• Tartalom

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

2021.09.14.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Duna–Ipoly Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Duna Esztergom–Budapest szakaszához kapcsolódó, valamint az Ipoly vidékén lévő 15 131,2 hektár, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 45 183,1 hektár, összesen 60 314,3 hektár kiterjedésű területet. A Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Nemzeti Park fokozottan védett területévé nyilvánítom az (1) bekezdésben meghatározott területen található és az e rendelet hatálybalépésekor fokozottan védett természeti területnek minősülő ingatlanokat.

(3) Az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet és a természetvédelmi terület elnevezést törlöm, a helyi jelentőségű védett természeti területeket országos jelentőségű védett természeti területté minősítem, amely területek jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és történelmi emlékeinek a védelme.

(2) A Nemzeti Park területén meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi érdekekkel összhangban kell biztosítani.

(3) A Dunának a Nemzeti Park területét érintő részén az árvízvédelmi és hajózási, továbbá fenntartási feladatok ellátását – a természetvédelmi érdekekkel összhangban – kell biztosítani.

3. § (1) E rendelettel, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként létrehozom a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot.

(2) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(3)1

4. §2

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelethez

A Duna–Ipoly Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

1. Komárom-Esztergom megyében


Dömös

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02–0102

belterület: 1–992

(volt) zártkert: 2001–2358


Esztergom

0110–0114, 0117, 0118, 0187, 0188, 0199, 0200/1, 0200/3, 0200/5–7, 0201, 0205, 0206, 0207/1–2, 0226, 0227, 0231, 0232/1–22, 0233–0290, 0292, 0293, 0294/1–2, 0295, 0296, 0297/1–3, 0298–0306, 0309–0316, 0318, 0328/1–2, 0329–0339, 0340/1–2, 0341/2, 0345/2, 0346/2, 0551/2, 0552/2, 0553, 0555/34, 0556/4, 0557, 0558, 0571–0580, 0581/1–2, 0582/1–2, 0583–0602, 0609, 0631, 0632, 0668, 0800, 0803–0817, 0818/195, 0818/222, 0818/242–243, 0818/246, 0828, 0829, 0830/1, 0831/1–4, 0832, 0833, 0840, 0859/1–2, 0860, 0880/17, 0887/2, 0955–0958;

belterület: 11116, 11157, 11159, 11160/1–3, 11162, 11164, 11166–11189, 11190/1–2, 11191–11208, 11218, 11414


Kesztölc

063/2–3, 064–070, 071/2, 072/6–7, 073/2, 074, 075, 0133, 0134, 0135/1–2, 0136, 0147, 0158/2, 0162


Pilismarót

02/1–3, 02/5, 02/7–10, 03–07, 08/1–2, 09/2–13, 010–012, 014, 015, 017/1–8, 018, 020/1–3, 021, 022, 023/1–2, 024–028, 030–033, 035/1–2, 036–044, 046–048, 051, 052, 0169–0206, 0207, 0209–0213, 0214, 0215/1–2, 0216–0241


Pilisszentlélek

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02/2–095

belterület: 1–258

2. Nógrád megyében


Balassagyarmat

0154/1, 0163/2, 0163/4, 0169/3–10, 0170–0174, 0192, 0193, 0196, 0197, 0199, 0201, 0202/1, 0415–0422, 0423/2, 0424, 0429, 0430/3, 0431, 0444/3, 0446, 0447, 0448/2, 0449, 0450/3–4, 0451, 0452, 0455/6–9, 0456, 0463, 0464


Borsosberény

060/11, 060/13, 0139/4


Dejtár

024–029, 033, 034, 036, 037/1–2, 038, 039, 040/2–5, 041, 042, 043/1–3, 044–053, 055/1–2, 062–068, 069/5–6, 070–073, 074/1–2, 075–078, 079/1–2


Diósjenő

0147–0149, 0150/1–2, 0151–0157, 0158/1–2, 0166/7, 0167, 0168


Drégelypalánk

046–058, 061, 0152–0155, 0159–0163, 0167–0171, 0172/1–3, 0173–0176, 0188–0192, 0194–0196


Hont

09–011, 012/1–13, 014, 016, 017, 019, 053/2–3, 064–066, 070/2, 082/12, 083/1–2, 085/1–2, 087/2, 088, 094–099, 0100/1–2, 0101, 0111/1–2, 0114, 0115/2, 0116, 0117


Ipolyvece

05/2, 06–08, 09/1–2, 010–013, 057/1, 058/8, 058/10–12, 059/2–5, 060, 061, 062/2–15, 063


Nagyoroszi

0120, 0167, 0168/1–2, 0169–0171, 0173/3, 0190


Nógrád

0103/1


Patak

048, 049/1–2, 050–068, 069/1–2, 070/1–2, 071, 072, 073/1–8, 074–077

3. Pest megyében


Bernecebaráti

0246, 0256, 0257/1, 0260/2, 0260/5, 0268–0271, 0272/1, 0301–0344, 0354, 0358, 0377, 0378, 0380–0382, 0384–0405, 0406/1–2, 0407–0421, 0422/1–2, 0432, 0434, 0448–0470


Budakalász

044/1–2, 061, 062/3, 062/7, 063


Csobánka

02/2–5, 030/2–7, 032–038, 039/1–2, 040–043, 044/1, 044/4, 044/9–10, 044/13, 044/16–21, 045, 047, 048/2–4, 049/2, 050/1–2, 050/5–10, 051, 052/1, 052/3, 052/6, 053/2, 054/1, 054/4, 059, 060, 062/4–9, 0105–0108, 0109/2–5, 0110, 0111, 0113, 0138/1–23, 0139, 0140/1–53, 0141, 0142/1–2, 0142/6–10, 0142/73, 0142/76, 0142/80–81, 0145, 0146/9, 0147, 0148/7–9, 0150/1, 0151/18, 0152, 0153/5, 0154, 0155/1, 0156, 0157/1, 0158, 0159/1, 0160, 0161/3–4, 0162, 0163, 0165, 0167, 0169, 0170/51, 0170/53–54, 0170/56–58, 0170/60–62, 0171–0173, 0174/31, 0175, 0176/8, 0177, 0178/1–11, 078/13–34, 0178/56, 0178/77, 0178/80, 0178/82–86, 0178/88, 0178/90–91, 0179–0183, 0184/1–8, 0185, 0186/1–3, 0187, 0188, 0191, 0192, 0193/57, 0194, 0195/6, 0195/12, 0195/28, 0196, 0197/2, 0197/11, 0197/14, 0199, 0200/1, 0200/10, 0201, 0202/2, 0203, 0204, 0205/9, 0206, 0207, 0208/13, 0208/140, 0209, 0210, 0211/7, 0211/71, 0213/1–14, 0214, 0215/1–12, 0216, 0217, 0218/1–3, 0219, 0220/70, 0221, 0222/112, 0223–0226, 0227/1–11, 0228–0230, 0231/6, 0232/40, 0232/74, 0233, 0234/13, 0235, 0236/19, 0245/2, 0246/1–2


Dunabogdány

036, 037/2–4, 037/7–8, 038, 039, 040/1–4, 041/1–10, 042–047, 048/1–2, 049–053, 054/1–8, 055/7, 055/9, 055/11–23, 055/25–34, 056, 057, 058/1–6, 059, 060, 0238, 0239, 0240/1–2, 0241, 0242, 0243/1–2, 0244/1–2, 0245, 0246/1–3, 0247/1, 0248/1–2, 0249/1–2, 0250–0253


Göd

03


Ipolydamásd

05, 07, 08/1–2, 09–013, 014/1–5, 014/7–9, 015/1–12, 016–018, 019/2–5, 020–025, 026/1–2, 026/5–8, 026/17–18, 026/32, 027, 028, 032, 034/2–13, 034/16–48, 034/50–54, 034/56–59, 038, 047, 048, 049/1–2, 050, 051, 060, 061/1–2, 062/1–2, 063, 065, 067/2–4, 067/8, 068/1, 068/11, 068/13, 072, 073/1–4, 074, 075/2–9, 075/11–15, 076, 077, 078/2, 079–081, 082/3, 082/13, 083/1–2, 084, 085/1–2, 086–088, 089/1–2, 090, 091, 092/1–6, 092/8–11, 093–095, 097–0113, 0114/1–2, 0115–0120, 0122–0133, 0134/1–2, 0135–0143, 0147, 0151, 0152, 0155–0158, 0162, 0164–0169, 0170/1–2, 0171/12


Ipolytölgyes

042, 043/1–2, 044–060, 062, 072, 073


Kemence

0123, 0124/1, 0125/1–3, 0126/1–2, 0127/1–2, 0128/1–2, 0129/1–2, 0130/1–2, 0131–0134, 0135/2–11, 0136, 0137/1–2, 0138, 0139/1–3, 0140, 0141/1–11, 0142–0145, 0146/1–21, 0147, 0148/1–20, 0149, 0150, 0151/1–10, 0152/1–20, 0152/22–24, 0153, 0154/1–5, 0155–0158, 0159/1–2, 0159/4–5, 0160–0177, 0178/1–3, 0179, 0180/1–2, 0180/4–7, 0180/9–11, 0181, 0182/1–7, 0183/2–4, 0184/1–2, 0185/1–2, 0185/6–12, 0186/1–2, 0187, 0188/1–5, 0189–0192, 0193, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196/1–3, 0197, 0198/2, 0199/1–2, 0200, 0201/1–3, 0202/1–3, 0203/1–5, 0204/1–3, 0212/1–2, 0213/1, 0213/11–12, 0213/33–34, 0213/43–45, 0213/80–81, 0213/87–93, 0214, 0218/1, 0218/11–14, 0218/23–26, 0218/45–46, 0218/50–53


Kismaros

0207–0210, 0211/1–3, 0212–0214, 0216–0218


Kisoroszi3

010/1, 020, 031/110–112, 032, 033, 034/1–3, 035/24, 036, 050, 0104, 0108/1–2, 0109, 0110,

016/1, 016/2, továbbá a 076 helyrajzi számú földrészletnek a következő táblázatban szereplő Egységes Országos Vetület (EOV) szerinti koordináták által meghatározott töréspontokkal képzett határvonaltól keletre fekvő területe

 

A

B

1.

y

x

2.

646729,41

274621,81

3.

646729,26

274634,90

4.

646596,42

274595,80

5.

646448,31

274530,70

6.

646358,79

274478,07

7.

646273,06

274433,58

8.

646142,54

274343,92

9.

646069,94

274298,86

10.

645994,83

274233,76

11.

645982,31

274223,75

12.

645939,75

274223,75

13.

645704,42

274035,99

14.

645572,63

273879,63

15.

645559,06

273865,53

16.

645492,33

273786,86

17.

645489,07

273758,64

18.

645439,70

273717,95

19.

645410,40

273680,52

20.

645386,47

273641,68

21.

645352,58

273598,60

22.

645382,27

273560,77

23.

645417,77

273576,59

24.

645442,80

273582,84

25.

645460,33

273574,08

26.

645484,11

273587,85

27.

645536,68

273594,11

28.

645612,23

273642,00

29.

645650,21

273678,35

30.

645651,84

273695,17

31.

645696,87

273703,85

32.

645703,92

273682,69

33.

645740,27

273677,26

34.

645769,57

273674,55

35.

645818,40

273689,20

36.

645900,87

273709,81

37.

645943,19

273715,78

38.

646002,33

273711,98

39.

646072,32

273724,46

40.

646122,77

273728,26

41.

646162,92

273729,35

42.

646209,58

273719,58

43.

646259,50

273701,13

44.

646307,79

273697,34

45.

646378,86

273703,30

46.

646395,68

273706,02

47.

646455,90

273685,40

48.

646503,10

273690,83

49.

646545,42

273693,54

50.

646570,38

273683,23

51.

646578,65

273747,25


Kóspallag

057–068, 092/1, 093–0104, 0107–0112, 0113/1–2, 0114/1–2, 0115–0129, 0139, 0158–0174, 0175/1–2, 0176, 0189, 0190/1–9


Leányfalu

016/1–2, 017/4–5, 018/2–4, 019/2, 020, 022, 023–027, 028/1–2, 030/1–2, 031–033


Letkés

040/1–3, 040/14, 041/1–2, 057/2, 081/6, 083–085, 095, 097–0100, 0101/1–2, 0101/6–7, 0102, 0103/1, 0103/4–5, 0104/1–3, 0106, 0107/2–3, 0108/1–2, 0108/4–5, 0108/12, 0108/17, 0108/23–26, 0108/39–41, 0108/78, 0108/80–82, 0130, 0131, 0132/1–2, 0134, 0135, 0136/2, 0136/4, 0137, 0149/7, 0151–0153, 0181, 0182/3, 0183–0185, 0186/1–2, 0187/1–2, 0188, 0189/1–2, 0190–0192, 0193/1–3, 0194/1–2, 0195/1–2, 0197


Márianosztra

024/1–2, 025/3–6, 026–032, 033/1–3, 034/1–3, 035–037, 040, 041, 0139–0143, 0144/1–2, 0145, 0146, 0159–0165, 0171, 0172, 0174–0179, 0183/2, 0184/1, 0186–0191, 0192/1–2, 0193, 0194/1–2, 0195, 0213/1–2, 0214–0232, 0233/1–2, 0234–0242, 0250/3, 0251/1–2, 0252–0255, 0256/1–2, 0257–0263, 0269, 0270/3–4, 0271, 0272/1–2, 0273/1–2, 0274/1, 0274/13


Nagybörzsöny

02/2, 02/4, 03–05, 07, 08, 010/1, 019–023, 027, 028/1–2, 0174, 0180, 0181, 0193/1–2, 0194–0198, 0205, 0206, 0208/1, 0208/3–27, 0208/29–52, 0208/54–61, 0208/67–69


Nagymaros

049/2–4, 049/16, 049/18–19, 050–052, 0135/1–3, 0136/1–3, 0137–0140, 0141/4–5, 0141/7–13, 0142/1–2, 0143/1–3, 0144–0146, 0147/1–2, 0148/1–2, 0149/1–2, 0183, 0184, 0187/2, 0193/1–2, 0195/3, 0196, 0197, 0198/2–4, 0203/15, 0210/1, 0221, 0222/1–2, 0223, 0224/2, 0225, 0230/4–21, 0237/20, 0237/35, 0237/57, 0238, 0239, 0240/3, 0241/1–2, 0242/1–2, 0243, 0244, 0245/1–2, 0246, 0247/2–7, 0248/1, 0248/3–7, 0249, 0250/1–2, 0251/1, 0251/5–6, 0251/8–9, 0251/11, 0251/13–14, 0252, 0253/2, 0253/4–6, 0254/2, 0254/5, 0255–0259, 0260/1–10, 0261/2–3, 0261/5–7, 0262, 0263/1–2, 0264, 0265/1–2, 0266, 0267/1–2, 0268, 0269/1–2, 0270/2, 0270/4, 0270/7–15, 0271, 0272/1–2, 0273/1–2, 0274–0280, 0281/2–4, 0282, 0283, 0284/1–5, 0284/7–9, 0285, 0286/1–2, 0287–0291, 0292/1–2, 0293, 0294, 0295/1–2, 0296, 0297, 0333, 0335, 0336–0345, 0346/1–2, 0352, 0353/1–2, 0354, 0355, 0356/1, 0356/5, 0357, 0358, 0361, 0362/1–2, 0363–0366, 0367/2–4, 0368/2–4, 0369–0372, 0375, 0476/2


Perőcsény

0288/1, 0288/3–4, 0289, 0290, 0291/1–2, 0292, 0293, 0294/1–2, 0295/5–6, 0296/1, 0296/3–4, 0297–0300


Pilisborosjenő

029, 040/2, 055–064, 065/2, 066/1–2, 067–069, 072, 073/1, 079/1, 079/3–6, 080, 081/1–2, 083, 0119/1–2


Pilisszántó

083, 084/1, 084/4–8, 084/10, 092/3, 0100, 0106/8–9, 0108/2, 0109, 0112–0114, 0115/1–2, 0116–0118


Pilisszentkereszt

02/3–7, 02/9–34, 02/38–115, 03, 05/1–2, 06, 011/2–33, 011/46–53, 011/55–122, 011/125–128, 011/130–131, 011/133–193, 011/195–207, 012, 013, 014/1, 014/3, 014/5–7, 015/2–4, 016/1–15, 016/17–30, 017/1, 017/3–4, 018, 019, 020/1–83, 020/85–93, 020/95–154, 021, 022/1–2, 023, 036, 040/2–4, 041/1, 041/3–6, 041/8, 041/10–13, 042/3–7, 043–045, 046/2, 048/1, 048/4–12, 048/19–22, 048/24–28, 048/30, 048/34–50, 049/1–2, 050/3, 050/6–9, 050/11–16, 051/1–2, 052, 053/3, 053/6, 053/8, 053/13, 053/15–19, 053/21–23, 053/25–28, 053/30, 053/32–39, 053/41–61, 053/69–71, 054/1–2, 055/2, 055/6–12, 056/1–2, 057/1–4, 057/8–14, 057/16–18, 057/23, 057/25–29, 057/31–38, 057/40–43, 057/45–74, 058/1–2, 059/1–2, 060/1, 060/3, 061/1–2, 061/4–12, 061/14–15, 061/17–18, 061/22–23, 062, 063/2–29, 063/31, 063/33–46, 063/49–55, 065, 066/1–3, 067/1–58, 067/60–66, 068/1–2, 069, 070/4, 071/1–3, 072/1–6, 073/4–23, 073/25–29, 074/5, 075/4, 080/4, 081, 083/11–12, 090/1, 090/5, 094/1–2, 097/8, 098


Pilisszentlászló

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02–0158/5

belterület: 1–800, 811–1000/2

(volt) zártkert: 801/1–810/5


Pomáz

0110, 0111, 0132/12–13, 0132/16–22, 0132/25–26, 0133, 0134, 0135/2, 0147, 0148, 0149/1–8, 0150/1–10, 0150/12–15, 0150/18–20, 0153/1–15, 0153/17, 0153/19–24, 0157/1–2, 0161, 0163, 0164, 0168, 0179/156–157, 0188/2, 0189/2, 0194, 0214/1, 0226/1–2, 0226/4–7, 0228–0240, 0242/2–5, 0257/1–20, 0258, 0259/1–8, 0261/1–43, 0262, 0263/1–2, 0264, 0265/4–8, 0265/10–11, 0265/14–17, 0265/20–25, 0268/1, 0268/3, 0269/6, 0269/8, 0269/11–17, 0270/1, 0271/3, 0271/5, 0271/13, 0271/15–18, 0271/21–26, 0271/29–34, 0273/1, 0278/2, 0279, 0311/1, 0311/3–4, 0312/8, 0313, 0314/1–2, 0315–0317, 0318/1–2, 0319, 0320/1–4, 0321–0325, 0326/1–2, 0327/1–2, 0328/1–2, 0329, 0330/1–2, 0331, 0332, 0333/1–2, 0334/1–2, 0335/1–3, 0336/1–2, 0337–0339, 0340/1–2, 0341, 0342, 0344–0351, 0352/1–2, 0353, 0354/1–2, 0355/1–2, 0357–0360, 0361/1–2, 0362–0370, 0371/3–6, 0372/1–3, 0373/1–3, 0374–0378, 0381/1–2, 0382/1–2, 0383/1, 0383/3–8, 0384/1–2, 0385, 0386, 0387/1–2, 0388, 0393/2–4, 0394, 0395/1–3, 0396–0398, 0399/1, 0399/4, 0399/6–7, 0400–0405, 0464, 0466, 0467

(volt) zártkert: 8401–8404, 8456, 8606, 8638–8642, 8643/1–6, 8644–8658, 8659/1–6, 8660–8675, 8701, 8717–8723, 8729/1–2, 8730–8732, 8737/1–3, 9201, 9228/1, 9388–9392, 9393/1–6, 9394/1, 9394/3–6, 9395–9398, 9452–9454, 9455/1–2, 9456/1–2, 9457/1–2, 9458–9471, 9472/1–3, 9473–9475, 9476/1–4, 9477/1, 9477/6–7, 9478/1–2, 9479, 9480/2–5, 9480/8–9, 9501–9504, 9516–9518, 9616–9623, 9783/1–4, 9904, 9963, 9972, 9973/1–2, 9974–9976, 9978, 9980–9983, 9984/1–2, 9986/1–3, 9987, 9989, 9990/1–2, 9991, 9992, 9997, 10030


Pócsmegyer

022/66, 027/2, 037/1–2, 040/4, 053/17, 053/19, 054, 078, 079, 083


Szentendre

0289, 0290/1–2, 0357/2, 0437/22, 0449/3, 0449/13–15, 0449/26, 0513/1, 0514, 0564–0571, 0572/3–5, 0573, 0574/1–3, 0575, 0576/2–4, 0576/6, 0576/8, 0576/10–14, 0578, 0581, 0583/2, 0583/5–11, 0584, 0585, 0586/1, 0586/3–4, 0587, 0588, 0589/1–3, 0590, 0591/1, 0592–0594, 0598, 0599, 0600/2–6, 0601–0606, 0607/1–3, 0608/1–2, 0609–0612

belterület: 6881–6883, 6886–6888, 6890, 6891


Szigetmonostor

016/2, 085/1–2, 086–090, 095–099, 0101–0105, 0106/1–2, 0109/1,2, 0110


Szob

04/4, 05, 06, 07/1

belterület: 716, 737/1, 737/3


Szokolya

0355–0357, 0358/1–4, 0359, 0360, 0411/5, 0412/1–2, 0413/1–2, 0414–0425, 0426/1, 0427/2–4, 0428, 0429/1–2, 0430/1–2, 0432, 0433/3, 0434/1–4, 0435/3–5, 0436/1, 0436/3–7, 0437/1, 0437/3–5, 0438/1–3, 0439, 0440/2, 0440/4–7, 0440/10–11, 0441/1–2, 0442/1–4, 0443/2, 0444–0446, 0447/1–2, 0448, 0449/1–4, 0449/10–12, 0450/1, 0450/3–4, 0451, 0452/1–2, 0453/5–8, 0454, 0455/1, 0455/3–4, 0456/1, 0456/4, 0457/1–3


Sződ4

0251-0256, 0260/4,7-10,13-15


Sződliget5

040, 041, 042/2, 043, 048/19, 049/2–3, 050–056, 071, 072, 1215, 1216/1–2, 1217


Tahitótfalu

051/2–4, 053/3, 059/9, 084, 091/1–2, 092/4, 095/4, 0100/1, 0103/1, 0103/3–4, 0104, 0106, 0107, 0110/2–7, 0121, 0122/6–7, 0124, 0135/4, 0138/1, 0138/3, 0159/3–5, 0194/2, 0195, 0197/1–2, 0197/4–5, 0198, 0200/1–3, 0203, 0205, 0206/1–3, 0208–0211, 0212/2–9, 0213–0216, 0220/1–8, 0221, 0222/2, 0222/4, 0223/1–3, 0224, 0225, 0229, 0230


Vác

0434–0437, 0438/1–2, 0439–0441, 0443/1–2,9, 0444, 0445

belterület: 4550/1, 4557


Vámosmikola

042, 044–046, 0471/1, 047/5


Visegrád

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02/1–0442

belterület: 1–1801/9


Zebegény

03/2, 06–041, 043–061, 062/1–2, 063–075, 076/3–4, 077–079, 080/1–4, 080/6–7, 081/1–2, 082–099, 0102

belterület: 2654, 2655/1–2, 2656–2663

2. számú melléklet a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelethez

A Duna–Ipoly Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Pilisi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1978. OKTH határozata a Pilisi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter6 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról, továbbá a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 24/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról.]

2. Börzsönyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1978. OKTH határozata a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1996. (XII. 30.) OKTH rendelkezése a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet meghatározott területe védelmének feloldásáról.]

3. Ipolyszög–Ujkóvár között lévő égerláp Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 20/1975. (III. 14.) sz. határozata az Ipolyszög–Ujkóvár között lévő égerláp természetvédelem alá helyezéséről.]

4. Honti-szakadék Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 127/1975. (XI. 25.) sz. határozata az 1975. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

5. Váci Kompkötő-sziget Természetvédelmi Terület

[A Pest Megyei Tanács VB 97/1977. (IV. 18.) sz. határozata a Váci Kompkötő-sziget természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

6. Kifli-tó Természetvédelmi Területe

[A Nógrád Megyei Tanács VB 115/1977. (XI. 22.) sz. határozata az 1977. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

7. Páskomi Legelő Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 115/1977. (XI. 22.) sz. határozata az 1977. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

8. Szentendrei-szigeten lévő védett természeti területek közül a Kisoroszi–Tahitótfalu környéki gyepek és erdők, a Pócsmegyeri homokok és a Szigetmonostori gyepek és erdők

[A Pest Megyei Tanács 1/1985. sz. tanácsrendelete a természeti értékek védetté nyilvánításáról.]

9. Gödi Sziget Természetvédelmi Terület

[Göd Nagyközség Önkormányzatának 10/1992. (III. 25.) sz. Ök. rendelete a Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Gödi Láprét és a Gödi Sziget és Mellékág helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

10. Pánkuti-legelő Természetvédelmi Terület

[Tahitótfalu Községi Önkormányzat 6/1992. (VII. 24.) sz. rendelete a község természeti területeinek helyi védetté nyilvánításáról.]

1

A 3. § (3) bekezdését a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. számú melléklet a 31/2021. (IX. 13.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 21/2019. (V. 28.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. számú mellékletben szereplő Sződliget helyrajzi számai az 1/1998. (VIII. 15.) Köm rendelet 1. §-ával módosított számok.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére