• Tartalom

50/1997. (XII. 17.) NM rendelet

50/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésekről

1998.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Ebtv. 17. §-ának b) pontja alapján a biztosított térítésmentesen jogosult betegszállításra, amennyiben a szállítás

a) művesekezelés, vagy

b) sugárterápiás kezelés, vagy

c) kemoterápiás kezelés

céljából történik, és a kezelések időpontja, rendszeressége, illetve hosszadalmassága miatt a beteg az ellátáshoz más módon nem férne hozzá, vagy az ellátás utóhatása következtében más közlekedési eszköz igénybevétele a beteg számára aránytalan megterhelést jelentene.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból történő betegszállítást a betegszállítás rendelésének és feltételrendszerének szakmai szabályairól szóló 23/1995. (VI. 29.) NM rendeletben1 foglaltak szerint kell rendelni.

2. § Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 19/1998. (VI. 30.) NM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére