• Tartalom

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről1

2021.03.16.

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter2 feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §3 A rendelet hatálya az ipari és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. § A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők.

3. § (1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre nem változik.

(2) E rendelet nem érinti a korábban megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

3/A. §4 A Melléklet „ÉPÍTŐANYAG-IPAR” pontjában, valamint „ÉPÍTŐIPAR” pontjában szereplő tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított „AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL” pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is elfogadhatóak.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)5

Melléklet az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelethez6

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

 

ÉPÍTŐANYAG-IPAR

Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése

Kerámiaégető

Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése

Tégla- és cserépégető

Üvegtárgyak előállítása

Kehely- és pohárkészítő (kézi)

Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése*

Kerámiakészítő

Porcelántárgyak festése, díszítése*

Porcelánfestő

Porcelán nyerstermék készítő

Porcelánkészítő

Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése

Gipszmintakészítő

Öblös- és díszműüvegek csiszolása

Üvegcsiszoló

Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással

Üvegfúvó

Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése*

Üvegfestő és ólomüvegező

Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése*

Képkeretező és üvegező

Üvegféleségek durvacsiszolása

Durvacsiszoló (üveg)

Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban

Köszörűszerszám-gyártó

Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása

Szilikátipari anyag-előkészítő

Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása

Szilikátipari olvasztár

Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése

Ipari üvegműves

Vasbeton- és műkőelemek készítése

Vasbeton- és műkőkészítő

 

ÉPÍTŐIPAR

Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása

Bádogos és épületbádogos

Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése

Burkoló

Cserépkályhák, kandallók építése, javítása

Cserépkályha- és kandallókészítő

Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése

Épületburkoló

Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása

Épületszigetelő

Épületek külső és belső tereinek díszítése

Épületszobrász

Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása

Szobafestő-mázoló és tapétázó

Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése*

Kőfaragó

Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása

Tetőfedő

Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása

Kőműves vagy magasépítési technikus

Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése

Műkőkészítő

Nyílászáró szerkezetek üvegezése

Üvegező

Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása

Kazán- és kemencekőműves

Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése

Vasszerelő

Építőgépek kezelése és karbantartása

Építőgép-kezelő és -karbantartó

Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése

Könnyűgépkezelő

Nehézgép-kezelői tevékenység végzése

Nehézgépkezelő

Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató gépek üzemeltetése

Anyagmozgató

Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése

Emelőgép-ügyintéző

 

AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL

 

A

B

C

1.

Az ÉPÍTŐANYAG-IPAR és az ÉPÍTŐIPAR fejezetben meghatározott képesítési előírás

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet szerinti szakma

Program-követelmény alapján szervezett képzésben megszerezhető szakképesítés

2.

Durvacsiszoló (üveg)

Üvegcsiszoló

3.

Épületszobrász

Épületszobrász és műköves

Műemléki díszítőszobrász

4.

Ipari üvegműves

Üveggyártó

5.

Kazán- és kemencekőműves

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

6.

Kehely- és pohárkészítő (kézi)

Üveggyártó
Üveges

7.

Képkeretező és üvegező

Ipari üvegműves
Üveggyártó
Üveges

8.

Kerámiaégető

Kerámia- és porcelánkészítő

9.

Kerámiakészítő

Kerámia- és porcelánkészítő

10.

Műkőkészítő

Épületszobrász és műköves

11.

Porcelánfestő

Kerámia- és porcelánkészítő

12.

Porcelánkészítő

Kerámia- és porcelánkészítő

13.

Szobafestő-mázoló és tapétázó

Festő, mázoló, tapétázó

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

14.

Üvegező

Üveges

15.

Üvegfestő és ólomüvegező

Üveges
Ipari üvegműves

Megjegyzés

1. Az Országos Képzési Jegyzék szerint.

2. A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.

1

A rendeletet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 1. napjával.

3

Az 1. § a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3/A. §-t a 10/2021. (III. 1.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére