• Tartalom

43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről1

2010.05.29.

A Kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek (a továbbiakban: külképviseletek) objektumai őrzésének rendjéről, a biztonságuk fenntartásához szükséges rendőri feladatok meghatározásáról, a külképviseletek – veszélyeztetettségüknek megfelelő – kategóriába sorolásáról az igazságügyi és rendészeti miniszter gondoskodik.

(2) A külképviseleteket veszélyeztetettségük mértékének megfelelően I., II. vagy III. kategóriába kell sorolni.

(3) A külképviseletek biztonsága érdekében meghatározott rendőri feladatoknak biztosítaniuk kell az I. kategóriába sorolt külképviseletek és diplomáciai mentességet élvező tagjaik védelmét, a II. kategóriába sorolt külképviseletek őrzését, illetőleg a III. kategóriába sorolt külképviseletek körzetének fokozott, visszatérő rendőri ellenőrzését.

(4)3 Az egyes külképviseletek biztonságának fenntartásához szükséges intézkedéseket a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az országos rendőrfőkapitány előterjesztésére – az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeli el.

(5)4

2. §5

3. § (1)–(2)6

(3)7 Az I. kategóriába sorolás további fenntartásának szükségességét havonta felül kell vizsgálni.

4. § (1)8 A külképviseletek biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzetben a szükséges rendőri intézkedéseket az országos rendőrfőkapitány rendeli el.

(2)9 Az országos rendőrfőkapitány az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az igazságügyi és rendészeti minisztert.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2011. április 14. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 6. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 68. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 68. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. §-t a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére