15, 048/16/a–d

Gyulakeszi
070, 077/2

Gyenesdiás
038-ból 17/A, erdőrészlet, 039-ből 29/C–E, 30/B–C erdőrészletek

Hegymagas
016, 017, 019, 020, 814/3–6, 1301/1–1305

Kapolcs
028/1, 036/1, 043/f, 048/4, 048/6, 050, 051, 052

Káptalantóti
0100/55, 0136/1–6, 0278/1–0280, 0282–0285, 0290/b, 0292, 1422/1, 1439, 1443, 1444

Kékkút
045/2, 045/5–10, 045/15–46

Keszthely
0399/7/a–h

Kisapáti
049, 775–796, 1021–1047, 1060/1–3

Kővágóörs
04

Köveskál
0322/3, 0324/4, 0325/2, 0326, 0327/1–3

Monostorapáti
0144/52/a–b, 0145, 0147/3

Monoszló
086/1–2

Nagyrada
08/2/a–g, 08/6/a–h, 08/7–8, 08/9/a–j, 08/10, 08/11/a–c6

Nemesgulács
022, 023, 025, 027/2–4, 037

Örvényes
075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész

Pécsely
0190/2-ből 1 B, 0191/2/b, 0192, 0193/b, 0197, 0202/2/a, 0202/2/c

Raposka
065, 066

Salföld
06, 066, 067, 071/3, 0103–0110

Sármellék
039/1–5

Szentbékkálla
04/8, 011, 012/2

Szigliget
2, 06, 07, 017/2–8, 017/11–13, 0142, 0144/1–2, 0145, 0146/1, 0147

Tapolca
027, 027/a–b, 0584, 6564–65707

Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő, 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

Vászoly
055/1/a–c, 079/2, 082

Zalakomár
0169, 0170, 0172, 0173/a–b, 0175, 0180/1/a–h, 0180/2–9, 0181/4, 0181/6/a–h

Zalaszabar
019/2–3, 019/5–6, 019/7/a–j, 019/8–10

Zalavár
022/2, 023/1–2, 026

5. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Badacsonyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1978. OKTH határozata a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 17/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről.]

2. Káli-medence Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezése a Káli-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

3. Keszthelyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezése a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről.]

4. Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1986. (XII. 10.) OKTH rendelkezése a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

5. Tihanyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Természetvédelmi Tanács 392/1952. számú határozata. A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

6. Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

7. Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről.]

8. Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

9. Hegyesdi Vár-hegy

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 142/1980. VB számú határozata a Hegyesdi Vár-hegy megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

10. Óbudavári Mosóház-forrás

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 162/1979. VB számú határozata az Óbudavár Mosóház-forrás megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

11. Kovácsi-hegy és környéke, valamint a ,,Kisharasztos''

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 9/1996. (IX. 4.) számú rendelete a Kovácsi-hegy és környéke, valamint a ,,Kisharasztos'' helyi védelem alá helyezéséről.]

12. Hermántói-hegy, Zalaszántó

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 1/1996. (III. 12.) számú rendelete a Hermántó és környéke, valamint a zalaszántói 0106/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő mammutfenyő helyi védelem alá helyezéséről.]

13. Fekete-hegy, Balatongyörök

[Zala Megyei Tanács 1/1987. számú rendelete egyes területek védetté nyilvánításáról.]

14. Nemesvitai Diófás-erdő, Csom-árok, Eberi-vízmosás, keresztes tárnics élőhelye, bíboros kosbor élőhelye, valamint belterületi épületek és épületegyüttesek.

(Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1996. (VII. 4.) számú rendelete Nemesvita Települési Önkormányzat Közigazgatási területén lévő műemlékek és természeti értékek védelméről.]

1

A Magyar Közlöny 1997. évi 105. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. számú melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A Magyar Közlöny 1997. évi 105. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

5

A 4. számú melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A Magyar Közlöny 1997. évi 105. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

7

A Magyar Közlöny 1997. évi 105. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére