• Tartalom

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet

a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól1

1997.06.19.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a hivatásos állami, a hivatásos önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) térítés ellenében végzett szolgáltatásaira (a továbbiakban: szolgáltatás).

(2) A tűzoltóság által végezhető szolgáltatások körét a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések, igénybevételével járó szolgáltatás rendeltetéstől eltérő használatnak minősül.

2. § (1) A tűzoltóság szolgáltatást írásbeli szerződés alapján, a tűzoltóság nevében, a rendelkezésére álló eszközzel, a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanon, illetve egyéb helyen folyamatosan vagy esetenként meghatározott időben, ellenérték fejében teljesít.

(2) A tűzoltóság alapító okiratában kell rögzíteni, hogy mely szolgáltatások elvégzésére vállalkozhat.

(3) Nem végezhet saját illetékességi területén a tűzoltóság olyan szolgáltatást, amely szakhatósági, ellenőrzési vagy tűzvizsgálati feladatait érintheti.

(4) Nem végezhető olyan szolgáltatás, amelynek során a felszerelés (technika) az átlagosnál fokozottabb igénybevételnek van kitéve.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 37/1997. (VI. 11.) BM rendelethez

A tűzoltóság által térítés ellenében végezhető szolgáltatások köre
1. Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;
2. Légzőpalackok töltése;
3. Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;
4. Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;
5. Tűzcsapellenőrzés, karbantartás;
6. Vízeltávolítás, vízszivatás, vízszállítás;
7. Fakivágás;
8. Magasban végzett munka végrehajtása;
9. Épületek, építmények bontási munkálatai;
10. Daruzás;
11. Teherfuvarozás;
12. Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;
13. Mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális autómentővel;
14. Tárgykiemelés;
15. Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával;
16. A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása;
17. Létesítményi tűzoltósági feladatok ellátása (a hivatásos tűzoltóság kivételével).
1

A rendeletet a 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére